Diagnose

In de meeste gevallen is griep een goedaardige aandoening, maar bij ouderen, zwangere vrouwen en zieke mensen kan griep gevaarlijke complicaties veroorzaken. Het vaccin is de beste manier om complicaties van griep en een ziekenhuisopname te voorkomen.

Griepsymptomen

De arts zal nagaan of u griepachtige symptomen vertoont. Tijdens een epidemie volstaan de griepsymptomen om een griepinfectie te diagnosticeren.

Vanaf de aankondiging dat er griepvirussen circuleren, is elk griepachtig syndroom waarschijnlijk griep tot het tegendeel bewezen is. Het oorzakelijke virus wordt dus niet geïdentificeerd.

Neus- en keeluitstrijkje

In geval van twijfel kan de arts een neus- en keeluitstrijkje (respiratoir staal) afnemen binnen 7 dagen na de symptomen. Hij zendt het monster naar het laboratorium om het oorzakelijke virus te identificeren.

Dat wordt aangeraden bij risicopersonen en als een antivirale behandeling wordt overwogen.

Virologische tests zijn ook noodzakelijk voor surveillance tijdens een griepepidemie om de circulerende virusstammen te identificeren en om de vaccins daarop af te stemmen.

Bloedafname

Het heeft geen zin om een bloedafname voor bepaling van antistoffen te verrichten om een diagnose van griep te stellen. Je moet altijd 2 bloedafnames verrichten met een tussenpoos van 2 weken om een stijging van de antistoftiter te meten. Het resultaat is dus pas bekend tijdens de herstelperiode en is dus van geen belang voor de patiënt.

Een serologische diagnose is nuttig om de werkzaamheid van het vaccin te controleren en voor epidemiologisch onderzoek (wetenschappelijk onderzoek van ziektes in een populatie volgens verschillende criteria: geografisch en qua geslacht, wijze van ontstaan en overdracht).

Sciensano coordineert een netwerk van peilartsen en peilziekenhuizen om de griepactiviteit, de intensiteit en de ernst van de epidemie en de weerslag ervan op de bevolking voortdurend te evalueren. Sciensano is ook het Nationaal Referentiecentrum (NRC) voor influenza virus. Het Belgische Officieel Medicijnen Controle Laboratorium (OMCL) van Sciensano is samen met het Europese OMCL-netwerk verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van het influenzavaccin voordat het op de markt gebracht wordt.

QR code

QR code for this page URL