Oorzaken

In de meeste gevallen is griep een goedaardige aandoening, maar bij ouderen, zwangere vrouwen en zieke mensen kan griep gevaarlijke complicaties veroorzaken. Het vaccin is de beste manier om complicaties van griep en een ziekenhuisopname te voorkomen.

Hoe wordt het griepvirus overgedragen?

Het griepvirus is zeer besmettelijk en verspreidt zich dan ook gemakkelijk. Het virus zit in uitscheidingen van de ademhalingswegen en:

  • wordt via de lucht overgedragen bij niezen en hoestbuien
  • wordt overgedragen via inademing
  • infecteert het slijmvlies van de luchtwegen (neus en keel)
  • blijft lang op de handen zitten
  • wordt overgedragen door gewoon contact met een besmette persoon of een besmet voorwerp
  • afgesloten, druk bezochte plaatsen werken de overdracht van het virus in de hand (openbaar vervoer).

Hygiëne is dan ook de belangrijkste maatregel om verspreiding van het griepvirus tegen te gaan.

Verschillende griepvirussen kunnen een seizoensgriep veroorzaken.

Influenza-A(H1N1)- en -A(H3N2)-virussen en influenza-B-virussen veroorzaken seizoensgriep in België en circuleren elk jaar in wisselende mate.

 

Sciensano coordineert een netwerk van peilartsen en peilziekenhuizen om de griepactiviteit, de intensiteit en de ernst van de epidemie en de weerslag ervan op de bevolking voortdurend te evalueren. Sciensano is ook het Nationaal Referentiecentrum (NRC) voor influenza virus. Het Belgische Officieel Medicijnen Controle Laboratorium (OMCL) van Sciensano is samen met het Europese OMCL-netwerk verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van het influenzavaccin voordat het op de markt gebracht wordt.

QR code

QR code for this page URL