Risicogroepen

In de meeste gevallen is griep een goedaardige aandoening, maar bij ouderen, zwangere vrouwen en zieke mensen kan griep gevaarlijke complicaties veroorzaken. Het vaccin is de beste manier om complicaties van griep en een ziekenhuisopname te voorkomen.

Voor wie is griep gevaarlijk?

Griep is doorgaans een goedaardige ziekte, maar kan dodelijk zijn bij risicopersonen.

Griep kan immers ernstige complicaties (uitdroging, luchtweginfectie, verergering van chronische aandoeningen) veroorzaken bij mensen met een zwakker immuunsysteem:

  • mensen van 65 jaar en ouder
  • zwangere vrouwen 
  • mensen met een chronische aandoening (ademhalingsziekte, hartziekte, astma en diabetes)
  • kinderen die een chronische ziekte hebben of een langdurige behandeling met aspirine krijgen

Het overlijdensrisico betreft vooral bejaarden en patiënten met een chronische aandoening.

Populatie die wordt getroffen door een nieuw virus

De genetische samenstelling van griepvirussen verandert vaak. Een populatie die wordt geconfronteerd met een nieuw virus, zal gemakkelijker worden besmet.

Risicogroepen zijn vatbaarder voor de gebruikelijke seizoensafhankelijke virussen. Maar als het virus nieuw is voor de bevolking, kunnen ook andere groepen worden getroffen en met name de jongsten.

WIST U DAT? Kinderen ouder dan 2 jaar vormen geen risicogroep, maar het griepvirus verspreidt zich veel sneller bij kinderen wegens een gebrekkige hygiëne en de vele contacten die kinderen met elkaar hebben. Het zijn trouwens kinderen die het eerst worden getroffen bij een seizoensgriep en pas enkele weken later volwassenen. 

Sciensano coordineert een netwerk van peilartsen en peilziekenhuizen om de griepactiviteit, de intensiteit en de ernst van de epidemie en de weerslag ervan op de bevolking voortdurend te evalueren. Sciensano is ook het Nationaal Referentiecentrum (NRC) voor influenza virus. Het Belgische Officieel Medicijnen Controle Laboratorium (OMCL) van Sciensano is samen met het Europese OMCL-netwerk verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van het influenzavaccin voordat het op de markt gebracht wordt.

QR code

QR code for this page URL