Risico's en gevaren

In de meeste gevallen is griep een goedaardige aandoening, maar bij ouderen, zwangere vrouwen en zieke mensen kan griep gevaarlijke complicaties veroorzaken. Het vaccin is de beste manier om complicaties van griep en een ziekenhuisopname te voorkomen.

Risico’s alleen voor risicopersonen

Voor personen zonder risicofactoren, houdt griep geen hoog risico in België.

Er kunnen echter wel complicaties optreden bij risicopersonen, vooral ouderen en mensen met een chronische ziekte (astma, diabetes, hartziekte):

  • longontsteking
  • bronchitis
  • oorinfectie
  • sinusitis
  • encefalitis (herseninfectie)
  • septikemie (infectie van het bloed)
  • uitdroging.

WIST U DAT? Complicaties bij griep kunnen worden veroorzaakt door bacteriën en enkel in dat geval heeft een behandeling met antibiotica zin. Oordeelkundig en verantwoordelijk gebruik van antibiotica is noodzakelijk om de werkzaamheid van antibiotica te vrijwaren in situaties waarin ze echt nuttig zijn, zoals bij bacteriële infecties.

Sterfte

Sterfte aan griep wordt meestal veroorzaakt door complicaties en betreft vooral ouderen.

Ongeveer 97% van de mensen die sterven aan griep is 65 jaar of ouder en 86% van de sterfte aan griep betreft mensen met een chronische ziekte.


Sciensano coordineert een netwerk van peilartsen en peilziekenhuizen om de griepactiviteit, de intensiteit en de ernst van de epidemie en de weerslag ervan op de bevolking voortdurend te evalueren. Sciensano is ook het Nationaal Referentiecentrum (NRC) voor influenza virus. Het Belgische Officieel Medicijnen Controle Laboratorium (OMCL) van Sciensano is samen met het Europese OMCL-netwerk verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van het influenzavaccin voordat het op de markt gebracht wordt.

QR code

QR code for this page URL