Symptomen

In de meeste gevallen is griep een goedaardige aandoening, maar bij ouderen, zwangere vrouwen en zieke mensen kan griep gevaarlijke complicaties veroorzaken. Het vaccin is de beste manier om complicaties van griep en een ziekenhuisopname te voorkomen.

Wat is het verschil tussen griep en een verkoudheid?

Griep is een infectie met symptomen ter hoogte van de bovenste luchtwegen (neus, keel, luchtpijptakken). De symptomen van griep worden vaak verward met die van een verkoudheid.

Bij een verkoudheid stijgt de temperatuur licht. Griep veroorzaakt doorgaans een plotselinge stijging van de temperatuur tot meer dan 38 °C, spierpijn, koude rillingen, zweten en een algemeen ziektegevoel. 

Vergelijking van de symptomen

 

Symptomen Griep Verkoudheid
Hoofdpijn x x
Keelpijn x x
Neusloop x x
Hoesten x x
Incubatieperiode 1<3 dagen 2<5 dagen
Koorts x  
Koude rillingen, zweten x  
Uitputting x  
Spierpijn x  

Andere respiratoire virussen kunnen symptomen veroorzaken die gelijken op die van griep.

WIST U DAT? De incubatieperiode is de periode tussen de besmetting en het verschijnen van de eerste symptomen.

Verloop van griep

Griep is besmettelijk vanaf 1-2 dagen voor het verschijnen van de symptomen tot 4-5 dagen erna:

  • de eerste symptomen van griep verschijnen 1 tot 3 dagen na de infectie
  • de infectie duurt doorgaans 1 week en geneest zonder medische behandeling in 2 weken
  • bij kinderen kan griep braken en diarree veroorzaken.

In ernstige gevallen kan een griep zeer snel evolueren en dodelijk zijn. 

Sciensano coordineert een netwerk van peilartsen en peilziekenhuizen om de griepactiviteit, de intensiteit en de ernst van de epidemie en de weerslag ervan op de bevolking voortdurend te evalueren. Sciensano is ook het Nationaal Referentiecentrum (NRC) voor influenza virus. Het Belgische Officieel Medicijnen Controle Laboratorium (OMCL) van Sciensano is samen met het Europese OMCL-netwerk verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van het influenzavaccin voordat het op de markt gebracht wordt.

QR code

QR code for this page URL