Ketamine of PCP

Opgelet! De effecten van drugs variëren volgens de psychische toestand en de gezondheid van de persoon, de context waarin de drug wordt gebruikt en ook de hoeveelheid en de kwaliteit van de gebruikte drug.

Beschrijving

Ketamine ('Special K', 'Vitamine K') en het derivaat PCP zijn verdovingsmiddelen die uit de medische sfeer gehaald zijn. Ze komen voor in poedervorm, in vloeibare vorm of in tabletvorm.

De psychoactieve stoffen ketamine en PCP zijn :

 • illegaal
 • synthetisch
 • hallucinogeen.

Beoogde effecten

 • Euforie, kalmering, onderdrukking van pijn
 • Verstoorde waarneming (tijd en ruimte ), hallucinaties en stimulatie van de gewaarwordingen
 • Toestand van psychische onthechting, depersonalisatie, het gevoel uit het lichaam te treden

Fysieke symptomen

 • Verhoogde lichaamstemperatuur
 • Uitspraakstoornis
 • Verwijde pupillen
 • Hyperventilatie, versnelde ademhaling (enkel met PCP)
 • Verhoogde bloeddruk en versneld hartritme

Acute risico's

 • Duizeligheid, braken en verstikkingsrisico door binnendringen in de longen
 • Ademhalingsmoeilijkheden, hyperventilatie
 • Risico op overdosering ('overdosis'): bewustzijnsverlies, hartstilstand, overlijden (vooral in combinatie met alcohol of een andere drug)
 • Psychische stoornissen (angst, paniekaanvallen), neurologische stoornissen (tijdelijke verlamming) en psychiatrische stoornissen (toxische psychose)
 • Risico's die gepaard gaan met injecties: overdracht van infectieziekten door het uitwisselen van naalden (hiv en hepatitis)

Risico's op lange termijn

 • Moeilijkheden om te plassen of pijn bij het plassen, vaak en dringend moeten plassen, incontinentie en een zware blaasontsteking
 • Geheugenstoornissen
 • Psychische stoornissen: schizofrenie, depressie, isolement, agressie (moord, zelfmoord)
 • Psychische afhankelijkheid (enkel met ketamine)

 

Sciensano verzamelt en analyseert gegevens over het drugsgebruik, de markt, de gevolgen voor de gezondheid, de verzoeken tot behandeling en het drugsbeleid in België.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Peergereviewde publicaties

There are currently no scientific publication associated to this health topic

Andere publicaties

There are currently no publications associated to this health topic

Projects

There are currently no projects associated to this health topic

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic

In de media

There are currently no media associated to this health topic