Sciensano & Listeria

Last updated on 2-5-2019 by Admin Drupal

Sciensano verricht verschillende activiteiten in verband met listeriose:

surveillance van listeriose in België en epidemiologische ondersteuning in geval van epidemie

Sciensano verzamelt gegevens over Listeria dankzij een netwerk van laboratoria (peillaboratoria en Nationale Referentiecentra) en de regionale diensten van de aandoeningen met meldingsplicht. De analyse van deze gegevens maakt het mogelijk om:

  • de trend van deze ziektekiem te volgen en eventuele epidemieën te detecteren 
  • een beter inzicht te krijgen in de distributie van de ziektekiem volgens leeftijd, geslacht, regio, … 
  • de impact van listeriose op de gezondheid van de bevolking te evalueren.
  • oprichting en beheer van een gegevensbank met de profielen van de stammen die in België circuleren.

Deze gegevens worden ook gebruikt door de gewesten, het ECDC en de WGO.

De dienst Epidemiologie van infectieziekten van Sciensano publiceert om de twee jaar een rapport over de ziekten die verband houden met verschillende ziektekiemen in de voeding, waaronder Listeria

Sciensano biedt ook epidemiologische ondersteuning in geval van epidemieën die worden uitgelokt door Listeria.

onderzoek en/of inventarisatie van L. monocytogenes in voedingsmonsters

Sciensano voert analyses uit en biedt ondersteuning op het vlak van voedingsmiddelen. Wij voeren het onderzoek en de inventarisatie van L. monocytogenes in de voedingsmiddelen uit, volgens de normen ISO 11290-1 en -2.

als NRL, opvolging van de normalisatie van de methoden en deelname aan internationale en nationale werkgroepen in samenhang met L. monocytogenes

Sciensano volgt de normalisatie op en neemt deel aan nationale en internationale werkgroepen in samenhang met L. monocytogenes. Sciensano volgt de evolutie van de ISO-normen in samenhang met L. monocytogenes, via het Belgische Bureau voor Normalisatie (NBN). Sciensano neemt deel aan ISO-werkgroepen of werkgroepen die worden geleid door het Europees Referentielaboratorium. Voorbeeld: herziening van de norm ISO Listeria (11290) via een werkgroep betreffende de provocatie- en verouderingstesten binnen het Europees laboratorium en het wetenschappelijke comité van het FAVV, met name.

uitwisselingen met de stakeholders om hen te informeren over nieuwigheden in verband met de ‘provocatietesten – challenge tests’ (werkgroepen, audits, opleidingen)

Sciensano werkt mee aan de ‘provocatietesten – challenge tests’. Een erg gevoelig thema voor de producenten en de laboratoria in België. Sciensano werkt mee aan werkgroepen, volgt opleidingen (bij het Europees Referentielaboratorium), geeft zelf opleidingen aan de laboratoria die erkend zijn door het FAVV, en voert audits uit in de erkende laboratoria van het FAVV.

in het kader van de voedselvergiftigingen, deelname aan verschillende Europese projecten, onder meer in verband met de typering (PFGE, NGS

werkt Sciensano mee aan verschillende Europese projecten 

De typeringstechnieken evolueren sterk momenteel. Sciensano volgt deze evolutie op de voet door mee te werken aan eventuele projecten in dit domein en door de implementatie, indien mogelijk, van deze technieken in het laboratorium (PFGE, NGS). 
Sciensano werkt ook mee aan de verschillende studies die worden uitgevoerd door het Europees Referentielaboratorium.

oprichting en beheer van een gegevensbank met de profielen van de stammen die zich in de voeding bevinden.

Sciensano bewaart alle gedetecteerde stammen fysiek, karakteriseert ze nauwkeuriger en inventariseert ze in een digitale gegevensbank.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Andere publicaties

There are currently no publications associated to this health topic

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic

In de media

There are currently no media associated to this health topic