Risico's en gevaren

We brengen het grootste deel van onze tijd binnenshuis door. Onze activiteiten, voorwerpen en materialen om ons heen stoten stoffen in de lucht uit die de gezondheid kunnen schaden.  

Wat zijn de risico’s van binnenluchtvervuiling?

De vervuiling van de binnenlucht kan vele gezondheidsrisico’s inhouden, waaronder:

 • koolmonoxidevergiftiging
 • infecties van de luchtwegen
 • allergieën
 • kanker (radon, fijn stof)
 • enz.

Koolmonoxidevergiftiging

 • Koolstofmonoxide (CO) is een kleurloos, geurloos, niet-irriterend, maar toxisch en dodelijk gas. Het komt meestal van slecht onderhouden verwarmingstoestellen: door een gebrek aan zuurstof is de verbranding onvolledig en ontsnapt er gas.
 • Koolmonoxide verspreidt zich snel in het milieu en werkt als een gifgas: bij inademing neemt het de plaats in van het zuurstof in het bloed en kan het binnen enkele minuten dodelijk zijn.
 • Meer informatie over koolmonoxidevergiftiging op Belgium.be

Infecties van de luchtwegen

Verschillende studies hebben aangetoond dat een vochtige en beschimmelde omgeving het immuunsysteem beïnvloedt, in het bijzonder als het gaat om kwetsbare groepen zoals kinderen, bij wie in dat geval een toename van luchtweginfecties zoals bronchiolitis kan worden waargenomen. 

Allergieën

In de afgelopen decennia zien we een toename van allergieën bij kinderen, met een hoge prevalentie van allergische rinitis en astma.  
De mechanismen van het ontstaan van allergieën zijn complex, maar meerdere pistes zijn mogelijk:

 • vervuiling buitenshuis (fijn stof)  
 • en vervuiling binnenshuis (vluchtige organische verbindingen, vezels, stof, allergenen van dierlijke huidschilfers, kakkerlakken, mijten, schimmels, enz.)

Een groot deel van de bevolking lijdt aan mijtenallergie. Het is bekend dat ze vooral in matrassen worden aangetroffen. Maar andere mijten gedijen ook in vochtige gebouwen. De meeste beschimmelde oppervlakken herbergen mijten. In recente epidemiologische studies is ook een zeer significant verband aangetoond tussen blootstelling aan schimmel en astma.

Kanker

Bepaalde stoffen in de lucht blijken kankerverwekkend te zijn:

 • sigarettenrook
 • meubelbekleding of isolatie (formaldehyde, benzeen, vlamvertragers)
 • radon
 • fijn stof dat zich in de buitenlucht bevindt (transport, industrie, enz.), maar ook in de lucht binnenshuis (vervuiling van buiten, verwarmingssystemen en koken met steenkool of hout)

In samenwerking met de gewesten doet de dienst Mycologie en Aerobiologie van Sciensano staalafnames en onderzoek naar talrijke microbiologische vervuilende stoffen (bacteriën, zwammen, schimmels) in private (woningen) en publieke ruimten.

Wetenschappelijke rapporten

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

QR code

QR code for this page URL