MDMA of ecstasy

Opgelet! De effecten van drugs variëren volgens de psychische toestand en de gezondheid van de persoon, de context waarin de drug wordt gebruikt en ook de hoeveelheid en de kwaliteit van de gebruikte drug.

Beschrijving

MDMA (methyleendioxymethamfetamine) is een chemische stof die afgeleid is van amfetamines en geproduceerd wordt in clandestiene laboratoria. MDMA is de werkzame stof van ecstasy en wordt meestal gebruikt in pilvorm, maar komt ook voor in poeders en kristalvorm.

De psychoactieve stof MDMA is:

 • illegaal
 • synthetisch
 • stimulant.

Beoogde effecten

 • Verstoorde waarneming (tijd en ruimte ), hallucinaties en stimulatie van de gewaarwordingen
 • Zintuiglijke verwarring, zoals synesthesie ('horen van kleuren')
 • Euforie, wegnemen van remmingen, grotere socialiteit
 • Entactogeen effect (bevordert de communicatie met anderen en met het 'innerlijke zelf')
 • Entheogeen effect (om in trance te raken en een mystieke toestand te bereiken)

Fysieke symptomen

 • Versneld hartritme, verhoogde bloeddruk en lichaamstemperatuur
 • Droge mond
 • Spiercontracties (kaak)
 • Verwijde pupillen

Acute risico's

 • Misselijkheid, braken
 • Hyperthermie (verhoogde lichaamstemperatuur)
 • Hartproblemen en circulatiestoornissen
 • Paniekaanval en psychose ('bad trip')
 • Vergiftigingsrisico dat gepaard gaat met nieuwe farmacologische stoffen (bv. 4MTA, PMMA, PMA) of andere stoffen (amfetamines, ketamine, cafeïne, MDEA, MDA)
 • Risico op overdosering ('overdosis'): bewustzijnsverlies, hartstilstand, coma, overlijden
 • Irrationele daden (zelfmoord, dood door een ongeval)

Risico's op lange termijn

De effecten van MDMA op middellange en lange termijn zijn nog onbekend. Herhaald gebruik van MDMA gaat echter gepaard met verschillende risico's:

 • aantasting van het leer- en memorisatievermogen
 • depressie, angst, benauwdheid, slapeloosheid, paranoia, geweld
 • groter risico op de ziekte van Parkinson
 • hoger risico voor personen met hartritmestoornissen, astma, epilepsie, diabetes, nier- of leverstoornissen, fysieke of psychische problemen.

Sciensano verzamelt en analyseert gegevens over het drugsgebruik, de markt, de gevolgen voor de gezondheid, de verzoeken tot behandeling en het drugsbeleid in België.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Projects

There are currently no projects associated to this health topic

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic