Oorzaken

Polio is een ziekte die in België is uitgeroeid maar in andere delen van de wereld nog steeds voorkomt. Zolang het poliovirus circuleert, lopen niet-gevaccineerde kinderen, ongeacht hun land van herkomst, het risico om polio te krijgen. Er bestaat geen behandeling tegen polio, het enige preventieve middel is vaccinatie.

Hoe wordt het poliovirus overgedragen?

De poliovirussen verantwoordelijk voor polio worden overgedragen tussen mensen:

  • vooral langs feco-orale weg: inslikken van water of voedsel dat besmet is met uitwerpselen
  • zeldzamer via speeksel of de luchtwegen (sputum bij hoesten of niezen)

Het virus dringt het lichaam binnen en vermendigvuldigt zich in de keel en de dunne darm. Het virus kan het centrale zenuwstelsel van de besmette persoon bereiken en er verlammingen veroorzaken (in minder dan 1 % van de gevallen). 

WIST JE DAT? Iemand drager van het virus kan zijn zonder klachten te hebben: we spreken dan van een ‘gezonde drager’. Bij een gezonde drager het poliovirus in de ontlasting en het speeksel aanwezig kan zijn. De gezonde drager de polio dus wel kan overdragen. 

Besmettelijkheid en factoren die de overdracht van het poliovirus bevorderen

Het poliovirus wordt vooral overgedragen van de zieke op zijn/haar naasten. Een door het poliovirus besmet persoon is zeer besmettelijk:

  • 7 tot 10 dagen voor de symptomen 
  • en 7 tot 10 dagen na de symptomen  

Overdracht is mogelijk zolang het virus in het speeksel en de ontlasting voorkomt. 

Het poliovirus kan weken of maanden in de omgeving overleven, afhankelijk van diverse factoren zoals temperatuur of vochtigheidsgraad.

Onhygiënische omstandigheden en de fysieke nabijheid van een zieke of een gezonde drager bevorderen de overdracht van het poliovirus. 

Sciensano centraliseert en analyseert de gegevens over acute slappe verlamming en enterovirussen. 
 

QR code

QR code for this page URL