Symptomen

Polio is een ziekte die in België is uitgeroeid maar in andere delen van de wereld nog steeds voorkomt. Zolang het poliovirus circuleert, lopen niet-gevaccineerde kinderen, ongeacht hun land van herkomst, het risico om polio te krijgen. Er bestaat geen behandeling tegen polio, het enige preventieve middel is vaccinatie.

Wat zijn de symptomen van polio?

Polio is een zeer besmettelijke infectieziekte veroorzaakt door poliovirussen. In de meeste gevallen (90 tot 95 %) is de infectie asymptomatisch, dat wil zeggen dat ze geen symptomen veroorzaakt.

In zeldzamere gevallen treden 7 tot 14 dagen na de infectie symptomen op die ernstig kunnen zijn.

  • Pseudogrippaal syndroom (4 tot 8 % van de gevallen): koorts, hoofdpijn, braken, pijn in de ledematen 
  • Aseptische meningitis: hoofdpijn, braken, nekstijfheid, enz.
  • Acute slappe verlamming (minder dan 1 % van de gevallen)

Acute slappe verlamming

Wanneer er bij polio klachten ontstaan, kunnen de gevolgen ernstig zijn. Het poliovirus kan het centrale zenuwstelsel aantasten en verlammingen veroorzaken. In sommige gevallen zijn deze verlammingen onomkeerbaar. Bovendien kunnen ze tot de dood leiden wanneer de ademhalingsspieren en slikspieren worden aangetast. 

Andere ziekten kunnen acute slappe verlamming veroorzaken, zoals het syndroom van Guillain-Barré.

Sciensano centraliseert en analyseert de gegevens over acute slappe verlamming en enterovirussen. 
 

QR code

QR code for this page URL