Preventie

Rabiës is een virale ziekte die van dieren op mensen wordt overgedragen. Als er geen onmiddellijke behandeling wordt toegediend na de blootstelling en zodra de symptomen verschijnen, is rabiës 100 % dodelijk. De ziekte kan worden voorkomen dankzij vaccinatie. In België blijft de illegale import van honden uit besmette landen de grootste bedreiging.

Preventieve vaccinatie bij dieren

Sommige dieren kunnen worden gevaccineerd: 

 • huisdieren (honden, katten, fretten)
 • wilde carnivoren die rabiësreservoir zijn (vos, hondwasbeer, wasbeer,…).

Vaccinatie is verplicht bij honden en katten die binnen de EU-landen reizen (meer informatie: FAVV).

Preventieve vaccinatie bij mensen

Preventieve vaccinatie wordt in het algemeen uitgevoerd in een reiskliniek, maar kan ook worden voorgeschreven en uitgevoerd door de huisarts.

Het vaccin wordt aanbevolen aan risicopersonen (personen die worden blootgesteld vanwege hun activiteiten of die langdurig in risicogebieden verblijven).

Het Nationaal Referentielaboratorium (ook Nationaal Referentiecentrum of NRC genoemd) van Sciensano controleert de werkzaamheid (antistoffenrespons) van de preventieve vaccinatie. U kunt met ons contact opnemen op het nummer 02/642.51.11 of mailen naar rabies@sciensano.be.

WIST JE DAT? Personen die in contact komen met dieren die rabiës kunnen hebben, moeten voorzichtig zijn in de omgang met onbekende dieren en handschoenen en een masker dragen bij de autopsie van verdachte dieren. Ze moeten er ook voor zorgen dat hun wonden snel worden behandeld.

Voorschriften voor de invoer van een hond in België vanuit het buitenland

Als de hond uit een land in de Europese Unie afkomstig is, moet hij:

 • ouder dan 15 weken zijn
 • een identificatie door een elektronische chip dragen
 • over een Europees paspoort beschikken
 • tegen rabiës gevaccineerd zijn vanaf de leeftijd van 12 weken; op de vaccinatie moet een immunisatieperiode van minstens 3 weken volgen. 

Als de hond uit een land buiten de Europese Unie afkomstig is, moet hij: 

 • ouder dan 3 maanden zijn
 • een identificatie door een elektronische chip dragen
 • over een gezondheidsattest beschikken
 • tegen rabiës gevaccineerd zijn vanaf de leeftijd van 12 weken
 • een serologisch onderzoek ondergaan om de werkzaamheid van het antirabiësvaccin te controleren.

De bloedafname voor het serologisch onderzoek moet minstens 30 dagen na de vaccinatie plaatsvinden. Het dier zal zich pas op Belgisch grondgebied mogen begeven na een minimale wachttijd van 3 maanden vanaf de datum van de bloedafname voor de immuniteitscontrole.

 


 

Sciensano verzekert de epidemiologische surveillance van rabiës in België en is verantwoordelijk voor de diagnose en behandeling na blootstelling. Het controleert de werkzaamheid van de rabiësvaccins. Het Belgische Officieel Medicijnen Controle Laboratorium (OMCL) van Sciensano is samen met het Europese OMCL-netwerk verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van het rabiësvaccin voordat het op de markt gebracht wordt.

QR code

QR code for this page URL