Cijfers

De meest recente Gezondheidsenquête (2018) leidde tot een aantal zorgwekkende resultaten:

  • slechts 30% besteedt minstens 150 minuten per week aan matige aerobe lichaamsbeweging
  • in de bevolking van 6 jaar en ouder eet slechts 33% de aanbevolen hoeveelheid fruit en 38% de aanbevolen hoeveelheid groenten
  • 49,3% van de bevolking van 18 jaar en ouder heeft overgewicht en 16% is obees
  • 15,5% van de bevolking van 15 jaar en ouder rookt elke dag. Dit percentage is t.o.v. 2001 (24%) er wel op verbeterd

Tendensen in de tijd tonen aan dat de gerapporteerde rokerspercentages dalen, maar dat de percentages van zwaarlijvigheid daarentegen naar verwachting zullen blijven stijgen. Daarnaast komt minder optimaal gezondheidsgerelateerd gedrag vaker voor bij sociaal achtergestelde bevolkingsgroepen. 

Meer informatie over de situatie in België vindt u op de website van de Gezondheidsenquête.

Sciensano beoordeelt het voorkomen (prevalentie) van levensstijlgebonden risicofactoren bij de algemene bevolking. Onze instituut evalueert ook hun impact op de gezondheidstoestand van de bevolking, de evolutie van deze risicofactoren in de tijd en de impact van omgeving factorene op gezond gedrag.

Sciensano is tevens het nationale aanspreekpunt van de WHO, de OESO en Europese instellingen (zoals Eurostat en het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving) voor thema’s/statistieken over levensstijlgebonden risicofactoren.

QR code

QR code for this page URL