Sciensano & Salmonellose

Last updated on 22-2-2023 by Charlien Hupko

Verschillende diensten van Sciensano zijn betrokken bij:

  • de identificatie van mogelijke besmettingsbronnen
  • de diagnose en typering van gevallen van salmonellose
  • de detectie en het onderzoek van epidemieën.

Analyse voedselstalen

Het Nationaal Referentielaboratorium voor voedseltoxi-infecties (NRL-VTI), binnen Sciensano’s dienst Voedselpathogenen, analyseert de voedselstalen die het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) opstuurt op de aanwezigheid van de betreffende Salmonella-stam in de levensmiddelen.

De belangrijkste doelstelling van het NRL-VTI is het opvolgen van voedseluitbraken en de bron van de infectie of intoxicatie te achterhalen zodat er adequate preventiemaatregelen kunnen worden getroffen om verdere infecties of intoxicaties te voorkomen. Op basis van de verzamelde gegevens kunnen trends in voedseluitbraken worden geanalyseerd, wordt inzicht verkregen in welke pathogenen en levensmiddelen er betrokken zijn bij uitbraken en in de omstandigheden waaronder deze optreden.

Analyse humane stalen

Het Nationaal Referentiecentrum (NRC) van Salmonella, binnen Sciensano’s dienst Bacteriële ziekten, ontvangt humane stalen van alle medische laboratoria in België. Zo worden er jaarlijks rond de 2500 laboratorium bevestigde Salmonella-gevallen gerapporteerd en is het een van de meest voorkomende voedselinfecties in de Europese Unie en België.

De belangrijkste opdracht van het NRC is het verzekeren van een microbiologische en epidemiologisch toezicht op humane Salmonella-infecties. Dit toezicht heeft als doel zo snel mogelijk epidemieën te detecteren, alsook hun oorsprong en op lange termijn de ruimtelijke en tijdelijke tendensen in de evolutie van deze bacterie in kaart te brengen.

Epidemiologische ondersteuning

Wanneer er een epidemie vermoed wordt, waarschuwt het NRC de dienst Epidemiologie van infectieziekten van Sciensano en wordt er bekeken of bijkomend onderzoek nodig is. Indien dit het geval is, wordt er contact opgenomen met de betrokken regionale autoriteiten, waar de geneesheren-gezondheidsinspecteurs een brononderzoek kunnen opstarten bij de patiënten. Sciensano kan ondersteuning bieden bij dit epidemiologisch onderzoek.

Sciensano onderzoekt ook de gevoeligheid van bacteriën voor antibiotica en helpt aanbevelingen te formuleren over het gebruik van antibiotica. 

Deze verschillende activiteiten van Sciensano dragen dus bij aan de detectie, onderzoek en controle van voedselgerelateerde epidemieën, de implementatie van preventiemaatregelen en de evaluatie van de genomen maatregelen ten gunste van de volksgezondheid en voor de bescherming van de consument.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp