Sciensano & Tekenencefalitis

Last updated on 3-5-2019 by Admin Drupal

Sciensano verzamelt informatie over het aantal mensen met een diagnose van tekenencefalitis in België, maar ook over de plaats van infectie (land waar de persoon naartoe is gereisd). We verzamelen ook informatie over de circulatie van het virus bij dieren en over gebieden met een risico op tekenbeten in het land.

Surveillance van de ziekte bij de mens

De dienst Epidemiologie van infectieziekten van Sciensano beschrijft de epidemiologie van door vectoren overgedragen ziekten in België, naar aanleiding van de epidemiologie van de ziekte in Europa, en beoordeelt het risico dat deze ziekte voor België zou kunnen voorstellen. Daartoe wordt samengewerkt met het nationaal referentiecentrum dat de diagnose (serologie en seroneutralisatie) van de ziekte bij de mens op zich neemt (Instituut voor Tropische Geneeskunde) en met het Laboratorium Virale ziekten van Sciensano, waar de onderzoekers de aanwezigheid van het virus in de dierenwereld bestuderen. De dienst werkt ook nauw samen met het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), dat verantwoordelijk is voor de surveillance in Europa en dat de gegevens van de lidstaten verzamelt.

Surveillance van de circulatie van het TBE-virus bij dieren 

Tussen 2010 en 2016 heeft het laboratorium „Virale ziekten” van Sciensano verschillende prevalentiestudies (gevoelige tests om het virus te detecteren) en seroprevalentiestudies (specifieke seroneutralisatietests van het virus) uitgevoerd over infectie door het virus van virale tekenencefalitis (TBEV) bij sentineldieren en in het dierlijk reservoir. Door serologisch onderzoek kunnen we bepalen of de bestudeerde dierpopulaties op een bepaald punt in hun leven in contact met het virus zijn gekomen. Dit onderzoek naar de mogelijke opkomst van TBEV in België is uiteraard nuttig voor de diverse gezondheidsinstanties om het potentiële risico voor de mens in de verschillende regio's en lokale ecosystemen in België te beoordelen
In 2010 heeft het laboratorium 650 runderen uit de Belgische rundveestapel getest, die uit de bank met de in dat jaar verzamelde sera werden geselecteerd in het kader van de jaarlijkse surveillance van de gezondheid van fokrunderen in de wintermaanden. De seroprevalentie van besmetting met TBEV werd geschat op 2,61 tot 4,29%. Ook in de geitenpopulatie werd de seroprevalentie van besmetting met TBEV beoordeeld. Op basis van de sera van 98 dieren die tussen 2008 en 2013 in Vlaanderen (het noordelijke deel van België) gedood zijn tijdens de jacht, werd de seroprevalentie geschat op 4,90%. Bij de everzwijnenpopulatie werd de seroprevalentie van besmetting met TBEV in 2013 beoordeeld. Op basis van de analyse van de sera van 238 dieren die door jagers en dierenartsen in Vlaanderen werden verzameld, werd de prevalentie geschat op 4,20%.
Het laboratorium „Virale ziekten” voert ook experimentele studies uit om de infectie met TBEV te karakteriseren bij wilde knaagdieren in België. Wilde knaagdieren worden beschouwd als reservoirs van het TBEV-virus. Tussen 2015 en 2016 werd een prevalentiestudie van TBEV-infectie uitgevoerd bij wilde knaagdieren die in Wallonië (de zuidelijke regio van België) werden gevangen met het oog op isolatie van het TBEV-virus in België, maar werden bij de geteste knaagdieren geen positieve resultaten waargenomen.

In kaart brengen van risicogebieden voor tekenbeten

Het project TiquesNet Sciensano brengt gebieden waar tekenbeten voorkomen en de duur van de activiteit van teken in België in kaart. Burgers melden hun tekenbeten zelf op de website van Tiquesnet of op een mobiele app (TiquesNet voor IPhone of TiquesNet voor Android). Op basis van de informatie op de site kunnen personen die mogelijk zijn blootgesteld aan tekenbeten passende preventieve maatregelen nemen.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Andere publicaties

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic

In de media

There are currently no media associated to this health topic