Sciensano & Tekenoverdraagbare ziekten

Last updated on 8-3-2023 by Charlien Hupko

Epidemiologische surveillance bij de mens

Sciensano’s dienst Epidemiologie van Infectieziekten is verantwoordelijk voor de epidemiologische surveillance van verschillende ziekten bij de mens, die door teken worden overgedragen. Daarvoor verzamelen we gegevens via verschillende surveillancesystemen. Deze maken het mogelijk om:

  • het voorkomen van de ziekten in België te beschrijven
  • trends in de tijd op te volgen
  • en mogelijke risicofactoren voor infectie te identificeren.

Meer informatie voor een aantal ziekten is beschikbaar onder “Gezondheidsonderwerpen A-Z”.

Surveillance van tekenbeten bij de mens

TekenNet is een burgerplatform opgericht in 2015, door Sciensano’s dienst Epidemiologie van Infectieziekten. Het laat burgers toe om tekenbeten op mensen die in België zijn opgelopen, te melden via een website of een app voor mobiele telefoon.

Het doel van het project is om de blootstelling van de Belgische bevolking aan tekenbeten in de tijd en ruimte op te volgen. Op basis van die gegevens kan Sciensano de tijdsperiode en de geografische risicozones van hogere tekenactiviteit in België beter in kaart brengen, waardoor mensen die mogelijk worden blootgesteld aan tekenbeten preventieve maatregelen kunnen nemen.

Onderzoek

Sciensano’s unit Bacteriële zoönotische ziekten voert onderzoek uit op de microbiële gemeenschappen van teken in bepaalde Belgische ecologische niches. Een grondige kennis van tekengeassocieerde microbiële gemeenschappen, en de interactie daartussen, is belangrijk om na te gaan of er bepaalde voorspellers of potentiële microbiële drijfveren bestaan tijdens de overdracht van pathogenen.

Sciensano’s dienst Exotische en vector-overgedragen ziekten voert ad hoc seroprevalentie studies uit bij gedomesticeerde en wilde dieren om inzicht te krijgen in de evolutie van de prevalentie en distributie van bepaalde door teken overgedragen zieken (o.a. tekenencefalitis) in België. 

Daarnaast wordt er ook onderzoek gedaan naar de interactie tussen enerzijds het tekenencefalitisvirus (en het nauw verwante Louping ill virus) en de meest voorkomende tekensoort in België (Ixodes ricinus) en anderzijds het tekenencefalitisvirus en een aantal van zijn natuurlijke gastheren (muizen en schapen). 

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Projects

Er zijn momenteel geen projecten gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp