Behandeling

Hoewel bepaalde ziekten zelden voorkomen, zijn er tal van mensen die eraan lijden. We tellen 6000 tot 8000 zeldzame ziekten, die in totaal 6 tot 8 % van de Belgen treffen.

Wat zijn weesgeneesmiddelen?

Weesgeneesmiddelen zijn bestemd voor zeldzame ziekten

Aangezien de farmaceutische industrie vaak minder belang heeft bij de ontwikkeling van geneesmiddelen voor ziekten die een beperkt aantal mensen treffen, werden stimulerende maatregelen in het leven geroepen.

Ze zijn onder meer gericht op het stimuleren van het onderzoek, de ontwikkeling en de commercialisering van nieuwe behandelingen voor zeldzame ziekten.  

Voor de meeste zeldzame ziekten is er geen behandeling en sommige behandelingen zijn nog steeds erg duur. 

Medische voeding

Sommige zeldzame metabole ziekten, die bij een neonatale screening worden ontdekt, maken een aangepaste voeding voor de zuigeling noodzakelijk. 

Voor alle ziekten die via neonatale screening worden ontdekt, is aangepaste voeding noodzakelijk.

Andere behandelingen

Het onderzoek spitst zich toe op de mogelijkheden die gentherapie biedt.

 
 

Sciensano is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens uit het Centraal register zeldzame ziekten, met als doel het centraliseren van bepaalde gegevens van alle Belgische patiënten met een zeldzame ziekte.

QR code

QR code for this page URL