Sciensano & Ziekte van Creutzfeldt-Jakob

Last updated on 11-1-2023 by Marinka Vangenck

In 1998, na de crisis van variant-Creutzfeldt-Jakob, die voornamelijk het Verenigd Koninkrijk trof, heeft België een surveillancesysteem voor CJD opgestart, dat wordt gecoördineerd door Sciensano. Dat surveillancesysteem monitort de vier vormen van CJD.

Coördinatie van het surveillancesysteem

Sciensano’s dienst Epidemiologie van infectieziekten coördineert het Belgische CJD-surveillancesysteem. Zeven academische neurologie-/neuropathologiecentra zijn aangesteld als CJD-referentiecentra. Sciensano verzamelt hun gegevens over waarschijnlijke en bevestigde gevallen van CJD en resultaten van autopsies die worden uitgevoerd wegens een vermoeden van CJD.

Beschrijving van Belgische gevallen van CJD

Door informatie te verzamelen over gevallen van CJD in België kan Sciensano de gevallen beschrijven en bepaalde risicofactoren analyseren.

Monitoring van tendensen in het aantal gevallen van CJD

Door tendensen in het aantal gevallen van CJD te monitoren kan Sciensano ongewone stijgingen detecteren die zouden kunnen wijzen op de opkomst van een nieuwe prionziekte of een nieuwe overdrachtswijze van een gekende vorm van CJD.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Andere publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp