Sciensano & ziekte van Newcastle

Last updated on 19-10-2018 by Thibault Degiuli

Sciensano herbergt het nationale referentielaboratorium (NRL) voor het virus van de ziekte van Newcastle (ND). In het kader van dit zeer besmettelijke virus, dat dodelijke epidemieën bij vogels kan veroorzaken, ontwikkelen we hulpmiddelen om de ziekte snel en effectief te diagnosticeren. We karakteriseren ook de verschillende virale stammen om de controle van de ziekte door vaccinatie te verbeteren.

Diagnose | het virus isoleren om de pathogeniteit ervan te bepalen

De symptomen van ND lijken erg op die van andere vogelziekten. Om het virus beter te identificeren, ontwikkelt Sciensano analyses om het verdachte gevallen snel te bevestigen en zo snel mogelijk isolatiemaatregelen te kunnen nemen.

Om ND beter te diagnosticeren, beheerst Sciensano de technieken van:

  • real-time RT-PCR moleculaire diagnostiek (polymerase kettingreactietest)
  • virusisolatie door inoculatie met geëmbryoneerde kippeneieren
  • typering van virusantigenen door hemagglutinatieremmingstest (binding van specifieke antilichamen aan antigenen die aanwezig zijn op het oppervlak van rode bloedcellen)
  • sequencing van de F-gen-splitsingsplaats en moleculaire fylogenie (karakterisering van virale stammen-sequenties om onder andere variabiliteit, verwantschap, etc. te bestuderen)
  • serologische diagnose door hemagglutinatieremmingstest.

Expertise | onze rol als NRL waarborgen voor de diagnose en beheersing van deze ziekte

Als referentielaboratorium voor België en het Groothertogdom Luxemburg ontwikkelt Sciensano zijn expertise in de virologie, immunologie, epidemiologie en andere middelen in de strijd tegen ND.
Door de diagnose van de ziekte van Newcastle te beheersen kunnen we dierziektebestrijdingsprogramma’s ondersteunen om het risico op besmetting te minimaliseren.

Onderzoek | de vaccinatie tegen de ziekte verbeteren

Gezien de beperkingen van de huidige vaccins, richt Sciensano zich op de karakterisering van immuunresponsen die worden opgewekt door de huidige vaccins en door vaccins die nog ontwikkeld worden. Ons laboratorium bestudeert ook vaccinatiestrategieën om de inductie van bescherming tegen de infectie te verbeteren en de overdracht van het virus te beperken.

In deze context onderzoeken we:

  • de optimalisatie en validatie van ND moleculaire diagnostiek met behulp van real-time RT-PCR (polymerase kettingreactie diagnosetest), inclusief automatisering
  • de verbetering van sequencing-protocollen om onder andere informatie te verkrijgen over de relatie tussen verschillende stammen van virussen
  • evaluatie van de immuniteit en bescherming geïnduceerd door commerciële vaccins tegen ND en door vaccins in ontwikkeling
  • de effectiviteit van vaccinatie tegen ND.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Peergereviewde publicaties

There are currently no scientific publication associated to this health topic

Andere publicaties

There are currently no publications associated to this health topic

Projects

There are currently no projects associated to this health topic

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic