Projecten

Last updated on 16-2-2023 by Lieke Vervoort

Onze onderzoeksprojecten illustreren de belangrijke rol van wetenschap en onderzoek bij Sciensano. U kunt ontdekken hoe wetenschap wordt beoefend en welke soorten wetenschap bij Sciensano worden beoefend. U kunt meer te weten komen over onze partnerschappen en hoe Sciensano investeert in onderzoek. U kunt ook toegang krijgen tot rapporten en publicaties met betrekking tot de wetenschappelijke activiteiten van Sciensano en kennismaken met de personen en de plaatsen van deze wetenschap bij Sciensano. 

Acroniem Begindatum Einddatum Service Trefwoorden
Gezondheidsgegevens mogelijk gemaakt voor hergebruik in heel België HeDERA juni 6, 2024 Gezondheidsinformatie
Prevalentiestudie in verband met dragerschap van resistente kiemen in Belgische woonzorgcentra MRDO-studie in WZC april 1, 2024 december 31, 2025 Zorginfecties en antibioticaresistentie
Kwalitatief onderzoek bij ex-rokers en bij huidige rokers die niet willen of kunnen stoppen TabakTalks maart 1, 2024 september 30, 2024 Gezondheidsinformatie, Kankercentrum
Versnellen van vraaggestuurde instrumenten voor een betere adoptie van pediatrische innovaties: een gezamenlijke routekaart voor Europa (ADD4KIDS) ADD4KIDS januari 15, 2024 januari 14, 2025 Kankercentrum
Joint Action voor de bijdrage aan het Register van ongelijkheden op kankergebied om toezicht te houden op de nationale kankerbestrijdingsprogramma's. OriON januari 1, 2024 december 31, 2025 Kankercentrum
Vaccinatie in Europa na COVID-19 EUVABECO januari 1, 2024 juni 30, 2026 Epidemiologie van infectieziekten
Strategie voor genomische surveillance van pathogenen in afvalwater CLIMPATHIC januari 1, 2024 december 31, 2025 Transversale activiteiten in toegepaste genomica
Metaalonzuiverheden in levensmiddelenadditieven en hun bijdrage aan de blootstelling aan metalen via de voeding in België METALFOOD@ januari 1, 2024 juni 30, 2026 Spoorelementen en nanomaterialen, Risico- en gezondheidsimpactevaluatie, Organische contaminanten en additieven
Observatie van fysiologische reacties tijdens gecontroleerde blootstelling aan een 5G-signaal bij onderzoek naar elektromagnetische overgevoeligheid 5GINC januari 1, 2024 december 31, 2024 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie
Joint Action voor preventie van kanker en andere niet-overdraagbare ziekten: Actie inzake gezondheidsdeterminanten JA PreventNCD januari 1, 2024 december 31, 2027 Gezondheidsinformatie, Kankercentrum preventie, gezondheidsdeterminanten, kanker, niet-overdraagbare ziekten
De impact van hormoonverstoorders op de hypothalamus-hypofyse-as bij gevoelige populaties begrijpen en voorkomen HYPIEND januari 1, 2024 december 31, 2028 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie
Ontwikkeling van een datakwaliteits- en bruikbaarheidslabel voor de Europese ruimte voor gezondheidsdata voor secundair gebruik (HealthData@EU) QUANTUM januari 1, 2024 juni 30, 2026 Gezondheidsinformatie
Het Belgisch Pandemisch Intelligentienetwerk BE-PIN december 1, 2023 maart 1, 2027 Gezondheidsinformatie, Epidemiologie van infectieziekten, Crisiscoördinatie
Onderzoek naar de PFAS-contaminatie doorheen de voedselketen PFASFORWARD december 1, 2023 november 30, 2027 Organische contaminanten en additieven
Een burgergestuurd crowdsourcing- en feedbacksysteem om onderzoek naar en beleid over de Vlaamse en lokale voedselomgevingen te stimuleren Citizen Science Food november 1, 2023 oktober 1, 2026 Gezondheidsinformatie burgerwetenschap, voedselomgeving, crowdsourcing
International Food Policy Study België IFPS Belgium november 1, 2023 oktober 31, 2024 Gezondheidsinformatie nutricion policies, consumer survey, dietary habits
Joint Action met betrekking tot hart- en vaatziekten en diabetes JACARDI november 1, 2023 oktober 31, 2027 Gezondheidszorgonderzoek
Beoordeling van de voordelen van interventies ter vermindering van luchtvervuiling voor de multimorbiditeit en mortaliteit in België BELAIR-POL oktober 1, 2023 december 31, 2024 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie, Gezondheidszorgonderzoek
Indoor Air INDAIR september 1, 2023 Services du directeur général, Mycology and aerobiology
Massaspectrometriemethodologie voor de detectie van chemische en biologische verbindingen die betrokken zijn bij CBRNe-incidenten CBRNe MS augustus 16, 2023 augustus 16, 2026 Geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Organische contaminanten en additieven, Platform chromatografie en massaspectrometrie
Next Generation Integrated Sensing and Analytical System for Monitoring and Assessing Radiofrequency Electromagnetic Field Exposure and Health NextGEM juli 1, 2023 juni 30, 2027 Risk and health impact assessment, Transversal activities in applied genomics radiofrequentie straling, 5G, in vitro, in vivo, human exposure, gene expression, cytogenetics
Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies ECHos mei 1, 2023 mei 1, 2026 Kankercentrum kanker, preventie, early detection & screening, rehabilitation, quality of life, paedeatric cancers, AI, Research
Allesomvattende kankerinfrastructuur (CCI) voor de Europese Unie CC4EU mei 1, 2023 april 30, 2026 Kankercentrum health service, health care research, knowledge infrastructure, network infrastructure, quality of health care, operators of critical infrastructure, comprehensive cancer infrastructure, comprehensive cancer centres, capacity building, tailored interventions, team training, integrating research and care, maturity model inequalities
Needs Examination, Evaluation and Dissemination NEED april 1, 2023 december 31, 2026 Gezondheidsinformatie Unmet medical needs, chronische ziekten, zeldzame ziekte, summary measures of population health
Belgische Evaluatie van Antibioticabeleidsgroepen BEAST april 1, 2023 september 30, 2024 Zorginfecties en antibioticaresistentie
Belgische Index van Meervoudige Deprivatie BIMD april 1, 2023 Gezondheidsinformatie social deprivation, education, employment, income, housing, crime, gezondheid
Ontwikkeling, testen en implementatie van de Belgische patiëntgerapporteerde ervaringsmaatregel voor pancreaskankerzorg (Patient Reported Experience measure for PAncreatic cancer caRE) PREPARE februari 1, 2023 Kankercentrum kanker, chronische ziekten
Project kwaliteit van drugs op de retailmarkt in 2023 – heroïne RADAR-heroin-23 februari 1, 2023 juni 30, 2023 Medicines and health products, Health information opioid crisis, fentanyl, retail level, heroin, illicit drugs, purity
Bestaande en nieuwe gezondheidsgegevens samenbrengen voor de opbouw van een Belgisch bevolkingscohort om de interactie tussen gezondheid, milieu en maatschappij te bestuderen BELCOHORT februari 1, 2023 december 31, 2025 Gezondheidsinformatie cohorte, population health monitoring, physical health, geestelijke gezondheid, sociale gezondheid, milieu
Care4Diabetes C4D februari 1, 2023 januari 1, 2026 Gezondheidsinformatie Diabète de type 2, programme intensif, innovation, pluridisciplinarité

QR code

QR code for this page URL