Vaak gestelde vragen TiO2Mask-project

Last updated on 26-10-2021 by Wesley Van Dessel

Waarvoor wordt titaniumdioxide in textiel gebruikt?

Titaniumdioxide wordt in de textielindustrie veel gebruikt. Het dient onder meer om textielvezels wit te kleuren, ze mat te maken of ze te beschermen tegen UV-stralen en verkleuring.

Wat zijn de risico’s van titaniumdioxide (nano)deeltjes in mondmaskers?

Titaniumdioxide deeltjes worden ingedeeld bij de stoffen die bij inademing mogelijk kankerverwekkend zijn voor de mens. In een recent advies concludeert EFSA ook dat titaniumdioxide niet langer als een veilig voedingsadditief kan beschouwd worden omdat mogelijke schade aan het genetisch materiaal van de consument (genotoxiciteit) niet kan uitgesloten worden.

Ons onderzoek toont aan dat (nano)titaniumdioxidedeeltjes in de vezels van de onderzochte mondmaskers aanwezig zijn. In welke mate die (nano)deeltjes echt uit de maskers vrijkomen en een risico vormen voor de drager, kunnen we nog niet meten. Daarvoor werken we aan nieuwe methoden. In afwachting daarvan hebben we het risico wiskundig ingeschat op basis van een scenario waarbij het mondmasker intensief gedragen wordt. We hebben momenteel echter geen aanwijzingen dat nanotitaniumdioxidedeeltjes in grote aantallen zouden vrijkomen. Gezien de grote hoeveelheid titaniumdioxide die in sommige maskers aanwezig is, kan een potentieel gezondheidsrisico evenwel niet volledig uitgesloten worden. 

Bevat mijn mondmasker titaniumdioxide (nano)deeltjes en kunnen ze vrijkomen?

In het TiO2Mask-project onderzoeken we een aantal mondmaskers op de aanwezigheid van titaniumdioxide (nano)deeltjes. Titaniumdioxide wordt ingedeeld bij de stoffen die mogelijk kankerverwekkend kunnen zijn voor de mens. We onderzoeken daarom of er (nano)titaniumdioxidedeeltjes uit mondmaskers kunnen vrijkomen en of dit leidt tot een blootstelling aan (nano)deeltjes via inademing.

We kunnen in het huidige stadium van het onderzoek bevestigen dat (nano)titaniumdioxidedeeltjes in de onderzochte mondmaskers aanwezig zijn. Over de eventuele vrijgave en blootstelling bij gebruik van de maskers kunnen we nog geen uitspraken doen. Daarvoor werken we aan nieuwe meetmethoden.  

Hoeveel titaniumdioxide mag er in een in mondmasker zitten?

Er bestaat geen wettelijke norm voor de hoeveelheid titaniumdioxide die in een mondmasker mag zitten.

Zit er in alle mondmaskers evenveel titaniumdioxide en welke zijn veilig?

In dit project hebben we een beperkt aantal mondmaskers getest. Alle onderzochte maskers bevatten (nano)titaniumdioxidepartikels. De hoeveelheden variëren sterk, van enkele microgrammen tot 0,15 gram titaniumdioxide per masker. In grote lijnen kunnen we concluderen dat hoe kleiner de gebruikte textielvezels zijn en hoe dichter het masker geweven is, hoe meer titaniumdioxide er aanwezig is.

Het is voor de consument echter onmogelijk om met het blote oog of op basis van de verpakking te weten welke maskers veel en welke maskers weinig titaniumdioxide bevatten.

Is het veilig om een mondmasker te dragen?

We kunnen in het huidige stadium van het onderzoek bevestigen dat titaniumdioxidedeeltjes, waaronder ook nanodeeltjes in de onderzochte mondmaskers aanwezig zijn. Over de eventuele vrijgave en blootstelling aan die deeltjes bij gebruik van de maskers kunnen we nog geen uitspraken doen. We hebben momenteel echter geen aanwijzingen dat (nano)titaniumdioxidedeeltjes in grote aantallen zouden vrijkomen en dat het dragen van een mondmasker een acuut gezondheidsrisico met zich zou meebrengen.

We verwijzen hierbij ook naar het advies van de Hoge Gezondheidsraad over ‘Mondmaskers behandeld met biocide op basis van zilver ter bescherming tegen Covid-19 infectie. Brussel: HGR; 2021. Advies nr. 9654’. Daarin staat dat er nog veel onzeker is over de eventuele blootstelling en toxiciteit van zilver- en titaniumdioxide nanopartikels, waardoor het potentieel nadelig gezondheidsrisico van het gebruik van mondmaskers niet opweegt tegen het voordeel van hun gebruik ter preventie van een COVID-19 besmetting. In onze huidige resultaten zien we vooralsnog geen acute elementen die dat advies zouden tegenspreken.

Moet ik me zorgen maken als ik de hele dag een mondmasker moet dragen?

We kunnen in het huidige stadium van het onderzoek bevestigen dat titaniumdioxidedeeltjes, waaronder ook nanodeeltjes in de onderzochte mondmaskers aanwezig zijn. Over de eventuele vrijgave en blootstelling aan die deeltjes bij gebruik van de maskers kunnen we nog geen uitspraken doen. Het risico dat we hebben berekend is een risico gebaseerd op een theoretisch scenario, niet op een bewezen blootstelling. We hebben momenteel geen aanwijzingen dat (nano)titaniumdioxidedeeltjes in grote aantallen zouden vrijkomen en dat het dragen van een mondmasker een acuut gezondheidsrisico met zich zou meebrengen.

We verwijzen hierbij ook naar het advies van de Hoge Gezondheidsraad over ‘Mondmaskers behandeld met biocide op basis van zilver ter bescherming tegen Covid-19 infectie. Brussel: HGR; 2021. Advies nr. 9654’. Daarin staat dat er nog veel onzeker is over de eventuele blootstelling en toxiciteit van zilver- en titaniumdioxide nanopartikels, waardoor het potentieel nadelig gezondheidsrisico van het gebruik van mondmaskers niet opweegt tegen het voordeel van hun gebruik ter preventie van een COVID-19 besmetting. In onze huidige resultaten zien we vooralsnog geen acute elementen die dat advies zouden tegenspreken.

Waar kan ik mijn masker laten testen?

Op dit moment is het niet mogelijk om de aanwezigheid van nanotitaniumdioxidepartikels in maskers te laten testen, omdat hiervoor een nieuwe testmethode nodig is die voorlopig alleen maar bij Sciensano uitgevoerd wordt. Onze testcapaciteit is ook beperkt en wordt ingezet voor opdrachten van de autoriteiten.

Waar kan ik de resultaten van het TiO2Mask onderzoek vinden?

Het TiO2Mask-project onderzoekt specifiek of er mogelijke gezondheidsrisico’s zijn door de aanwezigheid van titaniumdioxide (nano)deeltjes in mondmaskers. Sciensano gebruikt hiervoor een innovatieve nieuwe techniek die nog nergens anders wordt toegepast. Bovendien zijn er momenteel maar weinig labo’s in Europa in staat om dergelijke complexe metingen uit te voeren.

Op de webpagina van het TiO2Mask-project vindt u een overzicht van het project en zullen er  updates komen over de volgende stappen in het onderzoek zodra de vorderingen van het onderzoek dat mogelijk maken. Het project loopt twee jaar en het begeeft zich op verschillende vlakken op nieuw wetenschappelijk terrein. Daardoor kunnen we momenteel geen garanties geven over de exacte inhoud en timing van de volgende updates

Welke merken maskers worden nog getest en wanneer krijgen we de resultaten?

De focus van het TiO2Mask-project ligt niet op het testen van maskers van bepaalde merken, noch van alle maskers die momenteel op de markt zijn. Dat is in de praktijk niet haalbaar omdat het over een nieuwe testmethode gaat die voorlopig alleen maar bij Sciensano uitgevoerd wordt en de testcapaciteit bijgevolg beperkt is. Ons onderzoek heeft als doel om in een steekproef van maskers die op de markt zijn na te gaan:

  • of er titaniumdioxide (nano)deeltjes in maskers aanwezig zijn,
  • of ze daaruit kunnen vrijkomen, en
  • of dit leidt tot een blootstelling aan titaniumdioxide via inademing.

De resultaten van dit onderzoek zullen toelaten om mogelijke gezondheidsrisico’s in te schatten en zal de overheid helpen om gepaste maatregelen te nemen.

Op de webpagina van het TiO2Mask-project vindt u een overzicht van het project en zullen er updates komen over de volgende stappen in het onderzoek zodra de vorderingen van het onderzoek dat mogelijk maken. Het project loopt twee jaar en het begeeft zich op verschillende vlakken op nieuw wetenschappelijk terrein. Daardoor kunnen we momenteel geen garanties geven over de exacte inhoud en timing van de volgende updates

Meer weten over het TiO2Mask-project?

QR code

QR code for this page URL