Nationaal Referentiecentrum (NRC) voor Hepatitisvirus A, B, C, D en E

Belangrijk bericht

Hepatitis — Uitbraak van hepatitis bij kinderen in Europa.

Dit event wordt opgevolgd in samenwerking met het NRC respiratoire pathogenen​
 

Op 6 april 2022 meldde het Verenigd Koninkrijk (VK) een toename van het aantal gevallen van acute hepatitis bij kinderen. Hierop volgend hebben ook andere landen gevallen gemeld sinds 1 oktober 2021. 

De gevallen worden gekenmerkt door verhoogde transaminasespiegels (ALT en/of AST > 500 IE/L) en vaak door icterus (=geelzucht). De oorzaak van de hepatitis is onbekend: de virussen die gewoonlijk hepatitis veroorzaken (hepatitis A, B, C, D en E virussen) werden in geen van de gevallen gedetecteerd. 

Momenteel de meest waarschijnlijke hypothese is dat de opstoot is gerelateerd aan een infectieus agens, in het bijzonder een adenovirus (type 40/41F), die dit ziektebeeld zou kunnen geven, indien de infectie samen komt met een cofactor die zelf nog ongekend is. Andere mogelijke oorzaken worden ook onderzocht. 

Ook in België werd een risicoanalyse uitgevoerd en is aan kinderartsen en infectiologen gevraagd alle waarschijnlijke gevallen aan de regionale gezondheidsautoriteiten te melden. De gevalsdefinitie voor een waarschijnlijk geval is: “Een kind (tot en met 16 jaar) met acute hepatitis en verhoogde transaminasen (AST en/of ALT > 500 IE/L), bij wie hepatitis A tot en met E is uitgesloten, met een eerste ziektedag vanaf 1 oktober 2021”. 

Tot 11 mei werden 9 waarschijnlijke gevallen (8 in Vlaanderen) gemeld. Uit een bevraging van de laboratoria blijkt dat dit klinische beeld in kinderen ook in voorgaande jaren wel werd gezien: er kan dus nog niet worden geconcludeerd of dit aantal hoger is dan het te verwachten aantal. Aangezien de etiologie onbekend is, kunnen in dit stadium nog geen aangepaste controlemaatregelen worden aanbevolen.​ 

Laboratoria kunnen verdachte stalen opsturen naar het NRC hepatitis:

  • vergezeld van het specifieke aanvraagformulier (zie linker menu);
  • zie ook de nieuwsbrief van het NRC hepatitis: nieuwsbrief mei 2022​

Workflow

  1. Stalen die voldoen aan de inclusiecriteria worden via de reguliere weg naar de NRC voor Hepatitisvirussen (Sciensano) gestuurd. De stalen moeten vergezeld zijn van het correct ingevulde aanvraagformulier (zo veel mogelijk info).
  2. Sciensano stuurt stalen naar de NRC voor Respiratoire Pathogenen (UZ Leuven) voor Pan-Adenovirus qPCR.
  3. In geval van positiviteit, voert het NRC voor Respiratoire Pathogenen (UZ Leuven) de typering uit. In geval van negativiteit, voert het NRC voor Respiratoire Pathogenen (UZ Leuven) metagenomics uit op het staal.
  4. ​De rest van het staal wordt bewaard in het NRC voor Hepatitisvirussen (Sciensano) indien bijkomende analyses vereist zijn.
  5. Zodra de resultaten bekend zijn, zorgt het NRC voor Hepatitisvirussen (Sciensano) voor de rapportering.

Uitgevoerde tests

  • qPCR Pan-Adenovirus qPCR (UZ Leuven)
  • Adenovirus Typering (UZ Leuven)
  • Illumina Metagenomics (UZ Leuven)​

Update augustus 2022

Hoewel de oorzaak van deze kinderhepatitis nog niet met zekerheid is vastgesteld, lijkt infectie met een Adenovirus een factor of cofactor te zijn (https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2022.27.31.2200483). Een recente publicatie (https://doi.org/10.110½022.07.19.22277425) vermeldt Adeno-associated virus 2 (AAV2) infectie als etiologische hypothese. 

Het virus is aantoonbaar in plasma. Daarom zouden wij u dankbaar zijn als u volbloed zou kunnen afnemen en ons het plasma zou kunnen toesturen. Wij vinden het echter belangrijk om het onderzoek in andere matrices voort te zetten en nodigen u uit om ons, indien mogelijk, bijvoorbeeld ontlasting te blijven toesturen.

Overview analysen en facturatie

Analyses

Analyses LMM *

Analyses NRC

volgens aanvaardingscriteria,
zie in onderstaande testfiche

 

RIZIV
Code

Ten laste van de patiënt
Zonder RIZIV code

Ten laste van het NRC

Hepatitis A : Serologie IgM​

551353-551364
​Screening, Diagnosie van een geval met klinische symptomen

​Neen

​Confirmatie

​Hepatitis A : Serologie Ig-tot

551375-551386
Screening, Diagnosie van een geval met klinische symptomen

​Neen

​Confirmatie

​Hepatitis A : DNA detectie via PCR

Neen​

​Neen

​Confirmatie

Hepatitis B : Serologische detectie van HBsAg

551390
Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis B

Neen

Confirmatie
 

Hepatitis B : DNA detectie via PCR

Neen

Neen

Confirmatie

Hepatitis B : Genotypering

Neen

Neen

Surveillance

Hepatitis B : Antivirale resistentie

Neen

Neen

Therapeutische resistentie

Hepatitis C : Serologie

561154
Diagnose en controle van de evolutie van virale hepatitis C

Neen

Confirmatie

Hepatitis C : RNA detectie via PCR

Neen

Neen

Confirmatie

Hepatitis C : Genotypering

Neen

Neen

Surveillance

Hepatitis D : Serologie, Ig

Neen

Neen

Diagnose

Hepatitis E : Serologie IgM

551655

Screening

Neen

Confirmatie, diagnose van een geval met klinische indicaties

Hepatitis E : Serologie IgG

551655

Screening

Neen

Confirmatie, diagnose van een geval met klinische indicaties

Hepatitis E : RNA detectie via PCR

Neen

Neen

Diagnose van een geval met klinische indicaties

Hepatitis E : Genotypering

Neen

Neen

Surveillance

 

Verantwoordelijke laboratoria

Coördinator

QR code

QR code for this page URL