Nationaal Referentielaboratorium (NRL) voor residuen van bestrijdingsmiddelen - single-residumethoden (niet-dierlijke oorsprong)