Ons engagement voor dataverzameling en -beheer

Data of gegevens spelen een steeds belangrijkere rol in ons dagelijks leven, de publieke sector en bedrijven en zijn van cruciaal belang voor wetenschappelijk onderzoek. Het verzamelen, analyseren en delen van gegevens vormt de basis voor nieuwe wetenschappelijke inzichten en innovatieve doorbraken. 

Ook voor een efficiënt en proactief gezondheidsbeleid is een solide wetenschappelijke basis nodig, die steunt op data over allerhande aspecten van en rond onze gezondheid. In ons land heeft het gezondheidsbeleid als doel de gezondheid van mensen en dieren te beschermen en te bevorderen. Dat kan alleen als het mogelijk is om op te volgen hoe gezond mensen en dieren in België zijn en de prognose van patiënten te verbeteren Daarvoor baseert Sciensano zich onder meer op haar surveillancenetwerken, patiëntenregisters en gezondheidsenquêtes.

Sciensano erkent dan ook het grote belang van data en streeft ernaar een voortrekker te zijn op het gebied van verantwoord databeheer. 

Sciensano is zich bewust van de wettelijke en morele verantwoordelijkheden die gepaard gaan met het omgaan met data. Zo beheert het instituut zijn data op een ethische, veilige, duurzame en verantwoorde manier en stellen we onszelf de hoogste eisen voor gegevensintegriteit, privacybescherming en gegevensbeveiliging.

Door zijn activiteiten heeft Sciensano een uitgebreid netwerk van samenwerkingen met universiteiten, kennisinstituten en andere regionale nationale en internationale gezondheidsinstellingen waarmee gegevens worden uitgewisseld en gedeeld. Door gegevens toegankelijk te maken voor andere onderzoekers, bevorderen we samenwerking en versnellen we de vooruitgang van de wetenschap. Daarvoor passen we de FAIR-dataprincipes toe, die ervoor moeten zorgen dat onze data vindbaar (“findable”), toegankelijk (“accessible”), uitwisselbaar (“interoperable”) en herbruikbaar (“reusable”) zijn . Op die manier wil Sciensano een voorbeeld zijn in het Belgische gezondheidsdatalandschap.

Lees de volledige datastrategie van Sciensano

 

 

QR code

QR code for this page URL

Ontdek in een notendop de diensten die wij aan particulieren en bedrijven bieden.

Werken bij Sciensano betekent bijdragen aan ons motto: 'Levenslang gezond'.

Sciensano is steeds op zoek naar nieuwe partners om zijn opdracht in de volksgezondheid te volbrengen.

Sciensano is uw contactpunt voor volksgezondheidsonderwerpen

5 wetenschappelijke directies die ondersteund worden door administratieve diensten.

Al meer dan een eeuw is Sciensano een referentie in het domein van de gezondheid.

De werknemers van Sciensano kennen hun verantwoordelijkheden en delen dezelfde kernwaarden.

Sciensano stelt alles in het werk om de betrouwbaarheid van zijn werk te waarborgen.

Sciensano wordt geconfronteerd met noodsituaties die de volksgezondheid kunnen beïnvloeden.

Ontdek Sciensano via cijfers die onze activiteiten illustreren.