Tuberculose en mycobacteriën

Unitverantwoordelijke: 

Mycobacteriën en tuberculose onder toezicht houden

Het Nationaal Referentiecentrum (NRC) voor Tuberculose en Mycobacteriën is een laboratorium gespecialiseerd in de microbiologische diagnose van tuberculose en mycobacteriosen, en in de moleculaire surveillance van tuberculose.

Onze doelen zijn:

 • de diagnose van mycobacteriële infecties en de identificatie van klinische stammen (tot op het speciesniveau) met behulp van moleculaire technieken
 • de bevestiging van de diagnose die op verzoek door perifere klinische laboratoria wordt uitgevoerd
 • het testen van geneesmiddelgevoeligheid (bacteriologische en moleculaire methoden) voor M. tuberculose en niet-tuberculeuze mycobacteriën uitvoeren
 • het testen van de gevoeligheid van multidrug-resistente M. tuberculosis-stammen voor tweedelijnsantibiotica
 • het onderzoek naar de aanwezigheid van latente tuberculose bij patiënten
 • de uitvoering van genetische fingerprinting om uitbraken en transmissieroutes van tuberculose te identificeren
 • de organisatie van de jaarlijkse kwaliteitscontroletests voor het Belgische netwerk van laboratoria die mycobacteriële diagnostiek uitvoeren.

Meer weten?

De speciesidentificatie van mycobacteriën geïsoleerd uit klinische stalen is belangrijk om te bepalen of het geïsoleerde micro-organisme als de oorzaak van een bepaalde ziekte kan worden beschouwd. Bovendien hangt de behandeling af van de mycobacteriële species en is ze totaal verschillend voor tuberculose en niet-tuberculeuze infecties.

Fingerprinting is de bepaling van het DNA-genotype van de geïsoleerde M.tuberculosisstammen. Hiermee kunnen we de mate van genetische gelijkenis of polymorfisme tussen isolaten bepalen. Wanneer de isolaten afkomstig zijn van verschillende patiënten wordt fingerprinting gebruikt om uitbraken te detecteren of te onderzoeken. Wanneer de isolaten afkomstig zijn van dezelfde patiënt kan het een recidief van een exogene herinfectie onderscheiden.

Beschikbare technieken:

 • microscopie van mycobacteriën
 • snelle detectie van M. tuberculosis cpx in cultuur door een immunochromatografische test
 • speciesdeterminatie volgens species-specifieke PCR’s
 • speciesdiscriminatie met behulp van gerichte DNA-sequencing
 • speciesdiscriminatie door middel van line-probe assays
 • Bactec™ 960 MGIT antibioticumresistentie testing voor M. tuberculosis
 • Canetti en Sensititre™ MIC-bepalingen voor niet-tuberculeuze mycobacteriën
 • snelle moleculaire detectie van M. tuberculosis-complex en zijn resistentie tegen rifampicine op sputum stalen (GeneXpert®)
 • moleculaire detectie van mutaties geassocieerd met geneesmiddelresistentie (PCR, sequencing, hybridisatie)
 • detectie van latente TB met de Interferon Gamma Release Assay (QuantiFERON)
 • genetische finterprinting met behulp van MIRU-VNTR, spoligotyping en Next Generation Sequencing (MiSEQ-technologie)
 • laboratoriuminfrastructuur: BSL3

QR code

QR code for this page URL