Chemische en fysische gezondheidsrisico's

Wetenschappelijk directeur: 

Gezondheidsrisico’s evalueren verbonden aan chemische stoffen en fysische agentia

Wij evalueren de risico’s veroorzaakt door chemische stoffen, niet-besmettelijke biologische en fysische agentia die aanwezig zijn in onze omgeving, voeding, consumptiegoederen, geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Hiervoor bestuderen wij hun aanwezigheid, toxiciteit en concentraties. Vervolgens vergelijken wij deze gegevens met consumptie- en/of gezondheidsgegevens om de potentiële risico’s en hun gevolgen op gezondheidsvlak te bepalen.

Binnen onze wetenschappelijke directie huisvest het officiële medische controlelaboratorium voor de analyse van geneesmiddelen en het referentielaboratorium voor de analyse van pesticiden, voedingscontaminanten afkomstig van de omgeving en voedingscontactmaterialen gevestigd. Onze diensten werken in het belang van de volksgezondheid en bezorgen de gezondheidsautoriteiten en de bevolking objectieve en betrouwbare informatie over de risico’s verbonden aan (namaak-) geneesmiddelen, pesticiden, toxines en andere voedingsgerelateerde contaminanten voor mens en dier, iosinerende en niet-ioniserende stralingen, luchtverontreiniging, nanomaterialen enz. 

Scientists of this Scientific directorate participate in the following projects

Ongoing projects

Partners

Associated health topics

Voedselconsumptie en –veiligheid

QR code

QR code for this page URL