Coördinatie diergeneeskundige diagnostiek

De kwaliteit van diagnostische reagentia controleren

Diagnostische reagentia zoals ELISA’s en real-time PCR’s zijn hulpmiddelen die gebruikt worden voor de diagnose van ziekten. Deze worden meestal aangeboden in zogenaamde (commerciële) testkits. Vooraleer testkits verdeeld mogen worden op de Belgische markt in het kader van officiële bewakingsprogramma’s, moeten zij eerst gecontroleerd worden op hun kwaliteit. Wij organiseren deze controle, samen met de Nationale Referentie Laboratoria (NRL).

Om eventuele problemen gelinkt aan testen tijdig op te sporen en op te lossen, organiseren wij ook overlegmomenten tussen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), de erkende laboratoria en de NRL’s.

Meer weten

Dankzij de bewakingsprogramma’s die het FAVV organiseert om zicht te houden op het al dan niet voorkomen van bepaalde dierziekten, kunnen tijdig maatregelen getroffen kunnen worden om onze veestapel en economie te beschermen. De diagnostische reagentia die in dit kader gebruikt worden, dienen steeds gecontroleerd en goedgekeurd te worden. Wij coördineren beide fasen van deze controle:

  • Bij de initiële controle worden producenten en verdelers opgeroepen om deel te nemen aan de controle van het administratieve dossier en een technische controle van een bepaald diagnostisch reagens. De lijst van de door het NRL goedgekeurde testkits kan geraadpleegd worden op onze website.
  • Tot slot is er de lotcontrole of zogenaamde batch controle, waarbij elk nieuw lot dat de producent op de markt wil brengen opnieuw gecontroleerd wordt. De lijst van nieuwe loten kan geraadpleegd worden op onze website.

 

QR code

QR code for this page URL