Diergeneeskundige dispatching

Stalen voor analyse ontvangen, coderen en verpakken

Bij de receptie ontvangen, informeren en oriënteren we bezoekers naar de contactpersoon binnen Sciensano die hen zal helpen, en dit elke werkdag van 8 tot 17 u. In het kader van de officiële surveillances, onderzoeksprogramma’s of op vraag van onze klanten (private, openbare en universiteitslaboratoria, particuliere bedrijven, dierenartsen, particulieren, …) ontvangen we de te onderzoeken stalen.

Na controle, verpakking en codering verzenden we de stalen naar de verschillende laboratoria voor analyse, samen met een lijst van uit te voeren tests. Tot slot drukken we ook testrapporten af en verzenden we deze naar onze klanten.

De stalen die wij ontvangen, moeten vergezeld zijn van onderzoeksaanvraagformulieren.

Meer weten?

  • Onderzoeksaanvragen moeten gebeuren aan de hand van een daarvoor bestemd formulier.
  • We beschikken over een lijst van tests die we uitvoeren, gesorteerd per soort en per pathogeen. De lijst bevat ook instructies met betrekking tot de benodigde termijn, de prijs, de uitvoeringsduur van de test, het materiaal, de interpretatie van de resultaten en de staalafname.
  • U kunt ook een onlinetoegang tot uw testrapporten aanvragen.

Buiten de werkuren is er een wachtdienst door de conciërges.

In dat geval worden stalen alleen aanvaard voor analyses in het kader van officiële bestrijdingsprogramma’s.

 

QR code

QR code for this page URL