Epidemiologie van infectieziekten

Diensthoofd: 

De evolutie en impact van infectieziekten bepalen

Onze dienst ontwikkelt doeltreffende instrumenten voor informatieverzameling. Hiermee wordt de omvang en invloed van infectieziekten op de volksgezondheid ingeschat.
Griep, de ziekte van Lyme, mazelen, legionellose of HIV zijn maar enkele van de infectieziekten waarvan wij de evolutie onder de bevolking opvolgen.
Door tendensen te beschrijven en veranderingen te identificeren, kunnen wij gepaste aanbevelingen doen aan de gezondheidsautoriteiten met het oog op bestrijdings- en preventiemaatregelen.

Meer weten?

Wij beschrijven en volgen de epidemiologische evolutie van infectieziekten aan de hand van de informatie die wij verzamelen bij verschillende bronnen, waaronder netwerken van huisartsen, ziekenhuizen en microbiologen. Door de bestudeerde gegevens te interpreteren, kunnen wij de impact van deze ziekten op de volksgezondheid bepalen, bijvoorbeeld in termen van incidentie en mortaliteit. Tegelijkertijd kunnen wij de invloed vaststellen van preventieve maatregelen zoals inentingen of van verzwarende factoren zoals leeftijd, extreme temperaturen enz.

Dankzij de kennis over infectieziekten die we op die manier vergaren, kunnen de gezondheidsautoriteiten wetenschappelijk onderbouwde beslissingen nemen, onder andere op het vlak van preventie. Wij ondersteunen hen ook in dringende gezondheidszaken of crisissen, zowel op plaatselijk niveau als op gewestelijk, nationaal en internationaal niveau. 

Op federaal niveau werken wij in het bijzonder samen met de FOD Volksgezondheid en het RIZIV. Verder werken wij samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest (l’Agence pour une Vie de Qualité, AViQ), en de Vlaamse Gemeenschap. Al onze activiteiten kaderen bovendien in een Europees perspectief. Zo werken wij samen met het ECDC, het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding.

Voor u geselecteerde info

Neemt deel aan volgende projecten

Onze wetenschappers

Alle wetenschappers weergeven

Events

Partners

QR code

QR code for this page URL