Experimenteel centrum

Diensthoofd: 

De kennis en de behandeling van dierziekten verbeteren

Met behulp van onderzoek in beveiligde en technologisch geavanceerde installaties trachten onze experts de beste behandelingen voor ziekten van landbouwhuisdieren te begrijpen, te testen en te kiezen. Deze ziekten kunnen viraal of bacterieel zijn.

De nationale en Europese overheden baseren zich op de wetenschappelijke informatie die wij verschaffen om ziekten die een bedreiging voor de veestapel vormen en dus een groot risico op sociaaleconomisch vlak zijn, te bestrijden.  

We voeren ook onderzoek naar innovatieve therapeutische benaderingen die in de humane geneeskunde kunnen worden gebruikt.

We hebben ook nog twee andere cruciale taken:

  • het verzamelen van herkauwers met een vermoeden van spongiforme encefalopathieën en/of rabiës
  • de organisatie van de eerste reacties op het terrein in geval van een gezondheidscrisis bij landbouwhuisdieren.

Meer weten?

Onze faciliteiten zijn erkend door de bevoegde autoriteiten; zij hebben Biosafety Level 1 tot 3.

Alle studies worden goedgekeurd door een ethische commissie.

Sinds maart 2017 voeren wij veranderingen in voor een verhoogde bioveiligheid, zodat we de gevaarlijkste ziekteverwekkers kunnen manipuleren. Tot op heden hebben we studies gecoördineerd die een beter inzicht in de ziekte van Schmallenberg hebben gegeven, nieuwe manieren voor de diagnose van tuberculose en brucellose hebben verkend, de beste vaccins tegen besmettelijke nodulaire dermatose hebben geselecteerd en een unieke vaccinatietechniek hebben ontwikkeld.

 

QR code

QR code for this page URL