Financiën en beheercontrole

Stafdirecteur: 

De financiële stromen van Sciensano waarborgen 

Voldoende financiële draagkracht is essentieel voor een stabiel beheer van de organisatie. Daarom volgen wij de financiële stromen (inkomsten en uitgaven) van Sciensano voortdurend op. Wij waken erover dat de toegekende budgetten worden gerespecteerd en stellen financiële planningen op middellange en lange termijn op om de strategische beslissingen van de directie zo goed mogelijk te ondersteunen.
Onze dienst bestaat uit 3 cellen:

  • Boekhouding
  • Budget- en contractbeheer
  • Centrale aankoopdienst

QR code

QR code for this page URL