Kwaliteitscontrole van geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Unitverantwoordelijke: 

Geneesmiddelen en gezondheidsproducten controleren om de gezondheid van de consument te waarborgen

Wij zijn het onafhankelijke wetenschappelijke referentiepunt voor de analyse van geneesmiddelen, medische producten en cosmetica.

In dit verband maken verscheidene instellingen gebruik van onze diensten:

 • Voor het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) controleren we de magistrale bereidingen (uit de apotheek) en de specialiteiten (van farmaceutische bedrijven), maar ook geneesmiddelen van de illegale markt (namaak)
 • Voor het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) analyseren we voedingssupplementen en verdachte geneesmiddelen (vermoeden van doping van paarden, versneden voedingssupplementen, …)
 • Voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu controleren we elektronische sigaretten en twijfelachtige cosmetische producten.

Meer weten?

We controleren geneesmiddelen en gezondheidsproducten — legale en illegale — op basis van de fysisch-chemische analyses.

Als officieel laboratorium voor de analyse van geneesmiddelen controleren we onder andere:

 • Het gehalte aan werkzame bestanddelen en verwante stoffen in legale geneesmiddelen om ervoor te zorgen dat de doseringen in overeenstemming zijn met de vergunningsdossiers
 • De farmacotechnische parameters om, bijvoorbeeld, de oplossnelheid van een geneesmiddel en de afgifte van het werkzame bestanddeel te controleren
 • De identiteit van de werkzame stoffen en de zoektocht naar niet-aangegeven ingredienten in producten van frauduleuze herkomst

Als officieel laboratorium voor de analyse van cosmetica controleren we onder andere:

 • De concentratie van allergene geurstoffen in cosmetische producten
 • De aanwezigheid van bleekmiddelen (voor de tanden of de huid) in cosmetische producten van twijfelachtige herkomst
 • De aanwezigheid van bewaarmiddelen in vochtige doekjes voor baby’s en andere massaconsumptiegoederen

Wij voeren analyses op maat uit en ondersteunen de actoren in de volksgezondheid door middel van onderzoek, marktsurveillance en onze expertise.

 • Voor de FOD Binnenlandse Zaken verzekeren we de kwaliteitscontrole van de voorraad van strategische geneesmiddelen
 • Voor Modus Vivendi en het „Belgian Early Warning System” onderzoeken we de samenstelling van drugs met het oog op preventie en sensibilisatie
 • Voor het European Medicines Agency (EMA) en het Europees Directoraat voor de kwaliteit van geneesmiddelen (EDQM) nemen we deel aan de analyse van producten die zijn goedgekeurd op Europees niveau

QR code

QR code for this page URL