EU-gezondheidsinformatiesysteem

Gedegen en actuele gezondheidsinformatie ontsluiten voor een evidence-based gezondheidsbeleid

Om de uitgaven en investeringen op het vlak van de gezondheid op Europees en nationaal niveau optimaal te benutten, moet een proactieve beleids- en besluitvorming gebaseerd zijn op diepgaande onderzoeksresultaten. Het onderzoek moet worden gebaseerd op gedegen en actuele gegevens die resulteren in een goed en tijdig begrip van de dynamiek van de gezondheid van de bevolking en van de prestaties van het gezondheidssysteem. Gezondheidsinformatiesystemen spelen een belangrijke rol door te garanderen dat  betrouwbare en actuele gezondheidsinformatie beschikbaar is voor operationele en strategische besluitvorming, zowel binnen als buiten de gezondheidssector.

Samenwerking en uitwisseling van kennis en expertise in Europa zijn van essentieel belang om de belangrijkste uitdagingen op het vlak van de gezondheid het hoofd te bieden. De unit EU-gezondheidsinformatie faciliteert de uitwisseling van gezondheidsinformatie in heel Europa door het coördineren van en deel te nemen aan grote Europese projecten op het gebied van gezondheidsinformatie (zie onderstaande lijst van projecten). In de loop der jaren heeft de unit haar deskundigheid op het gebied van Europese mechanismen voor data governance opgebouwd en een uitgebreid netwerk over heel Europa opgezet. Met exchange als kernactiviteit en het opzetten van het Health Information Portal geeft de Unit vorm aan de toekomst van Europa wat betreft het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens voor onderzoek en voor besluitvorming.

De unit EU-gezondheidsinformatie coördineerde InfAct, de Joint Action on Health Information (2018-2021) en zijn voorganger, het project BRIDGE Health (BRidging Information and Data Generation for Evidence-based Health policy and research, 2015-2017). De resultaten van beide initiatieven hebben bijgedragen tot het stroomlijnen van activiteiten op het gebied van gezondheidsinformatie, het verminderen van de last van de gegevensverzameling en het streven naar een duurzame en gedegen gegevensverzameling in Europa die de kennis in de Europese landen, hun gezondheidsonderzoek en de beleidsvorming faciliteert en ondersteunt. Dit initiatief wordt voortgezet in de Population Health Information Research Infrastructure voor COVID-19 (PHIRI, gelanceerd in november 2020). PHIRI, gecoördineerd door Sciensano, vergemakkelijkt en produceert de beste onderzoeksgegevens die voorhanden zijn voor het onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van de bevolkingsgroepen die gevolgen ondervinden van COVID-19.

Naast de genoemde projecten, coördineert de Unit EU-gezondheidsinformatie ook taken en opdrachten in het kader van andere EU-initiatieven. Bijvoorbeeld wat betreft de Europese dataruimte voor gezondheidsgegevens (the European Health Data Space), geeft de Unit vorm aan de toekomst van de uitwisseling van gezondheidsgegevens in Europa door verschillende activiteiten te verrichten in het kader van de Joint Action Towards the European Health Data Space (TEHDAS). In het HealthyCloud project draagt de Unit bij aan de definiëring van de strategische agenda van de Europese Cloud voor gezondheidsonderzoek en –innovatie (EOSC). In het kader van het project BeYond COVID (BY COVID, 2021-2024) werkt de Unit bovendien samen met 53 Europese partners aan de totstandbrenging van een kader om de gegevens betreffende SARS-CoV-2 en andere infectieziekten voor iedereen open te stellen en toegankelijk te maken.

 

Lopende projecten

QR code

QR code for this page URL