Ondersteuning

Ervoor zorgen dat laboratoria kwaliteitsvolle stalen krijgen

De organisatie van externe kwaliteitsevaluaties (EKE) wordt uitgevoerd onder een ISO 17043 accreditatie, zodat de laboratoria kunnen rekenen op kwaliteitsvolle stalen, een tijdige ontvangst van deze stalen, geleverd onder de juiste omstandigheden, een correcte verwerking van de resultaten en duidelijke rapporten.

Meer weten?

Om een hoge kwaliteit van externe kwaliteitsevaluaties onder ISO 17043-accreditatie​ te garanderen beheren wij het kwaliteitssysteem en:

  • zorgen wij voor het bijwerken van bestaande documenten
  • creëren wij nieuwe kwaliteitsdocumenten
  • beheren wij de bestanden van de EKE-enquêtes.

Voor de realisatie van de externe kwaliteitsevaluaties zijn volgende elementen primordiaal:

Het laboratorium

In ons laboratorium produceren wij adequate monsters in voldoende hoeveelheden en van goede kwaliteit. In dit kader zorgen wij voor de: 

  • de bereiding, de opslag, de verzending van EKE stalen van verschillende oorsprong (volbloed, serum, plasma, urine, bacteriële culturen, spermastalen, gesimuleerde stalen, virtuele stalen, enz.) .
  • de analyse van stalen om hun kwaliteit en homogeniteit te garanderen.

De logistiek

Om per jaar meer dan 35000 stalen tijdig, correct en onder de juiste bewaaromstandigheden aan de medische en diergeneeskunde laboratoria te bezorgen, omvat onze taak ook een logistiek luik.  Hierbij stellen wij antwoordformulieren op die samen met de stalen worden opgestuurd. Na de enquête zien we erop toe dat de resultaten correct en op tijd worden verzameld.

De statistiek

Om de kwaliteit van de resultaten in de EKE rapporten op een wetenschappelijk gegronde manier te analyseren en evalueren, gebruiken we doorgedreven statistische analyses. Deze statistische analyses ondersteunen de rapporten voor de deelnemende laboratoria en wetenschappelijke artikels die worden geschreven op basis van de EKE-resultaten.  Daarnaast ontwikkelen we nieuwe methodes om de interpretatie en voorstelling van de EKE-resultaten uit te breiden.  Ons onderzoek leidt naar: 

  • een betere interpretatie van  Z- en U-scores
  • een correcte langetermijnsopvolging van laboratoria
  • de verzekering van de kwaliteit van staalmateriaal dat in de EKE’s gebruikt wordt
  • meer informatieve rapporten door doorgedreven grafische technieken.

De administratie

Ten slotte is er ook nog een belangrijk administratief luik dat instaat voor het beheer van de gegevens met betrekking tot de erkenning van de medische laboratoria. Inschrijvingen voor de EKE’s en aanvragen tot (hernieuwing van) een erkenning gebeuren eveneens via ons.

Laboratoria kunnen met hun vragen omtrent hun erkenning en de EKEs terecht bij Arnaud Capron.

Informatiebronnen voor u geselecteerd

Andere websites voor u geselecteerd

QR code

QR code for this page URL