Illegale drugs

Een nationaal knooppunt voor onderzoek en beleidsmakers

De unit illegale drugs, die altijd neutraal en objectief is, heeft een lange staat van dienst in het domein van epidemiologie en werkt samen met experts in verschillende wetenschappelijke disciplines. Onze hoofdopdracht is tweeledig: als nationaal knooppunt voor België, aangesteld door het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA), verzamelen, analyseren en rapporteren wij informatie over het gebruik van illegale drugs in het hele land. Daarnaast ontwikkelen en ondersteunen we wetenschappelijke onderzoeksprojecten met gedetailleerde analyses van de huidige drugssituatie.

Netwerken en samenwerken zijn de twee pijlers van onze activiteiten, omdat we samenwerken met: 

 1. andere diensten binnen Sciensano, zoals Gezondheidsindicatoren, Gezondheidsenquêtes of Epidemiologie van infectieziekten
 2. het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) en het Europees Netwerk voor informatie over drugs en drugsverslaving bestaande uit alle Europese nationale knooppunten (Reitox)
 3. vier regionale partnerorganisaties in België, m.a.w. de aangewezen sub-focal points: het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg (PFCSM-OPGG), het advies- en therapiecentrum (BTZ), het Vlaams expertisecentrum voor alcohol en andere drugs (VAD) het Socio-epidemiologisch observatorium voor alcohol en drugs in Wallonië en Brussel (Eurotox)
 4. onderzoekseenheden en forensische en toxicologische laboratoria in ziekenhuizen en universiteiten 
 5. internationale instellingen zoals het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het Gezamenlijke VN-programma voor de strijd tegen hiv en aids (UNAIDS) en de afdeling Statistieken van de Europese Commissie (Eurostat).

Meer weten?

Een van de hoofddoelen van ons team is het ondersteunen van de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een alomvattend en evidence-based drugsbeleid. Daarom ontwikkelen we monitoring- en surveillancetools, zoals nationale enquêtes en gezondheidseffectbeoordelingen of de registratie van epidemiologische gegevens. We bieden ook analyses – en hun interpretatie – van feitelijke, objectieve en betrouwbare informatie over drugs en drugsverslaving.
Voor de verzameling van nationale drugsgerelateerde gegevens gebruiken we momenteel vijf standaard epidemiologische sleutelindicatoren:

 • drugsgebruik bij de algemene bevolking
 • hoogrisico-drugsgebruik
 • drugsgerelateerde infectieziekten
 • drugsgerelateerde mortaliteit
 • vraag naar behandeling van drugsgebruik (TDI-project)

Naast deze vijf sleutelindicatoren starten we andere onderzoeksprogramma’s op, zoals:

 • de drugsmarkt, criminaliteit en het terugdringen van het drugsaanbod
 • de invloed van het geslacht op de verslavingszorg
 • het verschijnen van nieuwe psychoactieve stoffen (NPS
 • het zorgtraject van gebruikers van illegale drugs 

Dankzij een nationaal netwerk van forensische en toxicologische laboratoria en ziekenhuizen, het Belgische systeem voor vroegtijdige waarschuwing inzake drugs in onze dienst, verzamelen we ook informatie over criminaliteit op de illegale drugsmarkt en de daling van het aanbod van drugs enerzijds, en over nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) of hooggedoseerde en risicovolle stoffen anderzijds.

QR code

QR code for this page URL