BCCM/IHEM schimmel en gist collectie

Unitverantwoordelijke: 

Hoogkwalitatieve schimmelstammen, relevant voor de gezondheid van mens en dier verzamelen, bewaren en verdelen

Wij bewaren en verspreiden schimmelstammen met een wetenschappelijk en economisch belang. We richten ons op schimmels en gisten die de gezondheid van mens en dier beïnvloeden, zoals pathogenen geïsoleerd uit schimmelinfecties, allergie verwekkende soorten of mycotoxineproducerende soorten.

We voeren ook identificaties en isolaties van schimmels uit, moleculaire en fysiologische karakterisering van stammen alsook andere analyses. Tevens aanvaarden we stammen voor beveiligde opslag of voor bewaring in het kader van een octrooiaanvraag.

Onze collectie bevat ongeveer 16.000 verschillende stammen, die de basis vormen van ons wetenschappelijk onderzoek.

Meer weten?

Onze klanten zijn privébedrijven, instellingen en universiteiten. Zij hebben stammen nodig voor hun onderzoek en de ontwikkeling van hun activiteiten, om (nieuwe) geneesmiddelen of materialen te testen, voor doeleinden van kwaliteitscontrole, validatie van procedures, enz.

We bewaren onze stammen in een inactieve vorm. De twee meest gebruikte methoden voor langdurige opslag zijn vriesdrogen en cryopreservatie in vloeibare stikstofdamp.

Wij verspreiden stammen in gevriesdroogde vorm, in verzegelde glazen ampullen. Actieve culturen of zuivere DNA-stalen kunnen op aanvraag worden verschaft. Daarnaast hebben we een efficiënte methode ontwikkeld om grotere stammenreeksen te verdelen, met behulp van CryoBeads in microwell platen. Deze reeksen zijn voornamelijk bestemd voor onderwijs en validatie.

We gebruiken tevens MALDI-TOF-massaspectrometrie voor de identificatie van schimmels en gisten. Op basis van de referentiestammen in de BCCM/IHEM-collectie konden we de grootste gekende database ter wereld van referentiespectra voor filamenteuze schimmels samenstellen. Onze identificatie met MALDI-TOF-massaspectrometrie is niet alleen nauwkeuriger dan morfologische identificatie maar ook sneller dan DNA-identificatie.

QR code

QR code for this page URL