Mycologie van de binnenomgeving

Unitverantwoordelijke: 

Monitoring van microbiële contaminaties in binnenruimten met gezondheidsproblemen

De aanwezigheid van micro-organismen en de stoffen die zij produceren, kan gezondheidsproblemen op korte, middellange maar ook soms zeer lange termijn induceren of bevorderen. Abnormale vermoeidheid, hoofdpijn, conjunctivitis, rinitis, allergische astma, alveolitis, legionellose, intoxicaties, Sick Building Syndrome, huidproblemen, kanker, …, kunnen pathologieën zijn als gevolg van microbiële contaminatie in de binnenruimte.

Sciensano gaat in op verschillende verzoeken voor microbieel onderzoek in de omgeving. We voeren microbiële monitoring uit op het terrein en hebben een speciale verhuurdienst voor laboratorium en apparatuur. We geven ook opleidingen over microbiële verontreinigende stoffen en gezondheid. Onze klanten zijn de gewesten, Interne en Externe diensten voor preventie op het werk (SIPPT & SEPPT), bedrijfsgeneeskunde, milieu-experts, …

Meer informatie over onze diensten en contactgegevens.

Meer weten?

Recente maatschappelijke veranderingen, met name in onze manier van leven en onze omgeving, stellen het gezondheidssysteem in vraag. Als gevolg van verbeterde levensomstandigheden en een betere kwaliteit van gezondheidszorg is de levensverwachting in de geïndustrialiseerde landen in de vorige eeuw nagenoeg verdubbeld. Er komen echter nieuwe ziekten op, waaronder ziekten als gevolg van een verontreinigd binnenmilieu. Zo is bijvoorbeeld een snelle toename van de frequentie van allergieën over 20 jaar vastgesteld.

Tal van etiologische factoren kunnen hierbij een rol spelen. Deze nieuwe ziekten houden eveneens verband met verontreinigende stoffen in de buitenlucht. Bovendien brengen mensen in geïndustrialiseerde landen het grootste deel van hun tijd binnenshuis door (scholen, kantoren, huizen, winkels, vervoer, enz.). De invloed van verontreinigende stoffen binnenshuis, in soms veel hogere concentraties dan buitenshuis, lijkt ook een belangrijke rol te spelen bij gezondheidsproblemen. 
Onder de vele vervuilende stoffen binnenshuis worden steeds meer biologische vervuilende stoffen gerekend.


 

QR code

QR code for this page URL