Platform Healthdata.be

Diensthoofd: 

De registratie van gezondheidsgegevens vergemakkelijken en standaardiseren om het onderzoek doeltreffender te maken

Onze dienst heeft het platform Healthdata.be ontwikkeld in het kader van het actieplan e-Gezondheid 2013-2018. Wij staan in voor het dagelijkse beheer en onderhoud van deze nieuwe technologische tool, die tot doel heeft om in één internetplatform alle gegevens te verzamelen die momenteel verspreid zijn over meerdere gezondheidsregisters. Ons platform draagt dus aanzienlijk bij aan de ontwikkeling van een onderzoeksinfrastructuur en -systeem in België. Ongeacht het onderwerp worden de gegevens uniform en volledig beveiligd ingevoerd in Healthdata.be

Meer weten?

Healthdata.be biedt een concrete oplossing voor een nijpend probleem. De beschikbare gegevens zijn momenteel namelijk verspreid over verschillende gezondheidsregisters, wat zich vertaalt in een grote kwantitatieve zowel als kwalitatieve heterogeniteit. In de praktijk nodigen wij de zorgverleners uit om ons hun gegevens te bezorgen, volgens een op voorhand vastgelegde, meerjarige kalender. Zij moeten daarvoor enkel een gratis computerprogramma installeren, dat volledig beveiligd is met een coderingssysteem.

Voor de zorgverleners staat het platform synoniem voor eenvoud en tijdwinst. Voor de onderzoekers, clinici en gezondheidsautoriteiten biedt Healthdata.be de mogelijkheid om sneller gegevens te verkrijgen die de werkelijkheid op het terrein weerspiegelen. Al deze voordelen dragen bij tot een kwaliteitsvollere gezondheidszorg en dus meer welzijn voor onze medeburgers.

De gegevens in Healthdata.be mogen enkel worden ingezet om de kwaliteit en het beheer van onze gezondheidszorg te verbeteren. Enkel naar behoren geautoriseerde onderzoekers en artsen die instaan voor de surveillance van bepaalde ziekten hebben er toegang toe. Healthdata.be garandeert bovendien absolute vertrouwelijkheid bij de verspreiding van gegevens voor onderzoeksdoeleinden, want ze worden systematisch samengevoegd en gecodeerd voor ze ter beschikking worden gesteld van de onderzoekers. 

Voor u geselecteerde info

QR code

QR code for this page URL