Transversale activiteiten in toegepaste genomica

Diensthoofd: 

Kennis vergaren en hulpmiddelen ontwikkelen op maat van huidige en toekomstige gezondheidsuitdagingen

Wij zijn een transversale dienst die toepassingen voor moleculaire biologie en bioinformatica ontwikkelt en implementeert, voor zowel routineanalyses als technisch en wetenschappelijk onderzoek. Via interne en externe partnerships genereren we nieuwe kennis en hulpmiddelen op maat om de huidige en toekomstige gezondheidsuitdagingen — die de gezondheid van mens en dier beïnvloeden — aan te gaan en vóór te zijn. Dit omvat activiteiten in het domein van de moleculaire detectie, identificatie en karakterisering van micro-organismen (bacteriën, virussen en schimmels), biotechnologische installaties en biomarkers voor humaan nucleïnezuur met behulp van hightechapparatuur (bv. real time PCR, Sanger en NGS sequencers).

Wij werken transversaal voor de verschillende diensten van Sciensano en spelen in op hun specifieke noden op het gebied van biotechnologie en bio-informatica. Wij voeren ‘routineanalyses’ voor hen uit met behulp van het nieuwste technologische materiaal (DNA sequencers, real time PCR-apparatuur) en zetten hiervoor onze kennis van de meest geavanceerde laboratoriumtechnieken in. Tegelijkertijd voeren we wetenschappelijk en technologisch onderzoek uit om instrumenten voor genetische analyse te perfectioneren op maat van specifieke behoeften. Ons platform huisvest meer bepaald op expertise gerichte teams die zich bezighouden met virologie, bacteriologie/mycologie, en de mens/installatie. Het laatste omvat een laboratorium dat gespecialiseerd is in het opsporen en identificeren van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s), met name in voedingsmiddelen en diervoeders. 

Meer weten?

 

Naast de transversale diensten die wij aanbieden aan andere eenheden (bv. centralisatie van hightechapparatuur en sequencing, bioinformatica-analyse, opleiding, expertise en wetenschappelijke ondersteuning in de moleculaire biologie en bio-informatica), ontwikkelt en valideert onze eenheid nieuwe methoden, die ze vervolgens voortdurend blijft verbeteren. Wij coördineren en nemen deel aan onderzoeksprojecten in samenwerking met interne en externe deskundigen om doeltreffende en passende antwoorden te vinden op de huidige en toekomstige gezondheidsuitdagingen van mens en dier. We gebruiken hiervoor de meest geavanceerde technologieën, zoals real-time PCR, hoge resolutie melting, digitale PCR, bead arrays (Luminex) en massief parallelle sequencing (‘next generation sequencing’, NGS), in een ruime waaier van toepassingen in de gezondheidszorg. Voor deze methoden ontwikkelen wij de meest geschikte, ultramoderne en gebruiksvriendelijke hulpmiddelen voor gegevensanalyse, waaronder NGS. Ons platform biedt onderdak aan een sequencing-faciliteit (Sanger en NGS), dat in een kwaliteitssysteem fungeert.

Ons laboratorium dat gespecialiseerd is in ggo’s, voert laboratoriumanalysen en onderzoek uit, die gericht zijn op het opsporen, identificeren en kwantificeren van ggo’s die vooral te vinden zijn in voedingsmiddelen en diervoeders in een kwaliteitssysteem (ISO17025). In deze context dragen we bij aan de ontwikkeling en validatie van nieuwe gestandaardiseerde methoden op nationaal en internationaal niveau.

In België zijn onze grootste partners de nationale referentielaboratoria en de centra van Sciensano, de FOD Volksgezondheid en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), evenals verschillende universiteiten via doctoraten en andere onderzoeksprojecten. Op Europees en internationaal niveau werken we samen met het Institut Pasteur International Network, de eenheid ‘Moleculaire en genome biologie’ van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie, en maken we deel uit van het Europees netwerk van referentielaboratoria voor ggo’s.

Information sources selected for you

Request for analysis

We have a broad experience in the detection, identification and quantification GMO in food and feed under ISO 17025 accreditation. Wij zijn een erkend laboratorium van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

We bieden ook specifieke diensten op aanvraag:

 • Cursussen/opleidingen over moleculaire biologie en bio-informatica
 • Dienstverlening:
  • Sanger sequencing onder ISO17025:2005-accreditatie (081-TEST)
  • NGS sequencing op MiSEQ Illumina-instrument (whole genome sequencing van microben, amplicon sequencing) of andere technologieën (via samenwerkingsverbanden en outsourcing
  • Ggo-analyse in voedingsmiddelen en diervoeders:  verschillende strategieën toegepast op door de EU toegelaten ggo’s met behulp van EU-gevalideerde methoden onder ISO17025:2005-accreditatie en niet geautoriseerde ggo’s (qPCR-methode, DNA walking, NGS)
  • Aangepaste oplossingen voor gegevensanalyse, waaronder bioinformatica-analyse in de eerste lijn, maar ook fylogenetische en evolutionaire analyse downstream
 • Kernfaciliteit in het gebruik van hoogtechnologische moleculaire biologieapparatuur (Luminex Magpix, Digital Droplet PCR, Tapestation 4200, Bioanalyzer 2100 …)
 • Verstrekken van onderzoek en expertise met betrekking tot moleculaire biologie op nucleïnezuren, bio-informatica (ontwikkeling en validatie van methoden, volledige onderzoeksprojecten)

 Analyse aanvragen

Andere websites voor u geselecteerd

Lid van

Neemt deel aan volgende projecten

Status: Past projects

Partners

QR code

QR code for this page URL