Virale heropduikende, enzoötische en bijen-ziekten

Diensthoofd: 

Anticiperen op virale enzoötische en vectoroverdraagbare dierziekten en bijenziekten, deze detecteren en controleren

Wij detecteren, identificeren en volgen virale infectieziekten op bij varkens, herkauwers en paarden. Of het nu gaat om gekende enzoötische virussen zoals boviene virale diarree, (her)opduikende virussen zoals Afrikaanse varkenspest, of vectoroverdraagbare virussen zoals het Schmallenbergvirus of West-Nijlvirus, we zijn zeer aandachtig voor mogelijke dreigingen op nationaal en internationaal niveau. Daarnaast is onze dienst vertanwoordelijk voor de diagnostiek van officiële bijenziekten in België. Ons onderzoek richt zich op de preventie, bestrijding en surveillance van deze ziekten en op de analyse van vectorcompetentie van inheemse vectoren. Wij garanderen de kwaliteit van de diagnostische reagentia die gebruikt worden door actoren in het veld, die betrokken zijn bij de officiële bestrijdingsprogramma’s. Wij geven ook permanent advies aan de gezondheidsautoriteiten om hen te helpen bij het controleren en bestrijden van dierziekten van virale oorsprong.

NRC/NRL

Associated health topics

DiergezondheidAfrikaanse varkenspest

QR code

QR code for this page URL