Volksgezondheid en genoom

Diensthoofd a.i.: 

De gezondheid van de bevolking verbeteren, door de kennis van het genoom te gebruiken

De laatste jaren is de kennis van het genoom van de mens (met andere woorden de structuur van het genetisch materiaal, waaronder het DNA) enorm toegenomen. Databanken met genetische informatie geven ons inzicht in hoe de mens in zijn geheel functioneert. Sciensano onderzoekt hoe die informatie en kennis van het menselijk genoom en het genoom van micro-organismen kunnen bijdragen tot het beter begrijpen van de gezondheid van de bevolking. Daarenboven onderzoekt Sciensano hoe deze informatie en kennis kunnen geïntegreerd worden in het  beleid voor volksgezondheid, nutsdieren en veterinaire agro-industrie.

In dit kader besteedt Sciensano aandacht aan de uitbouw van zijn capaciteit in de epidemiologische en statistische methodologie. Sciensano onderzoekt eveneens hoe de kennis van het genoom geïntroduceerd kan worden in verschillende situaties: bijvoorbeeld bij de opvolging van infectieziekten; in onderzoek aan de hand van enquêtes; en in de zorg voor diagnose en behandeling. Daarnaast draagt Sciensano bij aan het maatschappelijk debat, over bijvoorbeeld het toepassen van genetische testen in de algemene bevolking, denk daarbij aan: 

  • nagegaan of iemand met een kinderwens drager is van een genetische afwijking die zou doorgegeven kunnen worden aan zijn/haar ongeboren kinderen (de zogenaamde “carrier screening”)
  • de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) voor het opsporen van het syndroom van Down bij de baby of
  • zogenaamde “Direct-to-Consumer” testen waarbij een persoon thuis aan de hand van een zelf-test genetische informatie kan verkrijgen zonder tussenkomst van een arts.

QR code

QR code for this page URL