Neem deel aan de nieuwe COVID-19-gezondheidsenquête

Gepubliceerd op: 
donderdag, 10 maart 2022
Last updated on 17-3-2022 by Cassandre Dugailliez

Sciensano lanceert zijn 10de COVID-19 gezondheidsenquête. Wij willen te weten komen hoe deze nieuwe fase van de pandemie en de afnemende gezondheidsmaatregelen het dagelijkse leven van de Belgische bevolking beïnvloeden.
We bereikten meer dan 60.000 personen met onze vorige enquêtes, kunnen we deze keer ook op jou rekenen?

Vul de vragenlijst in

De 10de COVID-19-gezondheidsenquête rekent op jou

Ben je 18 jaar of ouder en woon je in België? Vul onze vragenlijst in voor 27 maart 2022.  

Waarom neem je deel?

Door deel te nemen, help je onze experts en beleidsmakers vooruit:

  • door vragen te beantwoorden over hoe we het leven oppikken na de strenge maatregelen. Blijven we telewerken? Nemen we terug deel aan het sociale leven?
  • door hen meer te leren over de langetermijngevolgen van de crisis. Hoe evolueren depressieve gevoelens? Voelen we ons eenzamer dan vroeger?

Jouw deelname maakt dus echt een verschil!

Help je ons graag nog verder? 

Deel dan onze vragenlijst via e-mail, Facebook, Twitter… met jouw contacten. We waarderen dit enorm!

Heb je interesse in onze resultaten? 

Je vindt de resultaten van alle COVID-19-gezondheidsenquêtes terug op onze website, onder de rubriek ‘Gezondheidsenquêtes’.

Heb je nog vragen?

Mail HIS@sciensano.be

Wil je onze vragenlijst invullen in een andere taal?

Je kan de vragenlijst ook invullen in het Frans, Duits en Engels.

Wie neemt het initiatief voor deze studie?

Onderzoekers van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, onder leiding van dr. Karin De Ridder en Stefaan Demarest van de dienst levensstijl en chronische ziekten.

Bescherming van je gegevens en je rechten

Deelname is volledig vrijwillig en je kan op elk moment beslissen om jouw deelname stop te zetten. De informatie die je meedeelt via de vragenlijst zal enkel gebruikt worden voor de hierboven vermelde doelstellingen. Sciensano zal deze informatie ook enkel gebruiken om algemene statistieken op te maken. Er kunnen wetenschappelijke publicaties aangemaakt worden op basis van de resultaten van het onderzoek, maar jouw individuele gegevens zullen nooit doorgegeven worden aan derden. 

De gecodeerde gegevens worden bewaard voor de noodzakelijke duur van het onderzoek. Wil je tijdens deze periode jouw gegevens inkijken, wijzigen of wissen?* Vul dan ons online formulier in.  

Indien je ervoor gekozen hebt om jouw e-mailadres te delen om deel te nemen aan de volgende COVID-19-gezondheidsenquêtes, dan zal Sciensano dit e-mailadres bewaren tot het einde van de COVID-19-gegevensverzameling. Na het einde van de studie zal Sciensano jouw e-mailadres verwijderen, tenzij je ook wilt deelnemen aan onze toekomstige studies.

*Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

Vragen of klachten over de bescherming van je gegevens? 

Indien je hierover vragen hebt, kan je contact opnemen met de verantwoordelijke van de gegevensbescherming bij Sciensano via DPO@sciensano.be of 02/642 51 02. Indien je een klacht hebt over de manier waarop jouw gegevens worden verwerkt, kan je contact opnemen met de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel — tel.: 02/274 48 00 — e-mail: contact@apd-gba.be.

Gezondheidsonderwerpen: 

QR code

QR code for this page URL