Ziekenhuizen steeds beter voorbereid om ziekenhuisinfecties te voorkomen 

Gepubliceerd op: 
vrijdag, 27 april 2018
Last updated on 3-4-2019 by Sébastien Daems

Elk jaar sterven er meer mensen aan ziekenhuisinfecties** dan aan ongevallen in het verkeer. 
Voor de derde keer sinds 2015, analyseerde Sciensano (nog in de hoedanigheid van zijn voorloper: het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, WIV) de kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in 104 Belgische ziekenhuizen.

Resultaten

Sciensano verzamelde gegevens over ziekenhuishygiëne in 104 Belgische ziekenhuizen. Zij gaan na in welke mate een ziekenhuis aan de voorwaarden voldoet om ziekenhuisinfecties maximaal te kunnen voorkomen. Algemeen gezien stelt Sciensano vast dat de kwaliteit van de infectiepreventie in Belgische ziekenhuizen heel goed is. De individuele scores voor elk ziekenhuis vindt u terug in het PDF-pictogram rapport_qi_2017_nl.pdfrapport van 2017

Op basis van de resultaten van 2016, juicht Sciensano belangrijke verbeteringen toe. Enkele voorbeelden zijn:

  • 91 % van de ziekenhuizen heeft minstens één referentieverpleegkundige ziekenhuishygiëne per afdeling (82 % in 2015).
  • 72 % van de ziekenhuizen rapporteert systematisch de infecties opgelopen op de intensieve zorgen afdeling (68 % in 2015). Hier is echter nog ruimte voor verbetering. 
  • 50 % van de ziekenhuizen houdt toezicht op het aantal postoperatieve wondinfecties bij patiënten (40 % in 2015). Ook hier zijn er nog mogelijkheden voor verbetering.
  • De daling van de incidentie van infecties veroorzaakt door het gebruik van een centrale katheter: 1,8 infecties per 10.000 hospitalisatiedagen in 2016 tegenover 2,2 in 2015.

Aanbevelingen

  • De gegevens zijn afkomstig van de ziekenhuizen zelf. Om hun betrouwbaarheid, en dus ook de geloofwaardigheid van de resultaten te garanderen, raadt Sciensano een externe kwaliteitscontrole (validatie) van de gegevens aan.
  • Sciensano moedigt de ziekenhuizen bovendien aan om de organisatie van audits over specifieke zorgprocessen verder uit te bouwen, zoals  bijvoorbeeld een audit over de plaatsing en zorg van centraal veneuze katheters, over kunstmatige ventilatie, over de plaatsing en zorg van urinewegkatheters of over de preventie van postoperatieve wondinfecties. Sciensano moedigt de ziekenhuizen eveneens aan om deel te nemen aan de systematische registratie (surveillance) van infecties opgelopen op een intensieve zorgen afdeling en van postoperatieve wondinfecties bij patiënten.
  • Tenslotte adviseert Sciensano om het kwaliteitsindicatoren project voor ziekenhuishygiëne samen te voegen met andere initiatieven die de zorgkwaliteit in Belgische ziekenhuizen meten en verbeteren.

**Wat is een ziekenhuisinfectie?
Een infectie die na de opname in het ziekenhuis ontstaat, noemt men een ziekenhuisinfectie. Om de toestand van de patiënt niet te verergeren, moeten deze infecties vermeden worden.

Het project “ Kwaliteitsindicatorenvoor ziekenhuishygiëne” is een initiatief van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Dit project werd met de steun van BAPCOC (Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee, FOD Volksgezondheid) uitgevoerd door het Federaal Platform voor Ziekenhuishygiëne, in samenwerking met Sciensano.
Het project geniet de financiële ondersteuning van de Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Gezondheidsonderwerpen: 

QR code

QR code for this page URL