Projecten

Last updated on 11-10-2018 by Pierre Daubresse

Onze onderzoeksprojecten illustreren de belangrijke rol van wetenschap en onderzoek bij Sciensano. U kunt ontdekken hoe wetenschap wordt beoefend en welke soorten wetenschap bij Sciensano worden beoefend. U kunt meer te weten komen over onze partnerschappen en hoe Sciensano investeert in onderzoek. U kunt ook toegang krijgen tot rapporten en publicaties met betrekking tot de wetenschappelijke activiteiten van Sciensano en kennismaken met de personen en de plaatsen van deze wetenschap bij Sciensano. Het illustreert onze bijdrage aan levenslang gezond.

Acroniem Begindatum Einddatum Service Trefwoorden
Antiviraal geneesmiddel voor vroege behandeling van COVID-19 bij residenten tijdens een uitbraak in woonzorgcentra ANTICOV-NH januari 7, 2022 Zorginfecties en antibioticaresistentie coronavirus, COVID-19, uitbraak, woonzorgcentrum, antivirale geneesmiddelen, molnupiravir
De sociale participatie meten bij mensen met chronische aandoeningen SPADIS januari 1, 2022 december 31, 2026 epidemiologie, chronische ziekten, social participation, Patient reported outcome measures (PROMs), Patient reported experience measures (PREMs)
E-consultatie Gezonde Data TEHDAS/AHEAD december 13, 2021 april 4, 2022
Belgische spiegelgroep van het Europese kankerbehandelingsplan BE EBCP oktober 21, 2021 Kankercentrum Europees project, kankerpreventie, kankerzorg, projectmonitoring, evaluatie, kankeronderzoek
Toepasbaarheid van in silico hulpmiddelen ter ondersteuning van de risicobeoordeling van niet geëvalueerde stoffen die migreren uit voedselcontactmaterialen RF 21/6349 SILIFOOD oktober 1, 2021 maart 31, 2023 risico evaluatie, voedingscontactmaterialen, in silico tools, (Q)SAR models, endocrine disruption, VEGA
Beyond-COVID BY-COVID oktober 1, 2021 september 30, 2024 Epidemiologie en volksgezondheid COVID-19, SARS-CoV-2, vaccine efficacy
Nationale infrastructuur voor genomisch-epidemiologische surveillance van infectieziekten HERA-BE-Incubator-2021 oktober 1, 2021 september 30, 2022 paraatheid, eHealth, Nationale Referentiecentra, genomica, infectieziekten, epidemiologie, Uitbraken, sequencing, NGS, WGS, Pathogen Genomics, COVID-19, SARS-CoV-2, tuberculose, Influenza, listeria, salmonella, centralisatie, genetica, harmonisatie
Bijdrage aan de gezondheidsgerelateerde gegevens van het Belgische 5G kennis- en leerplatform Over5G september 24, 2021 september 23, 2025 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie
Naar een karakterisering en (kwantitatieve) genotoxiciteitsbeoordeling van mycotoxinemengsels in voedsel MYCX-IT september 15, 2021 september 14, 2025 Mycologie en aerobiologie, Risico- en gezondheidsimpactevaluatie, Organische contaminanten en additieven risico evaluatie, chemicals, voedselveiligheid, contaminanten, kanker, mycotoxines , mixtures, DNA-schade
Monitoring van exotische Aedes muggen in België MEMO+ september 13, 2021 september 12, 2022 Epidemiologie van infectieziekten mug, opvolging, burgerwetenschap, vector, muggen overdraagbare ziekte, Aedes albopictus, tijgermug
Innovaties om de ontwikkeling en productie van vaccins te versnellen INNO4VAC september 1, 2021 februari 28, 2027 vaccins, organoids, controlled human infection models, artificial intelligence, modellering, in vitro models, mucosa, manufacturing, clostridioides difficile
Verbetering van de kwaliteit van de bodem, aardappelgewassen, menselijke gezondheid en voedergewassen in een context van klimaatverandering IMPOCHA juli 1, 2021 juni 30, 2024 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie, Organische contaminanten en additieven gewasbeschermingsmiddelen, pesticiden, voedselsystemen, human exposure, Agricultural practices
Blootstellingsevaluatie van perfluoralkylstoffen als follow-up van de bezorgdheid die is gerezen in het recente ontwerpadvies van de EFSA FLUOREX juni 1, 2021 mei 31, 2023 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie, Organische contaminanten en additieven Perfluoroalkyl substances, voedingsmiddelen, human exposure
Identificatie, fysicochemische karakterisering en schatting van het vrijkomen van titaniumdioxide deeltjes uit mondmaskers gebruikt tijdens de COVID-19 crisis, met het oog op een risicoanalyse TiO2Mask mei 1, 2021 september 30, 2023 Spoorelementen en nanomaterialen, Risico- en gezondheidsimpactevaluatie mondmaskers, titaniumdioxide, TiO2, nanopartikels
Gezamenlijke Actie om de Paraatheid en Reactie op Biologische en Chemische Terreuraanvallen te Versterken JA TERROR mei 1, 2021 april 30, 2024 Geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Risico- en gezondheidsimpactevaluatie, Platform chromatografie en massaspectrometrie, Levensstijl en chronische ziekten, Epidemiologie van infectieziekten, Bioveiligheid en biotechnologie , Transversale activiteiten in toegepaste genomica paraatheid, terrorism, biological incident, chemical incident, sectoroverschrijdende samenwerking, Europese Unie, Joint Action
Long COVID en de fysieke, mentale en sociale gevolgen COVIMPACT april 29, 2021 april 29, 2023 Levensstijl en chronische ziekten, Epidemiologie van infectieziekten COVID-19, long COVID, physical health, mentale gezondheid, sociale gezondheid
Een innovatief analytisch platform om het effect en de toxiciteit van micro- en nanoplastics (MNPs) in combinatie met milieucontaminanten op het risico van allergische aandoeningen in preklinische en klinische studies te onderzoeken IMPTOX april 1, 2021 maart 30, 2025 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie microplastic, nanoplastic, human exposure, allergic disease, toxiciteit
Gebruik van nieuwe benaderingsmethoden voor de risicobeoordeling van nanovezels Nanocellup maart 2, 2021 maart 1, 2023 Spoorelementen en nanomaterialen Nanocellulose, transmissie elektronenmicroscopie, alternatieve methoden om toxiciteit te evalueren
HealthyCloud HealthyCloud maart 1, 2021 augustus 30, 2023 gezondheidsinformatiesysteem, Research, cloud, data linkages, cross-border data sharing, health related sectors, supercomputing, innovation
Global Burden of Animal Diseases GBADs februari 4, 2021 december 31, 2022 Levensstijl en chronische ziekten aquaculture, ziektelast, economics, foodborne disease, livestock, one health, zoonotic disease
Inname van vrij glutamaat FREEGLUTAMATE februari 1, 2021 januari 31, 2021 voedselsupplementen, free glutamate
Monitoring van de WGS-gegevens (whole genome sequencing) van de SARS-CoV-2-genomen om varianten en het effect daarvan op de opsporingsmethoden te identificeren COVIPRIM_VAR2 februari 1, 2021 december 31, 2021 Kwaliteit van laboratoria , Transversale activiteiten in toegepaste genomica NGS, computationele biologie, bioinformatica, mutations, variants, databank, disease outbreaks, performance evaluation, SARS-CoV-2, COVID-19, qPCR, disease transmission
De gevolgen van stikstofafzetting in een natuurlijk milieu op pollenallergie en luchtweginfecties in België NITROPOL-BE januari 15, 2021 april 15, 2025 pollution, nitrogen, pollen, aeroallergens, pollen allergy, allergen potency
Op weg naar de ontwikkeling van een nationaal platform voor gezondheidsgegevens AHEAD januari 1, 2021 juni 30, 2023 Levensstijl en chronische ziekten, Kankercentrum gezondheidsinformatiesysteem, gezondheidsenquêtes, administratieve data, gegevenskoppeling, nationale gezondheidsdatabase
Nationaal referentielaboratorium voor pesticiden NRL lot1 Pesticiden januari 1, 2021 december 31, 2024 Organische contaminanten en additieven pesticiden, nationaal referentielaboratorium
Ontrafelen van de langetermijn- en indirecte gezondheidseffecten van de COVID-19-crisis in België HELICON januari 1, 2021 juni 30, 2025 Levensstijl en chronische ziekten, Epidemiologie van infectieziekten
Nationaal Referentielaboratorium voor voedingscontactmaterialen NRL-FCM januari 1, 2021 december 31, 2024 Spoorelementen en nanomaterialen, Organische contaminanten en additieven voedingscontactmaterialen, nationaal referentielaboratorium, methode-ontwikkeling en validatie, ondersteuning Belgische laboratoria
Ontwikkeling van een digitale PCR-methode voor accurate detectie en kwantificatie van SARS-CoV-2 en zijn varianten DIGICOVID_VAR januari 1, 2021 januari 1, 2022 Voedselpathogenen, Virale ziekten, Transversale activiteiten in toegepaste genomica ddPCR, epidemic, COVID-19, SARS-CoV-2, afvalwater, clinical samples, variants, surveillance
Nationaal referentielaboratorium voor milieu- en procescontaminanten NRL lot3 Contaminanten januari 1, 2021 december 31, 2024 Organische contaminanten en additieven contaminanten, nationaal referentielaboratorium
Ontwikkeling en evaluatie van benaderingen voor de detectie van organismen die zijn gemodificeerd door nieuwe technieken voor genoombewerking GENEDIT - RF20/6342 januari 1, 2021 december 31, 2023 gene-edited organisms, GMO, Detection, voedselveiligheid, traceerbaarheid

QR code

QR code for this page URL