Projecten

Last updated on 11-10-2018 by Pierre Daubresse

Onze onderzoeksprojecten illustreren de belangrijke rol van wetenschap en onderzoek bij Sciensano. U kunt ontdekken hoe wetenschap wordt beoefend en welke soorten wetenschap bij Sciensano worden beoefend. U kunt meer te weten komen over onze partnerschappen en hoe Sciensano investeert in onderzoek. U kunt ook toegang krijgen tot rapporten en publicaties met betrekking tot de wetenschappelijke activiteiten van Sciensano en kennismaken met de personen en de plaatsen van deze wetenschap bij Sciensano. Het illustreert onze bijdrage aan levenslang gezond.

Acroniem Begindatum Einddatum Service Trefwoorden
Blootstellingsevaluatie van perfluoralkylstoffen als follow-up van de bezorgdheid die is gerezen in het recente ontwerpadvies van de EFSA FLUOREX juni 1, 2021 mei 31, 2023 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie, Organische contaminanten en additieven Perfluoroalkyl substances, voedingsmiddelen, human exposure
Identificatie, fysicochemische karakterisering en schatting van het vrijkomen van titaniumdioxide deeltjes uit mondmaskers gebruikt tijdens de COVID-19 crisis, met het oog op een risicoanalyse TiO2Mask mei 1, 2021 september 30, 2023 Spoorelementen en nanomaterialen, Risico- en gezondheidsimpactevaluatie
Een innovatief analytisch platform om het effect en de toxiciteit van micro- en nanoplastics (MNPs) in combinatie met milieucontaminanten op het risico van allergische aandoeningen in preklinische en klinische studies te onderzoeken IMPTOX april 1, 2021 maart 30, 2025 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie microplastic, nanoplastic, human exposure, allergic disease, toxiciteit
Gebruik van nieuwe benaderingsmethoden voor de risicobeoordeling van nanovezels Nanocellup maart 2, 2021 maart 1, 2023 Spoorelementen en nanomaterialen Nanocellulose, transmissie elektronenmicroscopie, alternatieve methoden om toxiciteit te evalueren
Monitoring van de WGS-gegevens (whole genome sequencing) van de SARS-CoV-2-genomen om varianten en het effect daarvan op de opsporingsmethoden te identificeren COVIPRIM_VAR2 februari 1, 2021 december 31, 2021 Kwaliteit van laboratoria , Transversale activiteiten in toegepaste genomica NGS, computationele biologie, bioinformatica, mutations, variants, databank, disease outbreaks, performance evaluation, SARS-CoV-2, COVID-19, qPCR, disease transmission
Ontrafelen van de langetermijn- en indirecte gezondheidseffecten van de COVID-19-crisis in België HELICON januari 1, 2021 juni 30, 2025 Levensstijl en chronische ziekten, Epidemiologie van infectieziekten
Ontwikkeling van een digitale PCR-methode voor accurate detectie en kwantificatie van SARS-CoV-2 en zijn varianten DIGICOVID_VAR januari 1, 2021 januari 1, 2022 Voedselpathogenen, Virale ziekten, Transversale activiteiten in toegepaste genomica ddPCR, epidemic, COVID-19, SARS-CoV-2, afvalwater, clinical samples, variants, surveillance
Ontwikkeling van een digitale PCR-methode om SARS-CoV-2 accuraat te detecteren en te kwantificeren DIGICOVID januari 1, 2021 januari 1, 2022 Virale ziekten, Transversale activiteiten in toegepaste genomica, Virale enzoötische, vectorgebonden en bijenziekten ddPCR, epidemic, COVID-19, SARS-CoV-2, afvalwater, clinical samples, surveillance
Studie over de prevalentie van antistoffen tegen het coronavirus (SARS-CoV-2) bij de Belgische bevolking SalivaHIS januari 1, 2021 maart 15, 2022 Levensstijl en chronische ziekten, Virale ziekten, Immuunrespons, Laboratorium voor medische microbiologie (LMM) Staat van gezondheid, gezondheidsdeterminant, seroprevalentie, coronavirus, COVID-19
Geavanceerde computing voor European Open Science Cloud (EOSC) EGI-ACE januari 1, 2021 juni 30, 2023 EU-gezondheidsinformatiesysteem onderzoeksinfrastructuur, federated services, integrated computing platforms, cross-border data sharing
Ontwikkeling van een methode om de diversiteit van SARS-CoV-2-stammen die in België circuleren, te evalueren COVIDDIVER januari 1, 2021 januari 1, 2022 Virale ziekten, Kankercentrum , Transversale activiteiten in toegepaste genomica ddPCR, epidemic, COVID-19, SARS-CoV-2, afvalwater, clinical samples
Koppeling van registers voor COVID-19-vaccinsurveillance LINK-VACC januari 1, 2021 januari 31, 2024 Epidemiologie van infectieziekten, Zorginfecties en antibioticaresistentie
Op weg naar de ontwikkeling van een nationaal platform voor gezondheidsgegevens AHEAD januari 1, 2021 juni 30, 2023 Levensstijl en chronische ziekten, Kankercentrum
Naar gezonde en duurzame voedselomgevingen om voedingsgewoontes en -status te verbeteren in Vlaanderen FOODENVL december 15, 2020 december 14, 2023 Levensstijl en chronische ziekten obesitas, voedselomgeving, duurzaamheid, gezondheid
Geharmoniseerde indicatoren voor het meten van de voortgang naar duurzamere, gezondere voedingssystemen INFORMAS 2.0 december 1, 2020 oktober 31, 2024 Lifestyle and chronic diseases niet-overdraagbare ziekten, voedselomgevingen, voedselsystemen, duurzaamheid
Infrastructuur voor onderzoek naar informatie over volksgezondheid PHIRI november 1, 2020 november 1, 2023 Epidemiologie en volksgezondheid, Levensstijl en chronische ziekten, Kankercentrum , EU-gezondheidsinformatiesysteem gezondheidsinformatiesysteem, gezondheid van de bevolking, onderzoeksinfrastructuur, federated services, cross-border data sharing, rapid policy response, health information portal, foresight
COVID-19-barometer in de huisartsenpraktijken - versie 2.0 COVID-19 BM 2.0 oktober 1, 2020 maart 31, 2021 Gezondheidszorgonderzoek
Joint Action voor de implementatie van gevalideerde beste praktijken in voeding in Europa Best-ReMaP oktober 1, 2020 september 30, 2023 Lifestyle and chronic diseases herformulering van voeding, marketing van voedingsmiddelen, Europa, bewaking van de voedselvoorziening
Inzicht in de dynamiek en gevolgen van het gebruik van nieuwe psychoactieve stoffen in een snel evoluerende (online) drugsmarkt SCANNER oktober 1, 2020 november 30, 2022 Levensstijl en chronische ziekten NPS, nieuwe psychoactieve stoffen, illicit drugs, drug use, influence legislation, ringtesting, bekwaamheidstesten, helplines and drug checking services, civil society organisations, fentanyl hotspots
De capaciteit van regeringen en onderzoekers verhogen in de evaluatie van overheidsmaatregelen inzake gezonde voedingsomgevingen in Franstalig West-Afrika om de drievoudige last van ondervoeding te voorkomen NCDs-WAfrica oktober 1, 2020 september 30, 2023 Lifestyle and chronic diseases niet-overdraagbare ziekten, lage-middeninkomenslanden, voedselomgevingen, voedingsbeleid, drievoudige last van ondervoeding
Impact van COVID-19 op de Euregio Maas-Rijn EMR augustus 1, 2020 december 31, 2021 coronavirus
Childhood Obesity Surveillance Initiative - België COSI juni 1, 2020 Lifestyle and chronic diseases overgewicht, obesitas, opvolging, kinderen
Ontwikkeling en validatie van een nieuw op de levensloop gebaseerd microsimulatiemodel dat voedingsgewoonten koppelt aan niet-overdraagbare ziekten Micro-NCDs april 1, 2020 maart 31, 2024 Lifestyle and chronic diseases modellering, niet-overdraagbare ziekten, voedingskwaliteit, microsimulation
Monitoring van de performantie van detectiemethoden voor SARS-CoV-2 in klinische stalen met behulp van sequentiegegevens COVIPRIM april 1, 2020 december 31, 2020 Virale ziekten, Kwaliteit van laboratoria , Transversale activiteiten in toegepaste genomica NGS, computationele biologie, polymorfisme, single nucleotide, databank, ziekte-uitbraken, prestatie-evaluatie, SNP, SARS-CoV-2, COVID-19, qPCR, ziektetransmissie, bioinformatica
VALidatie van SARS-CORona Virus-2-testkits VALCOR april 1, 2020 september 30, 2021 Kankercentrum
Contextspecifieke interventies voor de preventie van voedingsgerelateerde niet-overdraagbare ziekten in Oost-Afrika RECAP april 1, 2020 maart 31, 2023 Lifestyle and chronic diseases niet-overdraagbare ziekten, lage-middeninkomenslanden, voedselomgevingen, voedingsbeleid, marketing van voedingsmiddelen
Joint action voor een Europese Health Data omgeving TEHDAS februari 1, 2020 juni 30, 2023 EU-gezondheidsinformatiesysteem gezondheidsinformatiesysteem, Joint Action, gegevenskoppeling, cross-border data sharing, gezondheidszorgsysteem, gezondheid van de bevolking
Evaluatie van de types, doeltreffend gebruik en gezondheidsrisico's van het gebruik van biocides op basis van zilver om antimicrobiële eigenschappen te geven aan de mondmaskers die worden gebruikt tijdens de COVID-19-crisis AgMask januari 10, 2020 september 30, 2022 Chemische en fysische gezondheidsrisico's, Spoorelementen en nanomaterialen zilver, biocide, mondmasker, zilveren nanodeeltjes, nanopartikels, nanomaterialen
European regimen accelerator for Tuberculosis ERA4TB januari 1, 2020 december 31, 2024 Bacteriële ziekten tuberculose, multidrug-resistant TB, drugs, behandeling
Volledige sequencing om stimuli en reservoirs van antimicrobiële resistentie in kaart te brengen en te begrijpen FULL_FORCE januari 1, 2020 juni 30, 2022 Bacteriële ziekten antimicrobiële resistentie, long-read sequencing, plasmide, mobile genetic elements

QR code

QR code for this page URL