Projecten

Last updated on 11-10-2018 by Pierre Daubresse

Onze onderzoeksprojecten illustreren de belangrijke rol van wetenschap en onderzoek bij Sciensano. U kunt ontdekken hoe wetenschap wordt beoefend en welke soorten wetenschap bij Sciensano worden beoefend. U kunt meer te weten komen over onze partnerschappen en hoe Sciensano investeert in onderzoek. U kunt ook toegang krijgen tot rapporten en publicaties met betrekking tot de wetenschappelijke activiteiten van Sciensano en kennismaken met de personen en de plaatsen van deze wetenschap bij Sciensano. Het illustreert onze bijdrage aan levenslang gezond.

Acroniem Begindatum Einddatum Service Trefwoorden
De ontwikkeling van innovatieve methodologische benaderingen voor de studie van complexe stalen: toepassing op de analyse van cannabis en afgeleide producten CANNAL oktober 1, 2019 oktober 1, 2024 Medicines and health products
De aanwezigheid van Chlamydia trachomatis onder de bevolking in België CTstudy mei 1, 2019 mei 1, 2020 Epidemiologie van infectieziekten
Ontwikkeling van performante methoden voor detectie van het hepatitis E virus (HEV) in levensmiddelen en studie van het risico van HEV in de voedselketen DECHAHEV januari 1, 2019 januari 1, 2023 Voedselpathogenen, Virale ziekten hepatitis E, door voedsel overgedragen infecties, varkensvlees, voedingsmiddelen op basis van everzwijn en varkensvlees, moleculaire methoden, besmettelijkheidsanalyses, vleesverwerking
Whole Genome Sequencing om de tuberculose (tbc) -diagnostiek te stroomlijnen, tbc-surveillance te verbeteren en geïndividualiseerde, behandelingen van geneesmiddelresistente tbc te optimaliseren: een pragmatische, multicentrische, theragnostische studie MysTicTB januari 1, 2019 december 31, 2022 Maladies bactériennes Mycobacterium Tuberculosis (Mtb), diagnose, sequentiebepaling van het gehele genoom, klinische proeven
Humane biomonitoring van fipronil en andere pesticiden in de Belgische bevolking SEROFIP mei 1, 2018 april 30, 2020 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie, Organische contaminanten en additieven biomonitoring, pesticiden, metabolieten van pesticiden, fipronil, serum, België, UPLC-MS/MS
Reductie van Campylobacter in braadkippentomen: identificatie van risicofactoren, evaluatie van het effect van verhoogde bioveiligheid en beschermende rol van microbiota van Campylobacter vrije tomen CAMPREVENT januari 15, 2018 januari 15, 2021 Voedselpathogenen Campylobacter, kip om te grillen, interventie
Onderzoek naar elektromagnetische hypergevoeligheid met behulp van een blootstellingsprotocol opgesteld in samenwerking met zelfverklaarde personen die aan elektromagnetische hypergevoeligheid lijden ExpoComm november 23, 2017 december 31, 2021 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie
Pyrrolizidine-alkaloïden in kruiden en gekruide voedingswaren PASHERBS oktober 1, 2017 maart 31, 2018 Organische contaminanten en additieven, Levensstijl en chronische ziekten pyrrolizidine alkaloiden, LC-MS/MS, aromatische kruiden, bereide gerechten, blootstelling door voeding, PASFOOD
Recente gegevens voorspellen een verhoogd risico op overdracht van Japanese encephalitis virus (JEV) bij een introductie in varkens: onderzoek van de JEV-geïnduceerde immuunrespons en evaluatie van diagnostische testen JEV-PIG-IMMUNODIA oktober 1, 2017 juni 30, 2021 Enzootic, vector-borne and bee diseases Japans encefalitisvirus, flavivirus, mug, varken, vectoroverdraagbare ziekte, immunologie, diagnose
De impact van de natuur op de geestelijke gezondheid NAMED juli 1, 2017 juni 30, 2021 Chemical and physical health risks mental health, (non-)built environment, luchtverontreiniging, gezondheidsenquête, geographical information system, Brussels-Capital Region
Micro-arraysysteem in liquide fase voor de snelle detectie van de genetische determinanten van de antibioticaresistentie: ontwikkeling en opwaardering met het oog op 'One Health’ AMR-ARRAY juni 1, 2017 oktober 31, 2019 Pathogènes alimentaires, Maladies bactériennes, Bactériologie vétérinaire antibioticaresistentie, genetische determinant, multiplex identificatie, bèta-lactamasen, fluorochinolonen, colistine, enterobacteriaceae
Belgisch gezondheidsstatusproject HSR juni 1, 2017 december 31, 2018 Levensstijl en chronische ziekten gezondheidsdeterminanten, gezondheid in België, gezondheidsstatus, opvolging, gezondheid van de bevolking
Ontwikkeling en toepassing van next generation sequencing (NGS) en metagenomica om de influenzasurveillance en de paraatheid bij een pandemie in België te verbeteren NGS Influenza juni 1, 2017 december 31, 2021 Virale ziekten, Epidemiologie van infectieziekten, Transversale activiteiten in toegepaste genomica influenza virus, respiratoire virussen, NGS, WGS, sequencing
Europees programma voor de vaststelling van gevalideerde procedures voor de detectie en identificatie van biologische toxines EuroBioTox juni 1, 2017 mei 31, 2022 Voedselpathogenen, Organische contaminanten en additieven detectie identificatie en authenticatie, chemisch-biologische radiologische en nucleaire bescherming (CBRN) , biologische toxines, normalisering, bekwaamheidstesten, gecertificeerde referentiematerialen, alternatieve methoden voor dierproeven
Opvolging van laboratoriumgeassocieerde infecties LAI mei 15, 2017 januari 31, 2018 Biosafety and biotechnology laboratorium-verworven infecties, LVI, opvolging, bioveiligheid, wetgeving
Een online tool om New Approach Methodologies (NAMs) te verzamelen in een centrale databank RE-Place april 18, 2017 september 30, 2019 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie new approach methodologies, alternative methods, vervangingsmethoden, in vitro, in silico, in chemico, non animal methods, replacement, 3R
Validatie van methoden: vergelijking van grootteverdeling van ijzeroxyhydroxide-nanodeeltjesanalyse tussen Flow Field Flow fractionatie, single particle ICP-MS en elektronenmicroscopie NIROVAL februari 1, 2017 januari 31, 2018 Spoorelementen en nanomaterialen nanomaterialen, validatie, flow field flow fractionatie, single particle ICPMS, elektronenmicroscopie
Monitoring van de gezondheidseffecten van het leven in de nabijheid van nucleaire sites in België NUCABEL 2 januari 9, 2017 juni 30, 2020 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie kanker, ioniserende straling, Belgische nucleaire sites
Ontwikkeling van een plasmid-launched live-attenuated dubbelvaccin tegen rabiës/flavivirus van de volgende generatie Rabyd-Vax januari 1, 2017 december 31, 2020 Immuunrespons, Virale ziekten rabiës, gele koorts, vaccin/prik, plasmide, vector
Nationaal referentielaboratorium voor spoorelementen in voedsel en diervoeders, voor nanomaterialen en voor voedselcontactmaterialen NRL-TE; NRL-NANO; NRL-FCM januari 1, 2017 december 31, 2020 Spoorelementen en nanomaterialen metalen, spoorelementen, migratie, voedingscontactmaterialen, nanomaterialen
Koppeling van gegevens uit gezondheidsenquêtes met gegevens uit de ziekteverzekering HISLink januari 1, 2017 december 31, 2017 Levensstijl en chronische ziekten gezondheidsenquête, ziekteverzekering, gegevenskoppeling, gebruik van de gezondheidszorgen, uitgaven in gezondheidszorgen
Optimalisering van de virologische en serologische diagnose in het kader van de vogelgriepcontrole in voorbereiding op de komst van nieuwe hoogpathogene virussen (HP) EMERDIAH5 januari 1, 2017 december 31, 2017 Aviaire virologie en immunologie, Diergeneeskundige bacteriologie vogelgriepvirus, differentiële diagnose, bewaking, Luminex, ELISA
Gezondheidsenquête HES januari 1, 2017 december 31, 2019 Levensstijl en chronische ziekten gezondheidsexamen, enquête, klinische gegevens, laboratorium analyse, representatief steekproef
Europese gemeenschappelijke actie van frailty ADVANTAGE januari 1, 2017 december 31, 2019 Levensstijl en chronische ziekten broosheid, ouderen, Europese Unie, kwetsbaarheid, veroudering
Nationaal Referentielaboratorium voor mycotoxines, planttoxines en mariene biotoxines NRL Toxines januari 1, 2017 december 31, 2020 Organische contaminanten en additieven nationaal referentielaboratorium, toxines, mycotoxines , mariene toxines , planttoxines
Nationaal referentielaboratorium voor pesticiden NRL lot1 Pesticiden januari 1, 2017 december 31, 2020 Organische contaminanten en additieven pesticiden, nationaal referentielaboratorium
Nationaal Referentielaboratorium voor voedingscontactmaterialen NRL-FCM januari 1, 2017 december 31, 2020 Spoorelementen en nanomaterialen, Organische contaminanten en additieven voedingscontactmaterialen, nationaal referentielaboratorium, methode-ontwikkeling en validatie, ondersteuning Belgische laboratoria
Nationaal referentielaboratorium voor milieu- en procescontaminanten NRL lot3 Contaminanten januari 1, 2017 december 31, 2020 Organische contaminanten en additieven contaminanten, nationaal referentielaboratorium
Gezondheidsenquête 2018 HIS2018 januari 1, 2017 december 31, 2019 Levensstijl en chronische ziekten enquête, gezondheidsstatus, levensstijl, consumptie van medicamenten, preventie
Physico-chemische karakterisering van de fractie geëngineerde nanomaterialen in zilver (E174) voedseladditiven in de context van risicoanalyse NanoAg@ december 1, 2016 december 31, 2017 Spoorelementen en nanomaterialen

QR code

QR code for this page URL