Projecten

Last updated on 11-10-2018 by Pierre Daubresse

Onze onderzoeksprojecten illustreren de belangrijke rol van wetenschap en onderzoek bij Sciensano. U kunt ontdekken hoe wetenschap wordt beoefend en welke soorten wetenschap bij Sciensano worden beoefend. U kunt meer te weten komen over onze partnerschappen en hoe Sciensano investeert in onderzoek. U kunt ook toegang krijgen tot rapporten en publicaties met betrekking tot de wetenschappelijke activiteiten van Sciensano en kennismaken met de personen en de plaatsen van deze wetenschap bij Sciensano. Het illustreert onze bijdrage aan levenslang gezond.

Acroniem Begindatum Einddatum Service Trefwoorden
NEw opeN Strategy for impUrity suRveillance of commErcial microbial fermentation fooD products: Food supplements and vitamins as proof of concept ENSURED oktober 1, 2022 september 30, 2025 Transversale activiteiten in toegepaste genomica impurities of biological origin, genetically modified microorganisms, allergens, microbial fermentation products, voedingssuplementen, vitaminen, Detection, food safety and traceability, metagenomics, high throughput sequencing, high Resolution Mass Spectometry
Proefproject Europese ruimte voor gezondheidsgegevens voor secundair gebruik van gezondheidsgegevens EHDS2 PILOT oktober 1, 2022 oktober 1, 2024 Levensstijl en chronische ziekten Research, gezondheidsgegevens, accessibility, cross-border, European
Belgisch Cohort Gezondheid en Welzijn BELHEALTH september 1, 2022 december 31, 2023 Levensstijl en chronische ziekten
Transitie naar gezonde voedingspatronen via duurzame voedselsystemen in België: De verschillende duurzaamheidseffecten van de prioritaire beleidsacties SUSFOODBEL september 1, 2022 december 31, 2026 Levensstijl en chronische ziekten healthy diets, sustainable food systems, policy priorities, impact assessment
Knowledge, attitude and practices on mosquitoes and mosquito-borne diseases in the Belgian adult population KAP-MOSQ augustus 1, 2022 december 31, 2022 Epidemiologie van infectieziekten
Voedingssystemen die de transitie naar gezonde en duurzame voedingspatronen ondersteunen FEAST augustus 1, 2022 juli 31, 2027 Levensstijl en chronische ziekten healthy diets, sustainable food systems, policy priorities, impact assessment
‘PartnERship to Contrast HPV’ PERCH juli 1, 2022 januari 1, 2025 baarmoederhalskanker, humaan papillomavirus, HPV, vaccin, vaccinatie, preventie, screening, dekking, bewustzijn, campagne, duurzaamheid, verspreiding, opvolging
Een interdisciplinaire strategie om medische hulpmiddelen te identificeren als bron van allergische of pyrogene reacties QMED januari 17, 2022 januari 17, 2026 risico evaluatie, risk management, chronische ziekten, allergie, pyrogens, allergic contact dermatitis, device associated infections, analytical chemistry, in vintro testing
Antiviraal geneesmiddel voor vroege behandeling van COVID-19 bij residenten tijdens een uitbraak in woonzorgcentra ANTICOV-NH januari 7, 2022 Zorginfecties en antibioticaresistentie coronavirus, COVID-19, uitbraak, woonzorgcentrum, antivirale geneesmiddelen, molnupiravir
Bijdrage van milieustressoren aan de ziektelast in Vlaanderen in kaart brengen EBoD-FL januari 1, 2022 december 31, 2026 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie, Levensstijl en chronische ziekten luchtverontreiniging, comparative risk assessment, Milieugerelateerde ziektelast, extreme temperatures, noise
De sociale participatie meten bij mensen met chronische aandoeningen SPADIS januari 1, 2022 december 31, 2026 epidemiologie, chronische ziekten, social participation, Door de patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs), Door patiënten gerapporteerde ervaringsmaatregelen (PREMs)
Bestudering van de persoonsgerichtheid van het onderzoek naar de immuunreactie na vaccinatie tegen covid bij de Belgische kankerpopulatie: studie naar de bescherming tegen covid en de veiligheid van vaccins REAL-V januari 1, 2022 maart 31, 2023 patiëntgerichte zorg, levensveranderende gebeurtenis, klinische proeven
De ontwikkeling en een plan voor de implementatie van ‘Belgian Psychosocial Recommendations and guidelines Oncology’ BePRO januari 1, 2022 maart 31, 2023 Kankercentrum praktijkrichtlijnen, richtlijnen voor gezondheidsplanning, psycho-oncologie, integratieve oncologie, sociale ondersteuning, uitvoering van gezondheidsplan, oncologie
E-consultatie Gezonde Data TEHDAS/AHEAD december 13, 2021 april 4, 2022
Risico's van nieuwe trends in verband met materialen en voorwerpen die in contact komen met voedsel TREFCOM december 1, 2021 mei 30, 2024 Voedselpathogenen, Spoorelementen en nanomaterialen, Risico- en gezondheidsimpactevaluatie, Organische contaminanten en additieven voedingscontactmaterialen, nanopartikels, zware metalen, organic migrants, risk, trends
Belgische spiegelgroep van het Europese kankerbehandelingsplan BE EBCP oktober 21, 2021 Kankercentrum Europees project, kankerpreventie, kankerzorg, projectmonitoring, evaluatie, kankeronderzoek
Toepasbaarheid van in silico hulpmiddelen ter ondersteuning van de risicobeoordeling van niet geëvalueerde stoffen die migreren uit voedselcontactmaterialen RF 21/6349 SILIFOOD oktober 1, 2021 maart 31, 2023 risico evaluatie, voedingscontactmaterialen, in silico tools, (Q)SAR models, endocrine disruption, VEGA
Nationale infrastructuur voor genomisch-epidemiologische surveillance van infectieziekten HERA-BE-Incubator-2021 oktober 1, 2021 december 31, 2022 paraatheid, eHealth, Nationale Referentiecentra, genomica, infectieziekten, epidemiologie, Uitbraken, sequencing, NGS, WGS, Pathogen Genomics, COVID-19, SARS-CoV-2, tuberculose, Influenza, listeria, salmonella, centralisatie, genetica, harmonisatie
environmentAL Toxicology of chEmical mixtuRes through aN innovATIVE platform based on aged cardiac tissue model ALTERNATIVE oktober 1, 2021 september 30, 2024 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie cardiotoxicity, organ-on-chip, adverse outcome pathways, integrated approaches to testing and assessment, new approach methodologies
Beyond-COVID BY-COVID oktober 1, 2021 september 30, 2024 Epidemiologie en volksgezondheid COVID-19, SARS-CoV-2, vaccine efficacy
Bijdrage aan de gezondheidsgerelateerde gegevens van het Belgische 5G kennis- en leerplatform Over5G september 24, 2021 september 23, 2025 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie
Naar een karakterisering en (kwantitatieve) genotoxiciteitsbeoordeling van mycotoxinemengsels in voedsel MYCX-IT september 15, 2021 september 14, 2025 Mycologie en aerobiologie, Risico- en gezondheidsimpactevaluatie, Organische contaminanten en additieven risico evaluatie, chemicals, voedselveiligheid, contaminanten, kanker, mycotoxines , mixtures, DNA-schade
Monitoring van exotische Aedes muggen in België MEMO+ september 13, 2021 september 12, 2022 Epidemiologie van infectieziekten mug, opvolging, burgerwetenschap, vector, muggen overdraagbare ziekte, Aedes albopictus, tijgermug
Ontwikkeling van shotgun metagenomics-benaderingen ter ondersteuning van de volksgezondheid in het volgende sequencing-tijdperk METAMORPHOSE september 1, 2021 december 31, 2025 Geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Platform chromatografie en massaspectrometrie, Levensstijl en chronische ziekten, Bioveiligheid en biotechnologie , Kwaliteit van vaccins en bloedproducten, Transversale activiteiten in toegepaste genomica shot-gun metagenomics, long-read sequencing, bioinformatica, survey and surveillance, risico evaluatie, genetically modified food, contaminanten, CBRN, drugs, quality assurance, healthcare, microbiome, vaccin
Innovaties om de ontwikkeling en productie van vaccins te versnellen INNO4VAC september 1, 2021 februari 28, 2027 Kwaliteit van vaccins en bloedproducten vaccins, organoids, controlled human infection models, artificial intelligence, modellering, in vitro models, mucosa, manufacturing, clostridioides difficile
Verbetering van de kwaliteit van de bodem, aardappelgewassen, menselijke gezondheid en voedergewassen in een context van klimaatverandering IMPOCHA juli 1, 2021 juni 30, 2024 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie, Organische contaminanten en additieven gewasbeschermingsmiddelen, pesticiden, voedselsystemen, human exposure, Agricultural practices
Biofilmvorming door Salmonella bij chronische dragervarkens: invloed op darmkolonisatie, antibioticumtolerantie, functionele diagnostiek, en potentieel als doelwit voor niet-antibiotische behandeling SalmiPIG juli 1, 2021 juni 30, 2025 Transversale activiteiten in toegepaste genomica biofilm, salmonella, genetic marker, varken, pork, sequentiebepaling van het gehele genoom, bioinformatica, variant analysis
Blootstellingsevaluatie van perfluoralkylstoffen als follow-up van de bezorgdheid die is gerezen in het recente ontwerpadvies van de EFSA FLUOREX juni 1, 2021 mei 31, 2023 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie, Organische contaminanten en additieven Perfluoroalkyl substances, voedingsmiddelen, human exposure
Identificatie, fysicochemische karakterisering en schatting van het vrijkomen van titaniumdioxide deeltjes uit mondmaskers gebruikt tijdens de COVID-19 crisis, met het oog op een risicoanalyse TiO2Mask mei 1, 2021 september 30, 2023 Spoorelementen en nanomaterialen, Risico- en gezondheidsimpactevaluatie mondmaskers, titaniumdioxide, TiO2, nanopartikels
Gezamenlijke Actie om de Paraatheid en Reactie op Biologische en Chemische Terreuraanvallen te Versterken JA TERROR mei 1, 2021 april 30, 2024 Geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Risico- en gezondheidsimpactevaluatie, Platform chromatografie en massaspectrometrie, Levensstijl en chronische ziekten, Epidemiologie van infectieziekten, Bioveiligheid en biotechnologie , Transversale activiteiten in toegepaste genomica paraatheid, terrorism, biological incident, chemical incident, sectoroverschrijdende samenwerking, Europese Unie, Joint Action

QR code

QR code for this page URL