Projecten

Last updated on 11-10-2018 by Pierre Daubresse

Onze onderzoeksprojecten illustreren de belangrijke rol van wetenschap en onderzoek bij Sciensano. U kunt ontdekken hoe wetenschap wordt beoefend en welke soorten wetenschap bij Sciensano worden beoefend. U kunt meer te weten komen over onze partnerschappen en hoe Sciensano investeert in onderzoek. U kunt ook toegang krijgen tot rapporten en publicaties met betrekking tot de wetenschappelijke activiteiten van Sciensano en kennismaken met de personen en de plaatsen van deze wetenschap bij Sciensano. Het illustreert onze bijdrage aan levenslang gezond.

Acroniem Begindatum Einddatum Service Trefwoorden
COVID-19-barometer in de huisartsenpraktijken - versie 2.0 COVID-19 BM 2.0 oktober 1, 2020 maart 31, 2021 Gezondheidszorgonderzoek COVID-19, surveillance, médecine générale, soins de santé primaire
VALidatie van SARS-CORona Virus-2-testkits VALCOR april 1, 2020 september 30, 2021 Kankercentrum
European regimen accelerator for Tuberculosis ERA4TB januari 1, 2020 december 31, 2024 Bacteriële ziekten tuberculose, multidrug-resistant TB, drugs, behandeling
Monitoren en verkleinen van ongelijkheden in milieugerelateerde ziektelast ELLIS december 24, 2019 december 31, 2023 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie, Levensstijl en chronische ziekten
De ontwikkeling van innovatieve methodologische benaderingen voor de studie van complexe stalen: toepassing op de analyse van cannabis en afgeleide producten CANNAL oktober 1, 2019 oktober 1, 2024 Medicines and health products
Bijdrage van excessieve voedingstoestand aan de maatschappelijke impact van niet-overdraagbare aandoeningen, multimorbiditeit, en functiebeperking in België: verleden, heden, en toekomst. WaIST september 1, 2019 december 31, 2023 Levensstijl en chronische ziekten aan handicap aangepaste levensjaren , Gezondheidseffectbeoordeling, Modelleren en voorspellen, Omgevingsgebonden risicofactoren, Cardiovasculaire aandoeningen, suikerziekte, kanker, Functiebeperking, Multimorbiditeit
Imkers ondersteunen door computergestuurde besluitvorming B-GOOD juni 1, 2019 mei 31, 2023 Infectieziekten dier honey bee, honey bee health, health status index, beekeeping management, IT-application, database platform, multi-actor approach, hive monitoring technologies
Screening van potentiële hormoonverstoorders in de voeding, onderzoek naar hun oestrogene/androgene activiteit en beoordeling van de blootstelling van de Belgische bevolking via de voeding.. ENDFOODTOX mei 2, 2019 april 30, 2021 Geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Risico- en gezondheidsimpactevaluatie, Organische contaminanten en additieven hormoonverstoorders, voedingsmiddelen, toxicologie, LC-MS, CALUX, voedingscontactmaterialen
De aanwezigheid van Chlamydia trachomatis onder de bevolking in België CTstudy mei 1, 2019 mei 1, 2020 Epidemiologie van infectieziekten
Ontwikkeling van experimentele modellen om de biologie van recente H5Nx hoogpathogene aviaire influenzavirussen (HPAI-virussen) beter te begrijpen en om de opsporing en de controle ervan te verbeteren EMERDIA-H5 II januari 16, 2019 januari 15, 2022 Aviaire virologie en immunologie vogelgriepvirus , emergent high pathogenic (HP)H5Nx, HPH5-karakterisering
Whole Genome Sequencing om de tuberculose (tbc) -diagnostiek te stroomlijnen, tbc-surveillance te verbeteren en geïndividualiseerde, behandelingen van geneesmiddelresistente tbc te optimaliseren: een pragmatische, multicentrische, theragnostische studie MysTicTB januari 1, 2019 december 31, 2022 Bacteriële ziekten Mycobacterium Tuberculosis (Mtb), diagnose, sequentiebepaling van het gehele genoom, klinische proeven
Ontwikkeling van performante methoden voor detectie van het hepatitis E virus (HEV) in levensmiddelen en studie van het risico van HEV in de voedselketen DECHAHEV januari 1, 2019 januari 1, 2023 Voedselpathogenen, Virale ziekten hepatitis E, door voedsel overgedragen infecties, varkensvlees, voedingsmiddelen op basis van everzwijn en varkensvlees, moleculaire methoden, besmettelijkheidsanalyses, vleesverwerking
Veiligheidsbeoordeling van producten voor de intieme hygiëne van vrouwen FEMINA oktober 1, 2018 september 30, 2024 Geneesmiddelen en gezondheidsproducten feminine intimate products, safety assessment, hazardous substances
Studie over de lood- en cadmiumcontaminatie in het vlees van grof wild LECAHUNT oktober 1, 2018 maart 31, 2020 Spoorelementen en nanomaterialen lood, cadmium, spoorelementen, zware metalen, wildvlees, jacht
Een gezondheidsclaim als informatie brengen: “De gevolgen meten van gezondheidsdata voor de gezondheidsresultaten van Europese burgers” BAHCI augustus 1, 2018 juli 31, 2020 Epidemiology and public health gezondheidsinformatiesystemen, kennisvertaling, op bewijsmateriaal gebaseerde besluitvorming, evidence-based beleid, doeltreffendheid van het gezondheidssysteem, Europese volksgezondheid onderzoek
Humane biomonitoring van fipronil en andere pesticiden in de Belgische bevolking SEROFIP mei 1, 2018 april 30, 2020 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie, Organische contaminanten en additieven biomonitoring, pesticiden, metabolieten van pesticiden, fipronil, serum, België, UPLC-MS/MS
Een nieuwe globale infrastructuur om metrologie in voedsel en voeding te promoten METROFOOD april 1, 2018 januari 4, 2024 Chemische en fysische gezondheidsrisico's ESFRI, ERIC, metrologie, voedselveiligheid en -kwaliteit, traceerbaarheid, echtheid, referentiematerialen, van boerderij tot vork
Gezamenlijke actie voor gezondheidsinformatie InfAct – Information for Action maart 1, 2018 februari 28, 2021 Epidemiologie en volksgezondheid EU gezondheidsinformatie, gezondheidsinformatiesysteem, Joint Action, gezondheid van de bevolking, gezondheidszorgsysteem
Ondersteuning van de Theileria-vaccinproductie in het Centre for Ticks and Tick Borne Diseases (CTTBD, Malawi) en ontwikkeling van een in vitro methode om de werkzaamheid te verifiëren CTTBD-GALVmed maart 1, 2018 februari 27, 2021 Virale enzoötische, vectorgebonden en bijenziekten East Coast-koorts, Theileria parva, teken, in vitro celculturen, immunohistochemie
Reductie van Campylobacter in braadkippentomen: identificatie van risicofactoren, evaluatie van het effect van verhoogde bioveiligheid en beschermende rol van microbiota van Campylobacter vrije tomen CAMPREVENT januari 15, 2018 januari 15, 2021 Voedselpathogenen Campylobacter, kip om te grillen, interventie
Ontwikkeling van een nieuwe generatie vaccins tegen tuberculose voor preventieve en therapeutische benaderingen TB-LAV/LV-VAC januari 1, 2018 december 31, 2019 Infectieziekten mens tuberculose, vaccin/prik, lentivirale vector
Onderzoek naar elektromagnetische hypergevoeligheid met behulp van een blootstellingsprotocol opgesteld in samenwerking met zelfverklaarde personen die aan elektromagnetische hypergevoeligheid lijden ExpoComm november 23, 2017 december 31, 2021 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie
Pyrrolizidine-alkaloïden in kruiden en gekruide voedingswaren PASHERBS oktober 1, 2017 maart 31, 2018 Organische contaminanten en additieven, Levensstijl en chronische ziekten pyrrolizidine alkaloiden, LC-MS/MS, aromatische kruiden, bereide gerechten, blootstelling door voeding, PASFOOD
Recente gegevens voorspellen een verhoogd risico op overdracht van Japanese encephalitis virus (JEV) bij een introductie in varkens: onderzoek van de JEV-geïnduceerde immuunrespons en evaluatie van diagnostische testen JEV-PIG-IMMUNODIA oktober 1, 2017 juni 30, 2021 Enzootic, vector-borne and bee diseases Japans encefalitisvirus, flavivirus, mug, varken, vectoroverdraagbare ziekte, immunologie, diagnose
De integratie van VEGA, toxRead, MERLIN-Expo en ERICA in een platform voor de risicobeoordeling en vervanging van gevaarlijke stoffen LIFE-VERMEER september 1, 2017 juni 30, 2021 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie in silico tools, vervanging van chemicaliën, risico evaluatie, (Q)SAR models
Humane biomonitoring als een toegevoegde waarde van de Gezondheidsenquête HuBiHIS september 1, 2017 december 31, 2021 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie, Levensstijl en chronische ziekten luchtverontreiniging, omringende groenheid, Health behaviour, zwarte koolstof, polycyclische aromatische koolwaterstof, biologische veroudering, biomarkers
Belgian Genetic Test Database BGTD september 1, 2017 Gezondheidszorgonderzoek rare disease, genetic test, website, Orphanet, genetisch centrum
Belgische roadmap voor een effectief en correct gebruik van high-throughput technologieën met het oog op reactie en paraatheid in verschillende mogelijke scenario’s van besmettelijke ziektedreigingen .Be READY augustus 1, 2017 juli 31, 2022 Transversale activiteiten in toegepaste genomica, Virale ziekten, Voedselpathogenen one health, whole genome sequencing, massaspectrometrie, bioinformatica, pathogenen, volksgezondheid
De impact van de natuur op de geestelijke gezondheid NAMED juli 1, 2017 juni 30, 2021 Chemical and physical health risks mental health, (non-)built environment, luchtverontreiniging, gezondheidsenquête, geographical information system, Brussels-Capital Region
Micro-arraysysteem in liquide fase voor de snelle detectie van de genetische determinanten van de antibioticaresistentie: ontwikkeling en opwaardering met het oog op 'One Health’ AMR-ARRAY juni 1, 2017 oktober 31, 2019 Voedselpathogenen, Bacteriële ziekten, Diergeneeskundige bacteriologie antibioticaresistentie, genetische determinant, multiplex identificatie, bèta-lactamasen, fluorochinolonen, colistine, enterobacteriaceae

QR code

QR code for this page URL