Projecten

Last updated on 11-10-2018 by Pierre Daubresse

Onze onderzoeksprojecten illustreren de belangrijke rol van wetenschap en onderzoek bij Sciensano. U kunt ontdekken hoe wetenschap wordt beoefend en welke soorten wetenschap bij Sciensano worden beoefend. U kunt meer te weten komen over onze partnerschappen en hoe Sciensano investeert in onderzoek. U kunt ook toegang krijgen tot rapporten en publicaties met betrekking tot de wetenschappelijke activiteiten van Sciensano en kennismaken met de personen en de plaatsen van deze wetenschap bij Sciensano. Het illustreert onze bijdrage aan levenslang gezond.

Acroniem Begindatum Einddatum Service Trefwoorden
Ontwikkeling van performante methoden voor detectie van het hepatitis E virus (HEV) in levensmiddelen en studie van het risico van HEV in de voedselketen DECHAHEV januari 1, 2019 januari 1, 2023 Voedselpathogenen, Virale ziekten Hepatitis E, foodborne infection, pork meat, pig and wild boar food products, molecular methods, infectivity assays, meat processing
Humane biomonitoring van fipronil en andere pesticiden in de Belgische bevolking SEROFIP mei 1, 2018 april 30, 2020 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie, Organische contaminanten en additieven biomonitoring, pesticiden, metabolieten van pesticiden, fipronil, serum, België, UPLC-MS/MS
Reductie van Campylobacter in braadkippentomen: identificatie van risicofactoren, evaluatie van het effect van verhoogde bioveiligheid en beschermende rol van microbiota van Campylobacter vrije tomen CAMPREVENT januari 15, 2018 januari 15, 2021 Voedselpathogenen Campylobacter, broiler, interventions
Pyrrolizidine-alkaloïden in kruiden en gekruide voedingswaren PASHERBS oktober 1, 2017 maart 31, 2018 Organische contaminanten en additieven, Levensstijl en chronische ziekten Pyrrolizidine alkaloiden, LC-MS/MS, aromatic herbs, prepared dishes, dietary exposure, PASFOOD
Belgisch gezondheidsstatusproject HSR juni 1, 2017 december 31, 2018 Levensstijl en chronische ziekten health determinants, health in Belgium, health status, monitoring, population health
Ontwikkeling en toepassing van next generation sequencing (NGS) en metagenomica om de influenzasurveillance en de paraatheid bij een pandemie in België te verbeteren NGS Influenza juni 1, 2017 december 31, 2021 Virale ziekten, Epidemiologie van infectieziekten, Transversale activiteiten in toegepaste genomica influenza virus, respiratory viruses, NGS, WGS, sequencing
Europees programma voor de vaststelling van gevalideerde procedures voor de detectie en identificatie van biologische toxines EuroBioTox juni 1, 2017 mei 31, 2022 Voedselpathogenen, Organische contaminanten en additieven detection identification and authentication, Chemical Biological Radiological and Nuclear (CBRN) protection, biological toxins, Standardisation, proficiency testing, certified reference materials, animal replacement methods
Oprichting van een platform voor methoden die worden gebruikt als alternatieven voor dierproeven ALTDATA april 15, 2017 oktober 14, 2019 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie 3R, replacement, alternative methods, in vitro, in silico, in chemico, new technologies
Validatie van methoden: vergelijking van grootteverdeling van ijzeroxyhydroxide-nanodeeltjesanalyse tussen Flow Field Flow fractionatie, single particle ICP-MS en elektronenmicroscopie NIROVAL februari 1, 2017 januari 31, 2018 Spoorelementen en nanomaterialen nanomaterials, nanomaterialen, nanomatériaux, validation, validatie, flow field flow fraction, Flow Field Flow fractionatie, single particle ICPMS, electron microscopy, electronenmicroscopie, microscopie électronique
Monitoring van de gezondheidseffecten van het leven in de nabijheid van nucleaire sites in België NUCABEL 2 januari 9, 2017 juni 30, 2020 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie cancer, kanker, Ionizing radiation, ioniserende straling, Belgian nuclear sites, Belgische nucleaire site
Gezondheidsenquête HES januari 1, 2017 december 31, 2019 Levensstijl en chronische ziekten health examination, survey, clinical measurement, laboratory analysis, representative sample
Optimalisering van de virologische en serologische diagnose in het kader van de vogelgriepcontrole in voorbereiding op de komst van nieuwe hoogpathogene virussen (HP) EMERDIAH5 januari 1, 2017 december 31, 2017 Aviaire virologie en immunologie, Diergeneeskundige bacteriologie influenza aviaire, diagnostic différentiel, surveillance, Luminex, ELISA
Europese gemeenschappelijke actie van frailty ADVANTAGE januari 1, 2017 december 31, 2019 Levensstijl en chronische ziekten frailty, older population, European Union, vulnerability, aging
Nationaal Referentielaboratorium voor mycotoxines, planttoxines en mariene biotoxines NRL Toxines januari 1, 2017 december 31, 2020 Organische contaminanten en additieven nationaal referentielaboratorium, toxins, mycotoxins, marine toxins, plant toxins
Nationaal referentielaboratorium voor pesticiden NRL lot1 Pesticiden januari 1, 2017 december 31, 2020 Organische contaminanten en additieven pesticiden, laboratoire national de référence
Nationaal Referentielaboratorium voor voedingscontactmaterialen NRL-FCM januari 1, 2017 december 31, 2020 Spoorelementen en nanomaterialen, Organische contaminanten en additieven food contact materials, voedingscontactmaterialen, nationaal referentielaboratorium, nationaal referantie laboratorium; method development and validation, methode-ontwikkeling en validatie, support Belgian Laboratories, ondersteuning Belgische laboratoria
Nationaal referentielaboratorium voor milieu- en procescontaminanten NRL lot3 Contaminanten januari 1, 2017 december 31, 2020 Organische contaminanten en additieven contaminants, laboratoire national de référence
Gezondheidsenquête 2018 HIS2018 januari 1, 2017 december 31, 2019 Levensstijl en chronische ziekten survey, health status, lifestyle, medical consumption, preventie
Ontwikkeling van een plasmid-launched live-attenuated dubbelvaccin tegen rabiës/flavivirus van de volgende generatie Rabyd-Vax januari 1, 2017 december 31, 2020 Immuunrespons, Virale ziekten rabies, yellow fever, vaccine, plasmid, vector
Nationaal referentielaboratorium voor spoorelementen in voedsel en diervoeders, voor nanomaterialen en voor voedselcontactmaterialen NRL-TE; NRL-NANO; NRL-FCM januari 1, 2017 december 31, 2020 Spoorelementen en nanomaterialen METALS, Métaux, Metalen, TRACE ELEMENTS, Eléments traces, spoorelementen, MIGRATION, Mirgatie, food contact materials, voedingscontactmaterialen, nanomaterials, nanomatériaux, nanomaterialen
Koppeling van gegevens uit gezondheidsenquêtes met gegevens uit de ziekteverzekering HISLink januari 1, 2017 december 31, 2017 Levensstijl en chronische ziekten health interview survey, health insurance, data linkage, use of health care, health care expenditure
Physico-chemische karakterisering van de fractie geëngineerde nanomaterialen in zilver (E174) voedseladditiven in de context van risicoanalyse NanoAg@ december 1, 2016 december 31, 2017 Spoorelementen en nanomaterialen
Evaluatie van belangrijke aspecten van de werkzaamheid van geïnactiveerde en levende verzwakte lumpy skin disease-vaccins voor vee GALVmed LSD november 15, 2016 november 14, 2018 Transversale activiteiten in toegepaste genomica, Exotische virussen en bepaalde ziekten lumpy skin disease, inactivated vaccine, attenuated vaccine, duration of immunity and protection
Karakterisering en risicobeoordeling van namaakantibiotica op de Europese markt counterfeit antibiotics oktober 1, 2016 oktober 1, 2020 Geneesmiddelen en gezondheidsproducten counterfeit antibiotics, quality control, impurities, market study
De incidentie van citrinine in de Belgische voedsel- en diervoederketen en het risico voor de gezondheid van mens en dier CITRIRISK oktober 1, 2016 september 30, 2020 Organische contaminanten en additieven Mycotoxin, Citrinin, occurrence, food safety, feed, België, toxicokinetics, broiler chickens, pigs, carry-over, biotransformation
Implementatie en validatie van een analysemethode om technisch vervaardigde nanomaterialen in door de EG goedgekeurde levensmiddelenadditieven te beoordelen Nanofood@ oktober 1, 2016 oktober 1, 2019 Spoorelementen en nanomaterialen
Onderzoek van de milieugegevens en gegevens van humane biomonitoring bij chemische contaminaties WEnvHum september 1, 2016 augustus 30, 2017 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie évaluation risque, catastrophe environnementale, bases de données, biomonitoring humain, impact santé
Vergelijking van vaccins, lot per lot, door de uitvoering van consistentietests VAC2VAC maart 1, 2016 februari 28, 2021 Kwaliteit van vaccins en bloedproducten Recherche, Standardisation, 3R
De impact beoordelen van het gebruik van het web als onderdeel van een 'mixed mode design' voor de Belgische Gezondheidsenquête Webpilot februari 1, 2016 december 31, 2019 Levensstijl en chronische ziekten Health Interview Survey (HIS), Mixed mode study design, Web surveys, Computer-Assisted Web Interviewing (CAWI)
Natuurlijke verbindingen voor therapeutische doeleinden NATHERAP februari 1, 2016 juli 1, 2018 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie medicinal plants, medicinale planten, genotoxicity, genotoxiciteit, antigenotoxicity, mutagenicity

QR code

QR code for this page URL