Projecten

Last updated on 16-2-2023 by Lieke Vervoort

Onze onderzoeksprojecten illustreren de belangrijke rol van wetenschap en onderzoek bij Sciensano. U kunt ontdekken hoe wetenschap wordt beoefend en welke soorten wetenschap bij Sciensano worden beoefend. U kunt meer te weten komen over onze partnerschappen en hoe Sciensano investeert in onderzoek. U kunt ook toegang krijgen tot rapporten en publicaties met betrekking tot de wetenschappelijke activiteiten van Sciensano en kennismaken met de personen en de plaatsen van deze wetenschap bij Sciensano. 

Acroniem Begindatum Einddatum Service Trefwoorden
Next Generation Integrated Sensing and Analytical System for Monitoring and Assessing Radiofrequency Electromagnetic Field Exposure and Health NextGEM juli 1, 2023 juni 30, 2027 Risk and health impact assessment, Transversal activities in applied genomics radiofrequentie straling, 5G, in vitro, in vivo, human exposure, gene expression, cytogenetics
Establishing of Cancer Mission Hubs: Networks and Synergies ECHos mei 1, 2023 mei 1, 2026 Cancer centre kanker, preventie, early detection & screening, rehabilitation, quality of life, paedeatric cancers, AI, Research
Care4Diabetes C4D februari 1, 2023 januari 1, 2026 Gezondheidsinformatie Diabète de type 2, programme intensif, innovation, pluridisciplinarité
Project kwaliteit van drugs op de retailmarkt in 2023 – heroïne RADAR-heroin-23 februari 1, 2023 juni 30, 2023 Medicines and health products, Health information opioid crisis, fentanyl, retail level, heroin, illicit drugs, purity
Ontwikkeling, testen en implementatie van de Belgische patiëntgerapporteerde ervaringsmaatregel voor pancreaskankerzorg (Patient Reported Experience measure for PAncreatic cancer caRE) PREPARE februari 1, 2023 Kankercentrum kanker, chronische ziekten
Bestaande gezondheidsgegevens samenbrengen voor de opbouw van een Belgisch bevolkingscohort om de interactie tussen gezondheid, milieu en maatschapppij te bestuderen BELCOHORT+ februari 1, 2023 december 31, 2025 Gezondheidsinformatie cohorte, population health monitoring, physical health, geestelijke gezondheid, sociale gezondheid, milieu
Belgisch Handboek voor Oncologisch Ondersteunende Zorg BeONCOsup januari 1, 2023 april 30, 2024 Kankercentrum kanker, chronische ziekten
Consolidatie van de nationale e-gezondheidsinfrastructuur voor gecombineerde microbiologische genomische-epidemiologische surveillance van infectieziekten HERA-BE-WGS januari 1, 2023 december 31, 2024 Bacteriële ziekten, Virale ziekten, Epidemiologie van infectieziekten, Kwaliteit van laboratoria , Transversale activiteiten in toegepaste genomica, Healthdata.be, Informatie- en communicatietechnologieën voorbereiding op pandemie, sequentiebepaling van het gehele genoom, nationale referentiecentra voor humane microbiologie, nationale eHealth infrastructuur, surveillance, infectieziekten
Data registratie- en evaluatiesysteem van de mondgezondheid OHDRES januari 1, 2023 december 31, 2024 Gezondheidsinformatie oral health, oral healthcare
Union and National Capacity Building for IntegraTED Surveillance (U4S) UNITED4Surveillance januari 1, 2023 december 31, 2025 Epidemiologie van infectieziekten, Bacteriële ziekten, Virale ziekten integrated surveillance, one health, disease outbreaks, hospital surveillance, digital data
Methoden gebaseerd op ziektelast voor het inschatten van de sociaal-economische kosten van milieustressoren BEST-COST januari 1, 2023 december 31, 2026 Gezondheidsinformatie ziektelast, luchtverontreiniging, lawaai, milieustressoren, DALY-kost
European Federation for Cancer Images EUCAIM januari 1, 2023 januari 31, 2027 Kankercentrum kanker, cancer imaging, data infrastructure, artificial intelligence, prediction model
Interoperabiliteit van de EU met het IT-platform van HERA EU-HIP januari 1, 2023 juni 30, 2025 Gezondheidsinformatie, Epidemiologie van infectieziekten Beoordeling van bedreigingen voor de gezondheid, monitoring van de volksgezondheid, medische tegenmaatregelen, grensoverschrijdende gegevensuitwisseling
Verbeterde monitoring van de ziektelast als gevolg van middelengebruik SUBOD december 15, 2022 maart 15, 2025 Gezondheidsinformatie aan handicap aangepaste levensjaren , attributable burden, economic costs, sterfte, preventie, tobacco, alcohol
Joint Action on European Networks of Expertise JANE november 1, 2022 november 30, 2024 Kankercentrum kanker, network of expertise, European Reference Network (ERN), omics, high tech medical resources, poor prognosis, complex cancers, kankerpreventie, survivorship, palliative care, AYA, patient empowerment
Joint Action on network of Comprehensive Cancer Centres CraNE november 1, 2022 oktober 31, 2024 Kankercentrum kanker, comprehensive cancer centres, cancer care organisation and networks, expertise
Genomic Data Infrastructure GDI november 1, 2022 oktober 31, 2026 Kankercentrum genomica, data infrastructure, gezondheidsgegevens, EHDS, Research, personalised medicine
De maatschappelijke en economische effecten van interventies voor de volksgezondheid vanuit een exposoombenadering: Titaniumdioxide als casestudy EXPTiO2 november 1, 2022 oktober 31, 2026 Spoorelementen en nanomaterialen, Strategie en externe positionering titaniumdioxide, exposome, vodselconsumptie, blootstellingsevaluatie
‘PartnERship to Contrast HPV’ PERCH november 1, 2022 april 30, 2025 Kankercentrum baarmoederhalskanker, humaan papillomavirus, HPV, vaccin, vaccinatie, preventie, screening, dekking, bewustzijn, campagne, duurzaamheid, verspreiding, opvolging
Ontwikkeling van het EU-genomicaplatform voor kanker en volksgezondheid CAN.HEAL november 1, 2022 oktober 31, 2024 Kankercentrum genomica, personalised medicine, preventie, early detection, diagnose, behandeling, next-generation sequencing, volksgezondheid
Sentinel surveillance van influenza-achtige aandoeningen (inclusief COVID-19) in Belgische woonzorgcentra ILI-NH oktober 17, 2022 december 31, 2026 Zorginfecties en antibioticaresistentie griepachtige aandoening griepachtige aandoeningen, COVID-19, influenzavirus, SARS-CoV-2, woonzorgcentrum, België
NEw opeN Strategy for impUrity suRveillance of commErcial microbial fermentation fooD products: Food supplements and vitamins as proof of concept ENSURED oktober 1, 2022 september 30, 2025 Transversale activiteiten in toegepaste genomica impurities of biological origin, genetically modified microorganisms, allergens, microbial fermentation products, voedingssuplementen, vitaminen, Detection, food safety and traceability, metagenomics, high throughput sequencing, high Resolution Mass Spectometry
Determinatie van rook- en vapeproducten PrintSmoke oktober 1, 2022 september 30, 2026 Geneesmiddelen en gezondheidsproducten elektronische sigaret , tobacco products, additieven, illegal components
Proefproject Europese ruimte voor gezondheidsgegevens voor secundair gebruik van gezondheidsgegevens EHDS2 PILOT oktober 1, 2022 oktober 1, 2024 Gezondheidsinformatie Research, gezondheidsgegevens, accessibility, cross-border, European
Gezamenlijk optreden van de EU ter versterking van de e-gezondheid, inclusief telegeneeskunde en monitoring op afstand, voor gezondheidszorgsystemen voor kankerpreventie en -zorg eCAN JA september 15, 2022 september 15, 2024 Kankercentrum networks, expertise, kanker
Belgisch Cohort Gezondheid en Welzijn BELHEALTH september 1, 2022 december 31, 2023 Gezondheidsinformatie
Het versterken van het verzamelen van gegevens afkomstig uit kankerscreenings om het European Cancer Information System (ECIS) te updaten en de kwaliteit en dekking van kankerscreeningprogramma's in Europa te verbeteren CanScreen-ECIS september 1, 2022 maart 31, 2024 Kankercentrum cancer screening, screening, opvolging, data management system, integration into ECIS, performance indicators, onrecht, inequalities, new screening approaches, new cancer sites
Transitie naar gezonde voedingspatronen via duurzame voedselsystemen in België: De verschillende duurzaamheidseffecten van de prioritaire beleidsacties SUSFOODBEL september 1, 2022 december 31, 2026 Gezondheidsinformatie healthy diets, sustainable food systems, policy priorities, impact assessment
Knowledge, attitude and practices on mosquitoes and mosquito-borne diseases in the Belgian adult population KAP-MOSQ augustus 1, 2022 december 31, 2022 Epidemiologie van infectieziekten mug, exotische mug, tijgermug, Aedes albopictus, muggen overdraagbare ziekte, KAP survey, kennis houding en praktijken
Voedingssystemen die de transitie naar gezonde en duurzame voedingspatronen ondersteunen FEAST augustus 1, 2022 juli 31, 2027 Gezondheidsinformatie healthy diets, sustainable food systems, policy priorities, impact assessment

QR code

QR code for this page URL