Projecten

Last updated on 11-10-2018 by Pierre Daubresse

Onze onderzoeksprojecten illustreren de belangrijke rol van wetenschap en onderzoek bij Sciensano. U kunt ontdekken hoe wetenschap wordt beoefend en welke soorten wetenschap bij Sciensano worden beoefend. U kunt meer te weten komen over onze partnerschappen en hoe Sciensano investeert in onderzoek. U kunt ook toegang krijgen tot rapporten en publicaties met betrekking tot de wetenschappelijke activiteiten van Sciensano en kennismaken met de personen en de plaatsen van deze wetenschap bij Sciensano. Het illustreert onze bijdrage aan levenslang gezond.

Acroniem Begindatum Einddatum Service Trefwoorden
Koppeling van registers voor COVID-19-vaccinsurveillance LINK-VACC januari 1, 2021 januari 31, 2024 Epidemiologie van infectieziekten, Zorginfecties en antibioticaresistentie
Op weg naar de ontwikkeling van een nationaal platform voor gezondheidsgegevens AHEAD januari 1, 2021 juni 30, 2023 Levensstijl en chronische ziekten, Kankercentrum
Ontrafelen van de langetermijn- en indirecte gezondheidseffecten van de COVID-19-crisis in België HELICON januari 1, 2021 juni 30, 2025 Levensstijl en chronische ziekten, Epidemiologie van infectieziekten
Naar gezonde en duurzame voedselomgevingen om voedingsgewoontes en -status te verbeteren in Vlaanderen FOODENVL december 15, 2020 december 14, 2023 Levensstijl en chronische ziekten obesitas, voedselomgeving, duurzaamheid, gezondheid
Geharmoniseerde indicatoren voor het meten van de voortgang naar duurzamere, gezondere voedingssystemen INFORMAS 2.0 december 1, 2020 oktober 31, 2024 Lifestyle and chronic diseases niet-overdraagbare ziekten, voedselomgevingen, voedselsystemen, duurzaamheid
COVID-19-barometer in de huisartsenpraktijken - versie 2.0 COVID-19 BM 2.0 oktober 1, 2020 maart 31, 2021 Gezondheidszorgonderzoek COVID-19, surveillance, médecine générale, soins de santé primaire
Joint Action voor de implementatie van gevalideerde beste praktijken in voeding in Europa Best-ReMaP oktober 1, 2020 september 30, 2023 Lifestyle and chronic diseases herformulering van voeding, marketing van voedingsmiddelen, Europa, bewaking van de voedselvoorziening
Inzicht in de dynamiek en gevolgen van het gebruik van nieuwe psychoactieve stoffen in een snel evoluerende (online) drugsmarkt SCANNER oktober 1, 2020 november 30, 2022 Levensstijl en chronische ziekten NPS, nieuwe psychoactieve stoffen, illicit drugs, drug use, influence legislation, ringtesting, bekwaamheidstesten, helplines and drug checking services, civil society organisations, fentanyl hotspots
De capaciteit van regeringen en onderzoekers verhogen in de evaluatie van overheidsmaatregelen inzake gezonde voedingsomgevingen in Franstalig West-Afrika om de drievoudige last van ondervoeding te voorkomen NCDs-WAfrica oktober 1, 2020 september 30, 2023 Lifestyle and chronic diseases niet-overdraagbare ziekten, lage-middeninkomenslanden, voedselomgevingen, voedingsbeleid, drievoudige last van ondervoeding
Childhood Obesity Surveillance Initiative - België COSI juni 1, 2020 Lifestyle and chronic diseases overgewicht, obesitas, opvolging, kinderen
Ontwikkeling en validatie van een nieuw op de levensloop gebaseerd microsimulatiemodel dat voedingsgewoonten koppelt aan niet-overdraagbare ziekten Micro-NCDs april 1, 2020 maart 31, 2024 Lifestyle and chronic diseases modellering, niet-overdraagbare ziekten, voedingskwaliteit, microsimulation
Monitoring van de performantie van detectiemethoden voor SARS-CoV-2 in klinische stalen met behulp van sequentiegegevens COVIPRIM april 1, 2020 december 31, 2020 Virale ziekten, Kwaliteit van laboratoria , Transversale activiteiten in toegepaste genomica NGS, computationele biologie, polymorfisme, single nucleotide, databank, ziekte-uitbraken, prestatie-evaluatie, SNP, SARS-CoV-2, COVID-19, qPCR, ziektetransmissie, bioinformatica
VALidatie van SARS-CORona Virus-2-testkits VALCOR april 1, 2020 september 30, 2021 Kankercentrum
Contextspecifieke interventies voor de preventie van voedingsgerelateerde niet-overdraagbare ziekten in Oost-Afrika RECAP april 1, 2020 maart 31, 2023 Lifestyle and chronic diseases niet-overdraagbare ziekten, lage-middeninkomenslanden, voedselomgevingen, voedingsbeleid, marketing van voedingsmiddelen
Evaluatie van de types, doeltreffend gebruik en gezondheidsrisico's van het gebruik van biocides op basis van zilver om antimicrobiële eigenschappen te geven aan de mondmaskers die worden gebruikt tijdens de COVID-19-crisis AgMask januari 10, 2020 september 30, 2022 Chemische en fysische gezondheidsrisico's zilver, biocide, mondmasker
European regimen accelerator for Tuberculosis ERA4TB januari 1, 2020 december 31, 2024 Bacteriële ziekten tuberculose, multidrug-resistant TB, drugs, behandeling
Volledige sequencing om stimuli en reservoirs van antimicrobiële resistentie in kaart te brengen en te begrijpen FULL_FORCE januari 1, 2020 juni 30, 2022 Bacteriële ziekten antimicrobiële resistentie, long-read sequencing, plasmide, mobile genetic elements
Onderzoek naar het evolutionaire succes van antibioticaresistente Salmonella Kentucky ST198 KENTUCKY januari 1, 2020 december 31, 2022 Bacteriële ziekten antimicrobiële resistentie, long-read sequencing, plasmide, mobile genetic elements
Monitoren en verkleinen van ongelijkheden in milieugerelateerde ziektelast ELLIS december 24, 2019 december 31, 2023 Risico- en gezondheidsimpactevaluatie, Levensstijl en chronische ziekten
Onderzoek naar resistentiemechanismen bij opkomende pathogenen met het 'OneHealth'-concept als ontbrekende link MissingLink december 16, 2019 maart 16, 2024 Voedselpathogenen, Mycologie en aerobiologie antimicrobiële resistentie, OneHealth, azole-resistance, Aspergillus fumigatus, Klebsiella pneumoniae
De ontwikkeling van innovatieve methodologische benaderingen voor de studie van complexe stalen: toepassing op de analyse van cannabis en afgeleide producten CANNAL oktober 1, 2019 oktober 1, 2024 Medicines and health products
Voorkomen van tropaanalkaloïden in voedingsmiddelen en risico’s voor de Belgische consument TROPAL oktober 1, 2019 juni 30, 2021 Organische contaminanten en additieven tropaanalkaloïden, LC-MS/MS, blootstellingsevaluatie, GIS
Transcriptionele respons voor de detectie van antimicrobiële resistentie bij tbc TRACeR-TB oktober 1, 2019 december 31, 2021 Bacteriële ziekten Mycobacterium Tuberculosis (Mtb), diagnose, geneesmiddelenresistentie, drug resistance testing, transcriptional response
Bijdrage van excessieve voedingstoestand aan de maatschappelijke impact van niet-overdraagbare aandoeningen, multimorbiditeit, en functiebeperking in België: verleden, heden, en toekomst. WaIST september 1, 2019 december 31, 2023 Levensstijl en chronische ziekten aan handicap aangepaste levensjaren , Gezondheidseffectbeoordeling, Modelleren en voorspellen, Omgevingsgebonden risicofactoren, Cardiovasculaire aandoeningen, suikerziekte, kanker, Functiebeperking, Multimorbiditeit
Onderzoek naar de blootstelling aan steviolglycosiden van de Belgische bevolking via de voeding Stevia augustus 1, 2019 januari 31, 2021 Organische contaminanten en additieven sweeteners, steviol glycosides, inname via de voeding
Measurement Evaluation, Accountability and Leadership Support (MEALS) voor de preventie van NOA’s in Ghana en daarbuiten MEALS4NCDs juli 1, 2019 juni 30, 2022 Lifestyle and chronic diseases niet-overdraagbare ziekten, lage-middeninkomenslanden, voedselomgevingen, marketing van voedingsmiddelen, Afrika
Imkers ondersteunen door computergestuurde besluitvorming B-GOOD juni 1, 2019 mei 31, 2023 Infectieziekten dier honey bee, honey bee health, health status index, beekeeping management, IT-application, database platform, multi-actor approach, hive monitoring technologies
Screening van potentiële hormoonverstoorders in de voeding, onderzoek naar hun oestrogene/androgene activiteit en beoordeling van de blootstelling van de Belgische bevolking via de voeding.. ENDFOODTOX mei 2, 2019 april 30, 2021 Geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Risico- en gezondheidsimpactevaluatie, Organische contaminanten en additieven hormoonverstoorders, voedingsmiddelen, toxicologie, LC-MS, CALUX, voedingscontactmaterialen
De aanwezigheid van Chlamydia trachomatis onder de bevolking in België CTstudy mei 1, 2019 mei 1, 2020 Epidemiologie van infectieziekten
Centraal Biobank platform Biobank april 1, 2019 Infectieziekten mens, Laboratorium voor medische microbiologie (LMM) future scientific research, biobanking, contribution study results, management health problems, volksgezondheid

QR code

QR code for this page URL