ELIA2&3 - Belgian Bioelectromagnetics Group

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
juli 1, 2013
juni 30, 2023

Financierder

Diensten die aan dit project werken

Projectonderzoekers van Sciensano

Partners

M. Hinsenkamp
J.-F. Collard
M. De Ridder
C. Geuzaine
V. Beauvois
C. Brabant

In het kort

De Belgian BioElectroMagnetics group (BBEMG) is een consortium van onderzoeksgroepen van verschillende Belgische universiteiten of onderzoeksinstituten die onderzoek doen naar magnetische velden, zoals van hoogspanningslijnen. Onze bijdrage aan dit project betreft onderzoek naar de mogelijke band tussen blootstelling aan magnetische velden en een verhoogd risico op de ziekte van Alzheimer. Dit gebeurt voornamelijk door het bestuderen van effecten in menselijke cellen die aan magnetische velden worden blootgesteld en deze te vergelijken met effecten die ook in cellen van alzheimerpatiënten worden gezien.

We zorgen ook voor de coördinatie tussen de verschillende BBEMG-deelnemers en vertegenwoordigen de BBEMG op internationale conferenties. Wij zijn zowel coördinator als voorzitter van de BBEMG.

Projectsamenvatting

Ons onderzoek naar de mogelijke associatie tussen blootstelling aan extreem laagfrequente magnetische velden en een verhoogd risico op de ziekte van Alzheimer richtte zich op (cyto)genetisch in-vitro-onderzoek in menselijke cellijnen. We hebben ons in-vitro-onderzoek afgerond met de cytoomtest en vonden bewijs voor genetische schade bij blootstellingsniveaus ≥ 50 µT. Dit kan erop wijzen dat sommige effecten overeenkomen met de effecten die bij Alzheimerpatiënten worden gezien. De resultaten vormen tot nu toe echter nog geen bewijs van een bestaand verband tussen de blootstelling aan magnetische velden en een verhoogd risico op de ziekte van Alzheimer en op dit moment verfijnen we het onderzoek door verder diepteonderzoek.

We stelden ook vast dat cellen die blootgesteld waren aan magnetische velden met een laag niveau (<10 μT) minder dan achtergrondfrequenties van genetische schade hebben. Dit kan toegeschreven worden aan een adaptieve respons die of een waarschuwingsmechanisme dat de cellen beschermt tegen mogelijk hogere blootstellingen.

Verder onderzoek naar enkele van de bovengenoemde aspecten (adaptieve respons, FISH-kleuring om geïnduceerde micronucleusfrequenties bij blootstellingen > 50 μT te analyseren) is voorzien.

We hebben ook bijgedragen aan ander onderzoekswerk (bv. naar de ‘cryptochroomhypothese’), een literatuuroverzicht over ‘Genetische schade bij mensen blootgesteld aan extreem laagfrequente elektromagnetische velden’ geschreven en gepubliceerd, aan een aantal nationale of internationale expertwerkgroepen over ‘niet-ioniserende stralingen’ deelgenomen en een aantal meetings bijgewoond.

QR code

QR code for this page URL