HSR - Belgisch gezondheidsstatusproject

Last updated on 10-2-2023 by Marinka Vangenck
Projectduur:
juni 1, 2017
-
december 31, 2023

In het kort

Het hoofddoel van het volksgezondheidsbeleid is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking. Daarom is het belangrijk om te weten hoe gezond de Belgen in het algemeen zijn. Verschillende onderzoeksprojecten in België zijn gericht op specifieke aspecten van gezondheid en gezondheidsdeterminanten, maar een holistisch standpunt ontbreekt op dit moment. Om de beleidsvorming op basis van bewijsmateriaal goed te ondersteunen, moeten de resultaten van deze projecten gecombineerd worden in een geïntegreerd overzicht van de Belgische gezondheidsstatus. Daarom hebben we een dynamisch instrument ontwikkeld dat informatie over sleutelindicatoren van gezondheid en gezondheidsdeterminanten centraliseert. De resultaten zijn gepubliceerd in het eerste Health Status Rapport dat ooit voor België werd opgemaakt: www.gezondbelgie.be.

Projectbeschrijving

Het Belgische gezondheidsstatusproject pakt de leemte van een geïntegreerd beeld van de gezondheidsstatus van de Belgische bevolking aan. Het verschaft informatie over gezondheidsstatus die relevant is voor de beleidsvormers, met de nadruk op informatie die nuttig is om gezondheidsdoelstellingen te definiëren en/of te evalueren.

Doelstellingen en reikwijdte

Het doel is niet om een ​​volledige inventarisatie van alle beschikbare informatie te maken of om bestaande onderwerpspecifieke rapporten te vervangen. We willen immers geen zuivere beschrijving geven maar wel belangrijke feiten naar voren schuiven met behulp van trends, rangschikking en benchmarking.

De reikwijdte van het gezondheidsstatusproject omvat informatie over de gezondheidsstatus (bv. sterfte, morbiditeit, beperking, levenskwaliteit, overzichtsmetingen van de volksgezondheid) en gezondheidsdeterminanten (bv. gezondheidsgedrag en sociaal-economische achtergrond). Informatie over de prestaties van het gezondheidssysteem wordt aangebracht door het project Prestatiebeoordeling van gezondheidssystemen. In de beginfase wordt alleen informatie die voldoende compleet en geldig is, gebruikt. De nadruk wordt gelegd op onderwerpen waarvoor de indicatoren goed bestudeerd en de gegevens beschikbaar zijn. De reikwijdte wordt dan geleidelijk uitgebreid.

Deliverables

Informatie over de gezondheidsstatus in België wordt beschikbaar gesteld op twee verschillende, maar onderling gekoppelde manieren: een dynamische website voor gezondheidsindicatoren en een afdrukbaar gezondheidsstatusrapport (Health Status Report, HSR).

In samenwerking met het Belgisch Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE) en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) werd een gemeenschappelijke website ontwikkeld om de resultaten van het HSR, het rapport Prestatiebeoordeling van gezondheidssystemen (KCE), en het RIZIV rapport rond de variatiepatronen in medische praktijken te presenteren. In het HSR wordt een selectie van relevante gezondheidsindicatoren gegroepeerd in zinvolle hoofdstukken (bijvoorbeeld sterfte, morbiditeit, enz.). Voor elke indicator worden de gegevens met behulp van dynamische visualisaties en tabellen gepresenteerd, met specificaties volgens relevante stratificatieniveaus (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en regio). De resultaten worden geïnterpreteerd in samenvattende fact sheets, die ook links naar de oorspronkelijke gegevensbronnen verstrekken. De eerste versie van het online-HSR werd in februari 2019 gelanceerd. De website wordt geleidelijk ontwikkeld en er worden regelmatige updates verwacht naarmate nieuwe cijfers beschikbaar worden gesteld. Het online-HSR zal daarom doorlopend een kijk bieden op de gezondheidsstatus van de Belgische bevolking.

Het afdrukbare HSR geeft een momentopname van de gezondheidsstatus van de Belgische bevolking in een bepaald jaar. Het rapport is gebaseerd op de online fact sheets en is aangevuld met interpretatieve samenvattingen en beleidsconclusies. De eerste versie van het online-HSR werd in februari 2019 gepubliceerd.

In de media

Persbericht | 22/02/2019 | Nieuw! Belgisch Health Status Report beschikbaar online

Persbericht | 15/02/2022 | Hoe is het gesteld met de gezondheid van de Belgen?

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

QR code

QR code for this page URL