FCS - Belgische nationale Voedselconsumptiepeiling

Last updated on 18-3-2019 by Sébastien Daems

Projectonderzoekers van Sciensano

In het kort

Eten we voldoende vezels, vitaminen, mineralen en niet teveel suiker of vet? Krijgen we via onze voeding niet teveel zware metalen, additieven of andere ongewenste producten binnen? Dankzij de Voedselconsumptiepeiling weten we in detail wat en hoeveel de Belgische bevolking eet. De overheid kan het voedingsbeleid hiermee prioriteren. Met deze informatie kunnen we ook de voedingsrichtlijnen goed onderbouwen. Daarnaast kan ook de wetgeving rond additieven en contaminanten gerichter opgevolgd en bijgestuurd worden.

Projectsamenvatting

De eerste Voedselconsumptiepeiling werd in 2004 afgenomen bij 3200 volwassenen vanaf 15 jaar en ouder. In 2014-2015 zijn er opnieuw nationaal representatieve gegevens verzameld bij de Belgische bevolking, ditmaal voor de leeftijdsgroepen tussen 3 en 64 jaar. De bedoeling is om ook in de toekomst een nieuwe peiling te organiseren.

De 3200 deelnemers hebben gedetailleerde informatie gegeven over hun eetpatroon verspreid over twee dagen door middel van een 24 uursvoedingsnavraag. Daarnaast hebben ze ook informatie verschaft over hun eetgedrag, hun mening over het voedingsbeleid, hun kennis over voedselveiligheid, over lichaamsbeweging en hun zitgedrag. Er zijn ook objectieve metingen uitgevoerd van hun gewicht, lengte en buikomtrek. Bij de kinderen en adolescenten is de lichaamsbeweging en zitgedrag objectief gemeten met een accelerometer. Een gedetailleerde beschrijving van de methodologie en de resultaten is terug te vinden op de website van de Belgische Voedselconsumptiepeiling. Voeding en eetgedrag evenals het voedingsbeleid is onder continue verandering en daarom blijven we verder werken aan een nieuwe peiling.

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

Associated publications

QR code

QR code for this page URL