COVID-19 BM 2.0 - COVID-19-barometer in de huisartsenpraktijken - versie 2.0

Last updated on 22-2-2024 by Lieke Vervoort
Projectduur:
oktober 1, 2020
-
december 31, 2025

In het kort

De COVID-19-barometer verzamelt gegevens bij de huisartsen over de consultaties in de huidige gezondheidscrisis. Het is de bedoeling om de evolutie van de pandemie in België op de voet te volgen. Tijdens de winter en de daarmee gepaard gaande virussen (meer bepaald die van griep), beoogt de Barometer ook om een onderscheid te maken tussen de verschillende infecties.

Projectbeschrijving

De COVID-19-crisis heeft duidelijk gemaakt dat de situatie van de COVID-19-pandemie op de voet moet worden gevolgd in de eerstelijnsgezondheidszorg, met name bij de huisartsen.

In maart 2020 is een eerste versie van de barometer opgestart om bij huisartsen gegevens te verzamelen over COVID-19. In september 2020 werd deze eerste versie van de COVID-19-barometer aangepast, zowel qua manier waarop de gegevens worden verzameld als qua gegevens die worden verzameld, maar het doel blijft hetzelfde: een tool ontwikkelen en implementeren om in huisartsenpraktijken de COVID-19-pandemie in België te monitoren.

De COVID-19-barometer 2.0 beoogt de surveillance van acute luchtweginfecties, griepsyndromen en vermoedelijke of bevestigde COVID-19-infecties, wat vooral belangrijk is om de aanpak van vermoedelijke COVID-19-gevallen in functie van de testcapaciteit en de syndroomsurveillance te kunnen sturen.

De verzamelde gegevens hebben betrekking op het aantal patiënten met een acute luchtweginfectie (ALI), een griepaal syndroom (ILI), een viraal syndroom (code A77 — ICPC2), een vermoedelijke of bevestigde COVID-19-infectie. Geautomatiseerde zoekopdrachten in de medische software van de huisartsen genereren de aantallen die meermaals per week worden doorgegeven en éénmaal per week in een openbaar rapport worden gepubliceerd (Cijfers | sciensano.be).                      

Bovendien biedt het aan elke huisarts de mogelijkheid om zijn of haar eigen gegevens te visualiseren en de situatie in zijn of haar praktijk te vergelijken met die van de collega’s in zijn of haar kring of regio (gecompileerde en anonieme gegevens).

In 2023 zullen nieuwe technische ontwikkelingen en updates van de Barometer 2.0 worden uitgevoerd om de kwaliteit van de resultaten verder te verbeteren en het gebruik ervan te vergemakkelijken. Een van de belangrijkste veranderingen zal de automatisering van de gegevensextractie/verzending zijn. Het doel is ook om de Barometer te integreren in andere luchtweginfecties surveillances, naast COVID-19.

Meer weten over de barometer?

Heeft u een vraag over de barometer? Contacteer het barometer-team 

 

Diensten die aan dit project werken

QR code

QR code for this page URL