COVID-19 BM 2.0 - COVID-19-barometer in de huisartsenpraktijken - versie 2.0

Last updated on 21-9-2021 by Wesley Van Dessel
oktober 1, 2020
maart 31, 2021

Diensten die aan dit project werken

Projectonderzoekers van Sciensano

Partners

Bert Vaes

In het kort

De COVID-19-barometer verzamelt gegevens bij de huisartsen (actoren in de eerstelijnsgezondheidszorg) over de consultaties in de huidige gezondheidscrisis. Het is de bedoeling om de evolutie van de pandemie in België op de voet te volgen. Met de winter en de daarmee gepaard gaande virussen (meer bepaald die van griep) in het verschiet, beoogt de barometer ook om een onderscheid te maken tussen de verschillende infecties.

Projectsamenvatting

De COVID-19-crisis heeft duidelijk gemaakt dat de situatie van de COVID-19-pandemie op de voet moet worden gevolgd in de eerstelijnsgezondheidszorg, met name bij de huisartsen.

In maart 2020 is een eerste versie van de barometer opgestart om bij de eerstelijnsactoren gegevens te verzamelen die specifiek zijn voor de COVID-19-gezondheidscrisis. Nu is deze eerste versie van de COVID-19-barometer aangepast, zowel qua manier waarop de gegevens worden verzameld als qua gegevens die worden verzameld, maar het doel blijft hetzelfde: de huisartsenpraktijken een tool aanreiken voor de surveillance van de COVID-19-pandemie in België.
De COVID-19-barometer 2.0 beoogt de surveillance van acute luchtweginfecties, griepsyndromen en vermoedelijke of bevestigde COVID-19-infecties, wat vooral belangrijk is om de aanpak van vermoedelijke COVID-19-gevallen in functie van de testcapaciteit en de syndroomsurveillance te kunnen sturen.

De verzamelde gegevens hebben betrekking op het aantal patiënten met een acute luchtweginfectie (ALI), een griepaal syndroom (ILI), een viraal syndroom (code A77 — ICPC2), een vermoedelijke of bevestigde COVID-19-infectie. Geautomatiseerde zoekopdrachten in de medische software van de huisartsen genereren de aantallen die meermaals per week worden doorgegeven.
De COVID-19-barometer 2.0 is gepland voor een periode van 6 maanden (oktober 2020 tot maart 2021) waarin de wintervirussen massaal aanwezig zijn. Dit instrument maakt een snelle opvolging (realtimegegevens) op lokaal niveau mogelijk. Bovendien biedt het aan elke huisarts de mogelijkheid om zijn eigen gegevens te visualiseren en de situatie in zijn of haar praktijk te vergelijken met die van de collega’s in zijn of haar kring of regio (gecompileerde en anonieme gegevens).

Meer weten over de barometer?

Heeft u een vraag over de barometer? Contacteer het barometer-team 

 

QR code

QR code for this page URL