FCM Dbase - Database van stoffen die bekend zijn bij de lidstaten van de Raad van Europa en die in voedselcontactmaterialen worden gebruikt

Last updated on 14-12-2022 by Pierre Daubresse
Projectduur:
januari 1, 2018
-
Project with no end date

In het kort

Tijdens de productie, verwerking, opslag, bereiding en bediening komt voeding in contact met verschillende materialen en artikelen. Deze materialen en artikelen worden voedingscontactmaterialen (Food Contact Materials of FCM’s) genoemd.  Bepaalde stoffen die in FCM’s aanwezig zijn, kunnen migreren naar de voeding en zo de gezondheid in gevaar brengen. Sciensano heeft een database samengesteld met stoffen die voor de vervaardiging van FCM’s mogen worden gebruikt. Aan de hand van deze database kunnen mogelijke risico’s worden onderzocht in verband met de migratie van stoffen uit FCM’s.

Projectbeschrijving

Momenteel bevat de databank van componenten die gekend zijn bij de lidstaten van de Raad van Europa en gebruikt worden in voedingscontactmaterialen ongeveer 10.000 stoffen die gelinkt zijn aan verschillende materialen zoals plastic, karton, inkt, siliconen, … Deze database bestaat uit een verzameling van lijsten met bekende stoffen die in FCM’s worden of werden gebruikt. Hij is gebaseerd op nationale wetgevingen, verordeningen van de Europese Commissie of resoluties van de Raad van Europa. Het is een volledige database met alle vermelde stoffen en de verwijzingen naar de bestaande verordening. Daarnaast werd informatie toegevoegd over de mogelijke mutageniteit op basis van in silico-instrumenten (e.g. Derek Nexus®, VEGA), samen met informatie over hormoonverstorende eigenschappen. Het doel van de database is om de vele belanghebbenden te helpen bij de risicobeoordeling, zoals de overheid, het bedrijfsleven en andere wetenschappelijke instituten.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Financierder

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL