PRS20 - Drugsgebruik bij gedetineerden en ex-gedetineerden aanpakken en terugdringen door gegevensanalyse en interventieprogramma's

Last updated on 5-5-2023 by Els Plettinckx
Projectduur:
januari 1, 2021
-
juni 30, 2023

In het kort

Dit project vergroot de kennis over (geestelijke) gezondheidsthema’s bij personen in detentie om een effectief en efficiënt drugsgerelateerd gevangenisbeleid tot stand te brengen. Vooral personen in de gevangenis, maar ook de samenleving in het algemeen, moeten baat hebben bij de resultaten van dit project. Het is de bedoeling om de gezondheid, de zorg en de detentieomstandigheden in de gevangenis te verbeteren.

Projectbeschrijving

De actie is nuttig op lokaal, nationaal en Europees niveau. De behoeften van gedetineerden en ex-gedetineerden worden in vijf Europese landen in kaart gebracht, zodat op basis van hun specifieke behoeften de juiste interventies kunnen worden bepaald. Het verzamelen van gegevens zal een beeld scheppen van de situatie in de Europese gevangenissen en elk land in staat stellen om interventies te bepalen en uit te voeren. 

De algemene doelstellingen zijn:

  • de huidige situatie en behoeften van (ex-)gedetineerden in verband met drugs- en alcoholgebruik te beoordelen
  • een overzicht te maken van interventies voor gedetineerden
  • een handleiding op te stellen met aanbevelingen over bestaande programma’s en ‘best practices’ voor (ex-)gedetineerden

Gezien de grote overlap tussen de gevangenis en drugsgebruik zijn gevangenissen een belangrijke bron van gegevens die inzicht geven in de kenmerken en een inschatting geven van de omvang van problematische drugsgebruikers. Met dit soort onderzoek kunnen problematische drugsgebruikers worden bereikt die misschien nooit of pas veel later in contact komen met drugsbehandelingsdiensten. In verschillende gevallen dwingt detentie sommige drugsgebruikers te stoppen met drugsgebruik en hun leven te beteren. De gevangenis kan een omgeving zijn die drugsgebruik uitlokt of waarin van de ene drug op de andere wordt overgeschakeld, vaak door een gebrek aan beschikbaarheid van de gewenste drug in de gevangenis. Studie suggereren dat opsluiting een extra negatieve impact heeft op deze toch al kwetsbare bevolkingsgroepen. Een gevangenisstraf wordt bijvoorbeeld in verband gebracht met een hoger gebruik, zowel in de gevangenis als daarbuiten, van heroïne- of cocaïne en benzodiazepines bij intraveneuze drugsgebruikers en met een snellere terugval na een klinische behandeling.

Aarzel niet om contact me ons op te nemen! Leden van de pers worden gevraagd contact op te nemen met het team voor mediarelaties van Sciensano.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

Geassocieerde gezondheidsonderwerpen

QR code

QR code for this page URL